ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

TUANROBE
Chứng Thực

tuanrobe
(tuanrobe)
Điểm Uy Tín:
3927
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
04/27/09
Ngày Chơi:
09/10/20 [ 9 Ngày trước  ]


Xem những bài viết của tuanrobeCờ Tướng
Chinese Chess Player: tuanrobe Đẳng Cấp 0
Điểm: 2183
Online 9 Ngày trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
2183
100
Điểm Uy Tín
3927
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
tuanrobe 1 - 0 jadon 9 Ngày trước 
tuanrobe 0 - 1 covui2020 9 Ngày trước 
tuanrobe 1 - 0 nguyenlyban 9 Ngày trước 
tuanrobe 0 - 1 chiu_choi_ 9 Ngày trước 
tuanrobe 1 - 0 newstar2018 9 Ngày trước 
tuanrobe 1 - 0 newstar2018 9 Ngày trước 
tuanrobe 0 - 1 covui2020 9 Ngày trước 
tuanrobe 0 - 1 covui2020 9 Ngày trước 
tuanrobe 0 - 1 jadon 9 Ngày trước 
tuanrobe 1 - 0 xxeephao 10 Ngày trước 
tuanrobe 0 - 1 xxeephao 10 Ngày trước 
tuanrobe 1 - 0 cocxanh 10 Ngày trước 
tuanrobe 0 - 1 phao1977 10 Ngày trước 
tuanrobe 0 - 1 phao1977 10 Ngày trước 
tuanrobe 0 - 1 khihandatbac 12 Ngày trước 
tuanrobe 0 - 1 khihandatbac 12 Ngày trước 
tuanrobe 1 - 0 khihandatbac 12 Ngày trước 
tuanrobe 1 - 0 khihandatbac 12 Ngày trước 
tuanrobe 0 - 1 jadon 13 Ngày trước 
tuanrobe 0 - 1 dinhchienhd 13 Ngày trước 
tuanrobe 0 - 1 vhnguyen 13 Ngày trước 
tuanrobe 1 - 0 nganamthanglong 13 Ngày trước 
tuanrobe 0 - 1 jadon 13 Ngày trước 
tuanrobe 0 - 1 khihandatbac 13 Ngày trước 
tuanrobe 1 - 0 dunglamemsonhe 13 Ngày trước 
tuanrobe 1 - 0 newstar2018 16 Ngày trước 
tuanrobe 1 - 0 nganamthanglong 16 Ngày trước 
tuanrobe 1 - 0 nganamthanglong 16 Ngày trước 
tuanrobe 0 - 1 nganamthanglong 17 Ngày trước 
tuanrobe 0 - 1 diepcay77 17 Ngày trước 
tuanrobe 1 - 0 diepcay77 17 Ngày trước 
tuanrobe 1 - 0 phao1977 19 Ngày trước 
tuanrobe 1 - 0 phao1977 20 Ngày trước 
tuanrobe 1 - 0 motminhsg 20 Ngày trước 
tuanrobe 0 - 1 sontra 20 Ngày trước 
tuanrobe 0 - 1 chichung 20 Ngày trước 
tuanrobe 0 - 1 nguyenduclich 21 Ngày trước 
tuanrobe 0 - 1 nguyenduclich 21 Ngày trước 
tuanrobe 0 - 1 jadon 23 Ngày trước 
tuanrobe 1 - 0 sontra 23 Ngày trước 
tuanrobe 0 - 1 duongquan 23 Ngày trước 
tuanrobe 0 - 1 muiten_hoabinh 24 Ngày trước 
tuanrobe 1 - 0 sontra 24 Ngày trước 
tuanrobe 1 - 0 monney2020 24 Ngày trước 
tuanrobe 1 - 0 monney2020 24 Ngày trước 
tuanrobe 1 - 0 diepcay77 25 Ngày trước 
tuanrobe 1 - 0 cogai_xauxi 25 Ngày trước 
tuanrobe 0 - 1 cuocsongtinhyeu 26 Ngày trước 
tuanrobe 0 - 1 motminhsg 26 Ngày trước 
tuanrobe 0 - 1 song_nui 26 Ngày trước 
tuanrobe 0 - 1 song_nui 26 Ngày trước 
tuanrobe 0 - 1 song_nui 26 Ngày trước 
tuanrobe 0 - 1 songxa 27 Ngày trước 
tuanrobe 0 - 1 songxa 27 Ngày trước 
tuanrobe 0 - 1 romannguyen 27 Ngày trước 
tuanrobe 0 - 1 romannguyen 27 Ngày trước 
tuanrobe 1 - 0 xxeephao 27 Ngày trước 
tuanrobe 0 - 1 phuongsa 30 Ngày trước 
tuanrobe 0 - 1 vumyan 30 Ngày trước 
tuanrobe 1 - 0 nganamthanglong 30 Ngày trước 
tuanrobe 1 - 0 nganamthanglong 30 Ngày trước 
tuanrobe 1 - 0 motminhsg 30 Ngày trước 
tuanrobe 0 - 1 sontra 1 Tháng trướcCarô
Caro Player: tuanrobe Đẳng Cấp 0
Điểm: 100
Online 5 Tháng trước
Channel 3000

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
100
100
Điểm Uy Tín
3927
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy