Welcome to Vietson's Blog!
Header image

Tin vui cho các đấng “Mày râu”,
Hôm nay, như thường lệ, hơn 41 người đẹp từ khắp nơi trên thế giới vừa tham gia Timhop. Phần lớn trong số này còn độc thân và đang tìm kiếm cho mình một tình yêu đích thực để tiến đến hôn nhân. Một số cô nàng khác thì chỉ thích giao lưu, kết bạn hay chỉ muốn chit-chat online. Mấy anh nào còn độc thân đừng bỏ qua cơ hội nhé, không bao giờ là quá muộn để yêu, hoặc nếu mấy anh đã yêu rồi thì yêu nữa cũng không sao :) Thật ra, các anh không cần phải hối hả để yêu, mà có thể bắt đầu bằng một tình bạn, một tình yêu bền vững có thể được hình thành từ một tình bạn chân thành. Hãy ghé qua Wall của các cô nàng xinh đẹp của chúng ta và giao lưu nhé.
 

daisy21
daisy21
Nữ / 22
ashirya08
ashirya08
Nữ / 26
stacie3015
stacie3015
Nữ / 22
ericajenny
ericajenny
Nữ / 19
prettycheng23
prettycheng23
Nữ / 23
celynn
celynn
Nữ / 20
vanquoc932011
vanquoc932011
Nữ / 25
ellayummy
ellayummy
Nữ / 23
vanelleine
vanelleine
Nữ / 18
ammy1993
ammy1993
Nữ / 21
tarayako
tarayako
Nữ / 24
cindyxx___
cindyxx___
Nữ / 23
lovelyybear
lovelyybear
Nữ / 25
carolinaaltovar
carolinaaltovar
Nữ / 25
janet27d
janet27d
Nữ / 27
madeth
madeth
Nữ / 28

Gentlemen,
Today, more than 35 young and beautiful women have come to Timhop to either look for friendship or serious relationship. Below are some of the adorable ones with very nice photos. Please stop by their walls and say hello.
 

janet27d
janet27d
Woman / 27
madeth
madeth
Woman / 28
anne260000
anne260000
Woman / 24
emiliam
emiliam
Woman / 23
ineezya
ineezya
Woman / 26
iammary
iammary
Woman / 19
zchinita
zchinita
Woman / 24
cutyash06
cutyash06
Woman / 27
katrinaloves
katrinaloves
Woman / 19
leonygama
leonygama
Woman / 21
abril21
abril21
Woman / 21
borasaranghae
borasaranghae
Woman / 24
eimi_seei
eimi_seei
Woman / 19
jules1002
jules1002
Woman / 25
hamashi
hamashi
Woman / 27
gumjandi
gumjandi
Woman / 22

Tin vui cho các đấng “Mày râu”,
Hôm nay, như thường lệ, hơn 55 người đẹp từ khắp nơi trên thế giới vừa tham gia Timhop. Phần lớn trong số này còn độc thân và đang tìm kiếm cho mình một tình yêu đích thực để tiến đến hôn nhân. Một số cô nàng khác thì chỉ thích giao lưu, kết bạn hay chỉ muốn chit-chat online. Mấy anh nào còn độc thân đừng bỏ qua cơ hội nhé, không bao giờ là quá muộn để yêu, hoặc nếu mấy anh đã yêu rồi thì yêu nữa cũng không sao :) Thật ra, các anh không cần phải hối hả để yêu, mà có thể bắt đầu bằng một tình bạn, một tình yêu bền vững có thể được hình thành từ một tình bạn chân thành. Hãy ghé qua Wall của các cô nàng xinh đẹp của chúng ta và giao lưu nhé.
 

abril21
abril21
Nữ / 21
borasaranghae
borasaranghae
Nữ / 24
eimi_seei
eimi_seei
Nữ / 19
jules1002
jules1002
Nữ / 25
gumjandi
gumjandi
Nữ / 22
marga26
marga26
Nữ / 19
hathikistin
hathikistin
Nữ / 28
chelsi
chelsi
Nữ / 21
minaphan
minaphan
Nữ / 28
jhaninegeroso
jhaninegeroso
Nữ / 21
sendei
sendei
Nữ / 23
margrace
margrace
Nữ / 19
sylvia_puji
sylvia_puji
Nữ / 27
mikeenunag
mikeenunag
Nữ / 18
alliah95
alliah95
Nữ / 20
sweetyjovs
sweetyjovs
Nữ / 22

Gentlemen,
Today, more than 37 young and beautiful women have come to Timhop to either look for friendship or serious relationship. Below are some of the adorable ones with very nice photos. Please stop by their walls and say hello.
 

missklra
missklra
Woman / 25
maryroseprudenciado
maryroseprudenciado
Woman / 21
gweniiey
gweniiey
Woman / 19
dogwife
dogwife
Woman / 28
noahbang
noahbang
Woman / 27
jelaine
jelaine
Woman / 23
catherineng35
catherineng35
Woman / 23
danamarie
danamarie
Woman / 20
fiona03502
fiona03502
Woman / 24
pandah123
pandah123
Woman / 22
hayyyitsnhi16
hayyyitsnhi16
Woman / 19
ashley31
ashley31
Woman / 24
dewiepangestika
dewiepangestika
Woman / 20
mimi1987
mimi1987
Woman / 28
jhoymillan
jhoymillan
Woman / 19
estertorregosa
estertorregosa
Woman / 22

Tin vui cho các đấng “Mày râu”,
Hôm nay, như thường lệ, hơn 43 người đẹp từ khắp nơi trên thế giới vừa tham gia Timhop. Phần lớn trong số này còn độc thân và đang tìm kiếm cho mình một tình yêu đích thực để tiến đến hôn nhân. Một số cô nàng khác thì chỉ thích giao lưu, kết bạn hay chỉ muốn chit-chat online. Mấy anh nào còn độc thân đừng bỏ qua cơ hội nhé, không bao giờ là quá muộn để yêu, hoặc nếu mấy anh đã yêu rồi thì yêu nữa cũng không sao :) Thật ra, các anh không cần phải hối hả để yêu, mà có thể bắt đầu bằng một tình bạn, một tình yêu bền vững có thể được hình thành từ một tình bạn chân thành. Hãy ghé qua Wall của các cô nàng xinh đẹp của chúng ta và giao lưu nhé.
 

pandah123
pandah123
Nữ / 22
hayyyitsnhi16
hayyyitsnhi16
Nữ / 19
ashley31
ashley31
Nữ / 24
dewiepangestika
dewiepangestika
Nữ / 20
mimi1987
mimi1987
Nữ / 28
jhoymillan
jhoymillan
Nữ / 19
estertorregosa
estertorregosa
Nữ / 22
atikwahyuni
atikwahyuni
Nữ / 27
rhyme03
rhyme03
Nữ / 25
sassykey2
sassykey2
Nữ / 22
shumaila
shumaila
Nữ / 20
berunshu
berunshu
Nữ / 26
itsmeyaaaaang
itsmeyaaaaang
Nữ / 18
jorjahwill2335
jorjahwill2335
Nữ / 26
simplyme018
simplyme018
Nữ / 27
alfonahk
alfonahk
Nữ / 23

Gentlemen,
Today, more than 51 young and beautiful women have come to Timhop to either look for friendship or serious relationship. Below are some of the adorable ones with very nice photos. Please stop by their walls and say hello.
 

simplyme018
simplyme018
Woman / 27
alfonahk
alfonahk
Woman / 23
lillamy
lillamy
Woman / 26
fionczi
fionczi
Woman / 18
thuayne0
thuayne0
Woman / 25
tanjeem
tanjeem
Woman / 25
anetgarciano
anetgarciano
Woman / 19
jordanajane5
jordanajane5
Woman / 18
rapha95
rapha95
Woman / 19
sheenlee
sheenlee
Woman / 25
truelove1986
truelove1986
Woman / 28
nhicaaraga10
nhicaaraga10
Woman / 24
zecharia14
zecharia14
Woman / 24
rose182015
rose182015
Woman / 19
donnama18
donnama18
Woman / 20
loversday120
loversday120
Woman / 27

Tin vui cho các đấng “Mày râu”,
Hôm nay, như thường lệ, hơn 46 người đẹp từ khắp nơi trên thế giới vừa tham gia Timhop. Phần lớn trong số này còn độc thân và đang tìm kiếm cho mình một tình yêu đích thực để tiến đến hôn nhân. Một số cô nàng khác thì chỉ thích giao lưu, kết bạn hay chỉ muốn chit-chat online. Mấy anh nào còn độc thân đừng bỏ qua cơ hội nhé, không bao giờ là quá muộn để yêu, hoặc nếu mấy anh đã yêu rồi thì yêu nữa cũng không sao :) Thật ra, các anh không cần phải hối hả để yêu, mà có thể bắt đầu bằng một tình bạn, một tình yêu bền vững có thể được hình thành từ một tình bạn chân thành. Hãy ghé qua Wall của các cô nàng xinh đẹp của chúng ta và giao lưu nhé.
 

shakiraivyesquejo
shakiraivyesquejo
Nữ / 25
leahwills
leahwills
Nữ / 20
mileyhere
mileyhere
Nữ / 21
samgarcia05
samgarcia05
Nữ / 22
appleandaya26
appleandaya26
Nữ / 25
shane233
shane233
Nữ / 23
heartsolamillo
heartsolamillo
Nữ / 22
marjurie1994
marjurie1994
Nữ / 20
melgrace
melgrace
Nữ / 22
sweet_sapphire
sweet_sapphire
Nữ / 25
micageh19872713
micageh19872713
Nữ / 27
malenlaja
malenlaja
Nữ / 21
rizyla
rizyla
Nữ / 23
lovezkie_taco
lovezkie_taco
Nữ / 27
kim_yuna
kim_yuna
Nữ / 19
wilshclarin
wilshclarin
Nữ / 23

Gentlemen,
Today, more than 37 young and beautiful women have come to Timhop to either look for friendship or serious relationship. Below are some of the adorable ones with very nice photos. Please stop by their walls and say hello.
 

reignzoe
reignzoe
Woman / 28
ally96
ally96
Woman / 19
iamjea
iamjea
Woman / 24
independentgirl
independentgirl
Woman / 27
yhett12886
yhett12886
Woman / 28
cess23
cess23
Woman / 23
chenalsheandra
chenalsheandra
Woman / 26
ramahin
ramahin
Woman / 27
dungcute
dungcute
Woman / 24
mhang27
mhang27
Woman / 22
mhineccu09
mhineccu09
Woman / 22
hasly11
hasly11
Woman / 22
lencey
lencey
Woman / 19
deenah
deenah
Woman / 26
lovelyheart140288
lovelyheart140288
Woman / 27
hercienjoyfrancisco
hercienjoyfrancisco
Woman / 21

Tin vui cho các đấng “Mày râu”,
Hôm nay, như thường lệ, hơn 57 người đẹp từ khắp nơi trên thế giới vừa tham gia Timhop. Phần lớn trong số này còn độc thân và đang tìm kiếm cho mình một tình yêu đích thực để tiến đến hôn nhân. Một số cô nàng khác thì chỉ thích giao lưu, kết bạn hay chỉ muốn chit-chat online. Mấy anh nào còn độc thân đừng bỏ qua cơ hội nhé, không bao giờ là quá muộn để yêu, hoặc nếu mấy anh đã yêu rồi thì yêu nữa cũng không sao :) Thật ra, các anh không cần phải hối hả để yêu, mà có thể bắt đầu bằng một tình bạn, một tình yêu bền vững có thể được hình thành từ một tình bạn chân thành. Hãy ghé qua Wall của các cô nàng xinh đẹp của chúng ta và giao lưu nhé.
 

miss_msdb
miss_msdb
Nữ / 27
sweetfenny
sweetfenny
Nữ / 21
mrsbamby
mrsbamby
Nữ / 24
babycs2
babycs2
Nữ / 25
leonedei
leonedei
Nữ / 19
hart88
hart88
Nữ / 22
jessielove
jessielove
Nữ / 21
prettyliar
prettyliar
Nữ / 18
eunhice
eunhice
Nữ / 26
jecery
jecery
Nữ / 24
jocelyn15
jocelyn15
Nữ / 19
eimeecarino16
eimeecarino16
Nữ / 28
ailynpalconit
ailynpalconit
Nữ / 24
ninadao
ninadao
Nữ / 23
neriessa18
neriessa18
Nữ / 24
rosemaly
rosemaly
Nữ / 19