ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

TRANVIETTRUNG
Chứng Thực

Mộc Bang
Phần Tử
tranviettrung
(viettrung)
Điểm Uy Tín:
477
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
02/28/08
Ngày Chơi:
01/15/20 [ 5 Ngày trước  ]


Xem những bài viết của tranviettrungCờ Tướng
Chinese Chess Player: tranviettrung Đẳng Cấp 7
Điểm: 1207
Online 5 Ngày trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (11)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 8
Icon
1
1
Điểm
1207
800
Điểm Uy Tín
477
800
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
tranviettrung 1 - 0 cobravn 5 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 easywin 5 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 hoangbanco 5 Ngày trước 
tranviettrung 0 - 1 cobravn 5 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 easywin 5 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 bdsphuhoi 5 Ngày trước 
tranviettrung 0 - 1 latajacy_smok 5 Ngày trước 
tranviettrung 0 - 1 hoangbanco 5 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 cobravn 5 Ngày trước 
tranviettrung 0 - 1 easywin 5 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 kieuly82 5 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 hoangbanco 5 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 trinhphuqui 5 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 bomong 5 Ngày trước 
tranviettrung 0 - 1 khongchay 5 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 luandaica 5 Ngày trước 
tranviettrung 0 - 1 vankhiem 5 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 hoacomay_cz 5 Ngày trước 
tranviettrung 0 - 1 ngoi_sao_co_doc 5 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 hoacomay_cz 5 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 vankhiem 5 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 latajacy_smok 5 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 khongviethong 6 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 tackenui 6 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 phonng 6 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 covit_cz 6 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 kieuly82 6 Ngày trước 
tranviettrung 0 - 1 hanhfo 6 Ngày trước 
tranviettrung 0 - 1 vui_thoi_maa 6 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 ngocquynhhp1234 6 Ngày trước 
tranviettrung 0 - 1 hanhfo 6 Ngày trước 
tranviettrung 0 - 1 vui_thoi_maa 6 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 truntrun 6 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 hanhfo 6 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 vui_thoi_maa 6 Ngày trước 
tranviettrung 0 - 1 truntrun 6 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 quylao_tiensinh 6 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 quylao_tiensinh 6 Ngày trước 
tranviettrung 0 - 1 super999 7 Ngày trước 
tranviettrung 0 - 1 phuopava 7 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 codieu 7 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 chuachua 7 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 emxinhemdep 7 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 phuopava 7 Ngày trước 
tranviettrung 0 - 1 bdsphuhoi 7 Ngày trước 
tranviettrung 0 - 1 chuachua 7 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 luandaica 7 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 chuachua 7 Ngày trước 
tranviettrung 0 - 1 hoangbanco 7 Ngày trước 
tranviettrung 0 - 1 latajacy_smok 7 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 luandaica 7 Ngày trước 
tranviettrung 0 - 1 super999 7 Ngày trước 
tranviettrung 0 - 1 codieu 8 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 bopga 8 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 easywin 8 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 thanhtai 8 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 phonng 8 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 hoacalang 8 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 erikpl 8 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 rongden90 8 Ngày trước 
tranviettrung 0 - 1 easywin 8 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 thanhtai 8 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 hoacalang 8 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 bach_hoa_tuong 8 Ngày trước 
tranviettrung 0 - 1 hoabien_1808 9 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 nampx 9 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 bdsphuhoi 9 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 bruce5617 9 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 bomong 9 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 tuquang2007 9 Ngày trước 
tranviettrung 0 - 1 nampx 9 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 bdsphuhoi 9 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 thuan2015 9 Ngày trước 
tranviettrung 0 - 1 bruce5617 9 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 bomong 9 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 abc_d 9 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 thuan2015 9 Ngày trước 
tranviettrung 0 - 1 lexus2016 9 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 phanxipan 9 Ngày trước 
tranviettrung 0 - 1 bomong 9 Ngày trước 
tranviettrung 0 - 1 lexus2016 9 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 bitchingguy 9 Ngày trước 
tranviettrung 0 - 1 tsport 11 Ngày trước 
tranviettrung 0 - 1 catvang 11 Ngày trước 
tranviettrung 0 - 1 dungthichco 11 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 catvang 11 Ngày trước 
tranviettrung 0 - 1 steve1968 12 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 masterorc 15 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 benslem 15 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 lai_hoan 15 Ngày trước 
tranviettrung 0 - 1 thanhtai 15 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 tsport 15 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 thonghuong_cz 15 Ngày trước 
tranviettrung 0 - 1 nhacbatquan 15 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 vuongtuan67 15 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 phonng 15 Ngày trước 
tranviettrung 0 - 1 tsport 15 Ngày trước 
tranviettrung 0 - 1 super999 15 Ngày trước 
tranviettrung 1 - 0 vlytruongthanh 15 Ngày trước 
tranviettrung 0 - 1 thuan2015 15 Ngày trước Carô
Caro Player: tranviettrung Đẳng Cấp 0
Điểm: 100
Online 12/04/16
Channel 3000

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
100
100
Điểm Uy Tín
477
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy