ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

X5
Chứng Thực

Thủy Bang
Phần Tử
x5
(nhaque)
Điểm Uy Tín:
1385
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
09/23/06
Ngày Chơi:
04/04/20 [ 12 Giờ trước ]
Nơi ở:
Mars
Nghề Nghiệp:
thit Ga


Xem những bài viết của x5Cờ Tướng
Chinese Chess Player: x5 Hạng #975 (1)
Đẳng Cấp 10
Điểm: 2856
Online 8 Giờ trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (15)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 11
Icon
1
1
Điểm
2856
1100
Điểm Uy Tín
1385
1100
Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
x5 1 - 0 conbuomxinh 8 Giờ trước
x5 1 - 0 luugu 8 Giờ trước
x5 0 - 1 kyphung 11 Giờ trước
x5 0 - 1 bacbaphi1234 11 Giờ trước
x5 0 - 1 audiophile 11 Giờ trước
x5 1 - 0 audiophile 11 Giờ trước
x5 0 - 1 kyphung 12 Giờ trước
x5 0 - 1 kyphung 13 Giờ trước
x5 0 - 1 viet_boy_12 18 Giờ trước
x5 0 - 1 maovuong 18 Giờ trước
x5 1 - 0 bacbaphi1234 1 Ngày trước 
x5 1 - 0 bacbaphi1234 1 Ngày trước 
x5 1 - 0 bacbaphi1234 1 Ngày trước 
x5 0 - 1 kaiser_quan 1 Ngày trước 
x5 0 - 1 covoibac 1 Ngày trước 
x5 0 - 1 covoibac 1 Ngày trước 
x5 0 - 1 covoibac 1 Ngày trước 
x5 0 - 1 lucky_twin 1 Ngày trước 
x5 1 - 0 lucky_twin 1 Ngày trước 
x5 0 - 1 lucky_twin 1 Ngày trước 
x5 0 - 1 khoailang_voito 1 Ngày trước 
x5 0 - 1 viet_boy_12 1 Ngày trước 
x5 0 - 1 netflix 1 Ngày trước 
x5 1 - 0 kyphung 1 Ngày trước 
x5 1 - 0 maovuong 1 Ngày trước 
x5 1 - 0 maovuong 1 Ngày trước 
x5 0 - 1 netflix 1 Ngày trước 
x5 1 - 0 lap_top_thoi 1 Ngày trước 
x5 0 - 1 lap_top_thoi 1 Ngày trước 
x5 1 - 0 kaven 1 Ngày trước 
x5 0 - 1 muitenxanh 2 Ngày trước 
x5 1 - 0 lucky_twin 2 Ngày trước 
x5 0 - 1 thugian 2 Ngày trước 
x5 0 - 1 viet_boy_12 2 Ngày trước 
x5 0 - 1 viet_boy_12 2 Ngày trước 
x5 0 - 1 viet_boy_12 2 Ngày trước 
x5 0 - 1 viet_boy_12 2 Ngày trước 
x5 1 - 0 viet_boy_12 2 Ngày trước 
x5 0 - 1 khoailang_voito 2 Ngày trước 
x5 0 - 1 viet_boy_12 2 Ngày trước 
x5 0 - 1 hannt 2 Ngày trước 
x5 1 - 0 kyphung 2 Ngày trước 
x5 0 - 1 hannt 2 Ngày trước 
x5 1 - 0 khehat1minh 2 Ngày trước 
x5 1 - 0 khehat1minh 2 Ngày trước 
x5 0 - 1 cuadong2002 2 Ngày trước 
x5 1 - 0 hannt 2 Ngày trước 
x5 0 - 1 viet_boy_12 2 Ngày trước 
x5 0 - 1 xinduocthogiao 2 Ngày trước 
x5 1 - 0 viet_boy_12 2 Ngày trước 
x5 0 - 1 xinduocthogiao 2 Ngày trước 
x5 1 - 0 viet_boy_12 2 Ngày trước 
x5 1 - 0 happyman1 2 Ngày trước 
x5 0 - 1 satthu_phattam 2 Ngày trước 
x5 1 - 0 bacbaphi1234 2 Ngày trước 
x5 0 - 1 jadon 2 Ngày trước 
x5 0 - 1 viet_boy_12 2 Ngày trước 
x5 1 - 0 satthu_phattam 2 Ngày trước 
x5 0 - 1 viet_boy_12 3 Ngày trước 
x5 0 - 1 kyphung 3 Ngày trước 
x5 0 - 1 bacbaphi1234 3 Ngày trước 
x5 0 - 1 kyphung 3 Ngày trước 
x5 1 - 0 vjetnam 4 Ngày trước 
x5 1 - 0 kyphung 4 Ngày trước 
x5 1 - 0 viet_boy_12 4 Ngày trước 
x5 1 - 0 viet_boy_12 4 Ngày trước 
x5 1 - 0 muonmang_2002 4 Ngày trước 
x5 0 - 1 muonmang_2002 4 Ngày trước 
x5 1 - 0 muonmang_2002 4 Ngày trước 
x5 1 - 0 bi99 4 Ngày trước 
x5 0 - 1 luugu 4 Ngày trước 
x5 0 - 1 luugu 4 Ngày trước 
x5 0 - 1 satthu_phattam 4 Ngày trước 
x5 0 - 1 satthu_phattam 4 Ngày trước 
x5 0 - 1 satthu_phattam 4 Ngày trước 
x5 0 - 1 viet_boy_12 5 Ngày trước 
x5 0 - 1 viet_boy_12 5 Ngày trước 
x5 0 - 1 luugu 5 Ngày trước 
x5 0 - 1 viet_boy_12 5 Ngày trước 
x5 1 - 0 cuadong2002 5 Ngày trước 
x5 0 - 1 dethich_hoisinh 5 Ngày trước 
x5 0 - 1 dethich_hoisinh 5 Ngày trước 
x5 0 - 1 baolinh_2007 5 Ngày trước 
x5 1 - 0 viet_boy_12 5 Ngày trước 
x5 0 - 1 jadon 5 Ngày trước 
x5 0 - 1 kyphung 5 Ngày trước 
x5 0 - 1 dethich_hoisinh 5 Ngày trước 
x5 0 - 1 dethich_hoisinh 5 Ngày trước 
x5 1 - 0 dethich_hoisinh 5 Ngày trước 
x5 0 - 1 dethich_hoisinh 5 Ngày trước 
x5 1 - 0 maovuong 5 Ngày trước 
x5 0 - 1 maovuong 5 Ngày trước 
x5 0 - 1 maovuong 5 Ngày trước 
x5 0 - 1 khehat1minh 5 Ngày trước 
x5 1 - 0 khehat1minh 5 Ngày trước 
x5 1 - 0 khehat1minh 5 Ngày trước 
x5 0 - 1 maovuong 5 Ngày trước 
x5 0 - 1 cuadong2002 6 Ngày trước 
x5 1 - 0 iguread 6 Ngày trước 
x5 1 - 0 iguread 6 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy