ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

UT_SIN
Chứng Thực

ut_sin (Chưa kích hoạt)
(ut_sin)
Điểm Uy Tín:
2732
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
04/13/12
Ngày Chơi:
09/22/20 [ 28 Phút trước ]


Xem những bài viết của ut_sinCờ Tướng
Đẳng Cấp 0
Điểm: 1891
Online 0 Phút trước
Channel 2000

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
1891
100
Điểm Uy Tín
2732
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
ut_sin 1 - 0 thanhn 0 Phút trước
ut_sin 0 - 1 thanhn 0 Phút trước
ut_sin 0 - 1 thanhn 0 Phút trước
ut_sin 0 - 1 thanhn 0 Phút trước
ut_sin 0 - 1 thanhn 0 Phút trước
ut_sin 0 - 1 jadon 0 Phút trước
ut_sin 1 - 0 jadon 23 Giờ trước
ut_sin 0 - 1 suphu1kiem 23 Giờ trước
ut_sin 0 - 1 nutactaixuat 23 Giờ trước
ut_sin 0 - 1 jasonhong 23 Giờ trước
ut_sin 1 - 0 nguoiviet_xauxi 23 Giờ trước
ut_sin 1 - 0 nguoiviet_xauxi 1 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 nguoiviet_xauxi 1 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 nguoiviet_xauxi 1 Ngày trước 
ut_sin 1 - 0 nguoiviet_xauxi 1 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 huanpham 1 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 nguanon1205 1 Ngày trước 
ut_sin 1 - 0 chapmotmat10 1 Ngày trước 
ut_sin 1 - 0 chapmotmat10 1 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 sooto 1 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 nguoiviet_xauxi 1 Ngày trước 
ut_sin 1 - 0 nguanon1205 1 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 jadon 1 Ngày trước 
ut_sin 1 - 0 steven0715 1 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 steven0715 1 Ngày trước 
ut_sin 1 - 0 thilua2011 1 Ngày trước 
ut_sin 1 - 0 thilua2011 1 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 ecccccccc 1 Ngày trước 
ut_sin 1 - 0 ecccccccc 1 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 steven0715 1 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 steven0715 1 Ngày trước 
ut_sin 1 - 0 yogurtngon61 1 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 jasonhong 1 Ngày trước 
ut_sin 1 - 0 steven0715 1 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 jadon 1 Ngày trước 
ut_sin 1 - 0 keyboard2020 1 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 keyboard2020 1 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 ranho7mon 1 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 keyboard2020 1 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 hoa9999 2 Ngày trước 
ut_sin 1 - 0 keyboard2020 2 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 keyboard2020 2 Ngày trước 
ut_sin 1 - 0 taingoc 3 Ngày trước 
ut_sin 1 - 0 dothuy456 3 Ngày trước 
ut_sin 1 - 0 thangvo 3 Ngày trước 
ut_sin 1 - 0 bientinh_20 3 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 jasonhong 3 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 jasonhong 3 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 chiu_choi_ 3 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 chiu_choi_ 3 Ngày trước 
ut_sin 1 - 0 wenhao 3 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 hitle 3 Ngày trước 
ut_sin 1 - 0 phattanluong 3 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 chiu_choi_ 3 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 ttthuynh 3 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 suphu1kiem 3 Ngày trước 
ut_sin 1 - 0 taingoc 3 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 touran 4 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 bmw_x5 4 Ngày trước 
ut_sin 1 - 0 athuy 4 Ngày trước 
ut_sin 1 - 0 phao1977 4 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 hoa9999 4 Ngày trước 
ut_sin 1 - 0 vhnguyen 4 Ngày trước 
ut_sin 1 - 0 jasonhong 4 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 caubai901 4 Ngày trước 
ut_sin 1 - 0 nguoiviet_xauxi 4 Ngày trước 
ut_sin 1 - 0 tannam2803 5 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 nguoiviet_xauxi 5 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 ngucoctien 5 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 ranho7mon 5 Ngày trước 
ut_sin 1 - 0 chiu_choi_ 5 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 virus_vuhan 5 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 chiu_choi_ 5 Ngày trước 
ut_sin 1 - 0 chiu_choi_ 5 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 jadon 5 Ngày trước 
ut_sin 1 - 0 tathagatha 5 Ngày trước 
ut_sin 1 - 0 tinh_euro 5 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 nguyenlyban 5 Ngày trước 
ut_sin 1 - 0 hongbang606 6 Ngày trước 
ut_sin 1 - 0 motminhsg 6 Ngày trước 
ut_sin 1 - 0 huongso 6 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 suphu1kiem 6 Ngày trước 
ut_sin 1 - 0 huongso 6 Ngày trước 
ut_sin 1 - 0 motminhsg 6 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 hoahongnhungpl 6 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 denimchung 6 Ngày trước 
ut_sin 1 - 0 keyboard2020 6 Ngày trước 
ut_sin 1 - 0 keyboard2020 6 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 ranho7mon 6 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 keyboard2020 6 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 ranho7mon 6 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 keyboard2020 6 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 ranho7mon 6 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 ranho7mon 6 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 ranho7mon 6 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 ranho7mon 6 Ngày trước 
ut_sin 1 - 0 lehai93 7 Ngày trước 
ut_sin 0 - 1 thanhn 7 Ngày trước 
ut_sin 1 - 0 sungno04 8 Ngày trước 
ut_sin 1 - 0 nutactaixuat 8 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy