ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

TRUONGBA_PL
Chứng Thực

truongba_pl
(truongba)
Điểm Uy Tín:
6461
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
05/09/07
Ngày Chơi:
01/11/21 [ 7 Ngày trước  ]


Xem những bài viết của truongba_plCờ Tướng
Đẳng Cấp 0
Điểm: 2214
Online 7 Ngày trước
Channel 2000

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
2214
100
Điểm Uy Tín
6461
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
truongba_pl 0 - 1 maxwell071 7 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 hieupl 7 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 hieupl 7 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 triple3xxx 7 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 hieupl 9 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 tuoithocz 9 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 aitinhphiennao 9 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 dedui 10 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 chapditruoc123 10 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 nhibinh 10 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 kuynhlinh 11 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 minhtx19 11 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 hien_2010 11 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 nguyenthiteo 11 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 cuongxomvang 11 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 satthucamcoi 11 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 aitinhphiennao 11 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 langtuspc 11 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 minhtx19 12 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 duocnguyen 12 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 nguyencosta 12 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 haohoadothi 12 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 hien_2010 12 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 cogai_xauxi 12 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 cogai_xauxi 12 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 tuoithocz 12 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 tuoithocz 13 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 tuoithocz 13 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 tuoithocz 13 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 tuoithocz 13 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 nhibinh 13 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 chapditruoc123 13 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 duocnguyen 13 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 trump20 13 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 hoathang 13 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 satthucamcoi 13 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 nguyenthiteo 13 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 hieupl 13 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 minhtx19 14 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 viet_hungpl 14 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 tieuthanh8x 14 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 nguyencosta 14 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 satthucamcoi 14 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 satthucamcoi 14 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 satthucamcoi 14 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 satthucamcoi 14 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 zhengfa 14 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 xephao123 14 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 davidtranmanh 14 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 minhtx19 14 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 minhtx19 14 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 minhtx19 14 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 cogai_xauxi 14 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 satthucamcoi 15 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 tuoithocz 15 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 satthucamcoi 15 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 nhibinh 15 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 tuoithocz 15 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 nhibinh 15 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 nguyenduccong25 15 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 henrytran2002 15 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 henrytran2002 15 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 hai_anh 15 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 henrytran2002 15 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 tuanseattle 16 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 nhatnguyettinh 16 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 henrytran2002 16 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 hieupl 16 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 nhibinh 16 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 tuoithocz 17 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 nguyencosta 17 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 taychoiplaysite 17 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 muonditnhau 17 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 tuoithocz 17 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 sao_sec 17 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 sao_sec 17 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 dauanthienlong 17 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 hungdang8586 17 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 hungdang8586 17 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 sao_sec 17 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 cogai_xauxi 18 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 nhibinh 18 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 cogai_xauxi 18 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 nhibinh 18 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 bietdelamgi 18 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 chapditruoc123 18 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 cogai_xauxi 18 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 caoductoan 18 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 kuynhlinh 18 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 minhtx19 18 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 tuoithocz 19 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 haohoadothi 19 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 minhtx19 19 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 nhibinh 19 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 triple3xxx 19 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 sao_sec 20 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 daigiaxuatchieu 20 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 daigiaxuatchieu 20 Ngày trước 
truongba_pl 1 - 0 kiam 20 Ngày trước 
truongba_pl 0 - 1 muonditnhau 20 Ngày trước Carô
Caro Player: truongba_pl Đẳng Cấp 0
Điểm: 100
Online 12/24/18
Channel 3000

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
100
100
Điểm Uy Tín
6461
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy