ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

TVD_OK
Chứng Thực

tvd_ok
(Tran Doai)
Điểm Uy Tín:
8208
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
11/10/07
Ngày Chơi:
08/04/20 [ 4 Giờ trước ]


Xem những bài viết của tvd_okCờ Tướng
Chinese Chess Player: tvd_ok Đẳng Cấp 0
Điểm: 1966
Online 1 Giờ trước
Channel 2002

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
1966
100
Điểm Uy Tín
8208
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
tvd_ok 1 - 0 chethai18 5 Giờ trước
tvd_ok 1 - 0 nuvuongcarong 6 Giờ trước
tvd_ok 1 - 0 motminhsg 10 Giờ trước
tvd_ok 1 - 0 dothe 11 Giờ trước
tvd_ok 1 - 0 cuongdao 11 Giờ trước
tvd_ok 0 - 1 truckaka 12 Giờ trước
tvd_ok 1 - 0 hungwoos 12 Giờ trước
tvd_ok 1 - 0 nguyenlyban 12 Giờ trước
tvd_ok 0 - 1 songxa 1 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 nguyenlyban 1 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 phao1977 1 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 dunglamemsonhe 1 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 thanhnsw 1 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 sungno04 1 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 sungno04 1 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 dunglamemsonhe 1 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 jasonhong 1 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 song_nui 2 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 tommyreno 2 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 batui 2 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 thanhdx 2 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 virus_vuhan 2 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 vumyan 2 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 muonditmemay 3 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 songxa 3 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 n0_doithu 3 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 n0_doithu 3 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 n0_doithu 3 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 n0_doithu 3 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 n0_doithu 3 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 n0_doithu 3 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 n0_doithu 3 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 n0_doithu 3 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 n0_doithu 3 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 n0_doithu 3 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 n0_doithu 3 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 sungno04 3 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 sungno04 3 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 romannguyen 3 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 n0_doithu 3 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 n0_doithu 3 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 n0_doithu 3 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 n0_doithu 3 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 n0_doithu 3 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 n0_doithu 3 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 n0_doithu 3 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 n0_doithu 3 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 n0_doithu 3 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 trongmang 4 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 tannam2803 4 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 tannam2803 4 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 tannam2803 4 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 nguyenlyban 4 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 nghechuot08 4 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 mimitao 4 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 phuongthuy85 4 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 romannguyen 4 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 hungwoos 4 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 sungno04 4 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 steven0715 4 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 mactukhoa 4 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 vumyan 4 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 n0_doithu 4 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 virus_vuhan 5 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 virus_vuhan 5 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 romannguyen 5 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 trieuminh2012 5 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 cogai_xauxi 5 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 n0_doithu 5 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 n0_doithu 5 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 n0_doithu 5 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 n0_doithu 5 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 n0_doithu 5 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 n0_doithu 5 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 n0_doithu 5 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 n0_doithu 5 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 n0_doithu 5 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 n0_doithu 5 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 n0_doithu 5 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 n0_doithu 5 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 n0_doithu 5 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 n0_doithu 5 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 n0_doithu 5 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 duongquan 5 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 duongquan 5 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 chiu_choi_ 6 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 cuongdao 6 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 thichgaidep 6 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 anhhanoi 6 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 thichgaidep 6 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 songxa 6 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 songxa 6 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 saola_chess 6 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 n0_doithu 6 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 n0_doithu 6 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 n0_doithu 6 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 n0_doithu 6 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 n0_doithu 6 Ngày trước 
tvd_ok 0 - 1 n0_doithu 6 Ngày trước 
tvd_ok 1 - 0 n0_doithu 6 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy