ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

UFO_CRASH
Chứng Thực

ufo_crash
(crash in love :P)
Điểm Uy Tín:
4923
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
03/01/06
Ngày Chơi:
08/03/20 [ 13 Giờ trước ]
Nơi ở:
hong noi
Nghề Nghiệp:
student


Xem những bài viết của ufo_crashCờ Tướng
Chinese Chess Player: ufo_crash Đẳng Cấp 0
Điểm: 1981
Online 8 Giờ trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
1981
100
Điểm Uy Tín
4923
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
ufo_crash 1 - 0 khoaicach 8 Giờ trước
ufo_crash 0 - 1 sungno04 9 Giờ trước
ufo_crash 0 - 1 coxomlo68 4 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 cogai_xauxi 6 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 chichung 7 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 caophuockien 7 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 conbuomxinh 8 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 xxeephao 8 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 m10 11 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 minhhai2008 11 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 dunglamemsonhe 11 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 phao1977 11 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 langtu_hp 13 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 conbuomxinh 14 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 ncov19 15 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 thangvo 15 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 sontra 15 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 mrquan123 15 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 vumyan 15 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 vodanhphong127 15 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 muiten_hoabinh 18 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 trongmang 18 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 muiten_hoabinh 19 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 be_biii 19 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 n131 20 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 thanhnsw 21 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 songxa 21 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 tri225 22 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 muiten_hoabinh 22 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 vumyan 22 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 muiten_hoabinh 25 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 thanhdx 25 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 anhtrangdam 26 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 romannguyen 26 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 billanh 27 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 muiten_hoabinh 27 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 dunglamemsonhe 28 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 thanhdx 28 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 huyendaugau 29 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 cuongdao 29 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 tri225 29 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 tri225 29 Ngày trước 
ufo_crash 0 - 1 mimitao 29 Ngày trước 
ufo_crash 1 - 0 billanh 29 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy