ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

SONTRA
Chứng Thực

sontra
(sontra)
Điểm Uy Tín:
5559
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
10/31/08
Ngày Chơi:
07/05/20 [ 13 Giờ trước ]


Xem những bài viết của sontraCờ Tướng
Chinese Chess Player: sontra Đẳng Cấp 0
Điểm: 3550
Online 8 Giờ trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
3550
100
Điểm Uy Tín
5559
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
sontra 0 - 1 cogai_xauxi 8 Giờ trước
sontra 0 - 1 huong_phusa 9 Giờ trước
sontra 1 - 0 nganamthanglong 9 Giờ trước
sontra 1 - 0 sooto 9 Giờ trước
sontra 1 - 0 huy89 1 Ngày trước 
sontra 1 - 0 huy89 1 Ngày trước 
sontra 0 - 1 cogai_xauxi 1 Ngày trước 
sontra 0 - 1 tri225 1 Ngày trước 
sontra 1 - 0 sungno04 1 Ngày trước 
sontra 1 - 0 sungno04 1 Ngày trước 
sontra 0 - 1 mimitao 1 Ngày trước 
sontra 1 - 0 sungno04 1 Ngày trước 
sontra 1 - 0 muiten_hoabinh 1 Ngày trước 
sontra 1 - 0 hitle 3 Ngày trước 
sontra 1 - 0 hitle 3 Ngày trước 
sontra 1 - 0 gangkhoa 3 Ngày trước 
sontra 1 - 0 denimchung 4 Ngày trước 
sontra 1 - 0 huy89 4 Ngày trước 
sontra 1 - 0 huy89 4 Ngày trước 
sontra 0 - 1 ufo_crash 5 Ngày trước 
sontra 0 - 1 huy89 5 Ngày trước 
sontra 1 - 0 denimchung 6 Ngày trước 
sontra 1 - 0 denimchung 6 Ngày trước 
sontra 0 - 1 cogai_xauxi 6 Ngày trước 
sontra 1 - 0 denimchung 7 Ngày trước 
sontra 1 - 0 denimchung 7 Ngày trước 
sontra 0 - 1 denimchung 7 Ngày trước 
sontra 0 - 1 cogai_xauxi 7 Ngày trước 
sontra 0 - 1 romannguyen 7 Ngày trước 
sontra 0 - 1 chiu_choi_ 9 Ngày trước 
sontra 1 - 0 khoailang_voito 9 Ngày trước 
sontra 0 - 1 chinliva 9 Ngày trước 
sontra 1 - 0 conbuomxinh 9 Ngày trước 
sontra 0 - 1 conbuomxinh 9 Ngày trước 
sontra 0 - 1 conbuomxinh 9 Ngày trước 
sontra 0 - 1 thancongly 9 Ngày trước 
sontra 0 - 1 denimchung 10 Ngày trước 
sontra 1 - 0 denimchung 10 Ngày trước 
sontra 1 - 0 suphu1kiem 10 Ngày trước 
sontra 1 - 0 chinliva 10 Ngày trước 
sontra 1 - 0 chinliva 10 Ngày trước 
sontra 1 - 0 anhtrangdam 11 Ngày trước 
sontra 0 - 1 anhtrangdam 11 Ngày trước 
sontra 1 - 0 diep239 11 Ngày trước 
sontra 1 - 0 diep239 11 Ngày trước 
sontra 1 - 0 muiten_hoabinh 11 Ngày trước 
sontra 0 - 1 nguyenlyban 11 Ngày trước 
sontra 1 - 0 nguyenlyban 11 Ngày trước 
sontra 1 - 0 billanh 12 Ngày trước 
sontra 0 - 1 p123 12 Ngày trước 
sontra 1 - 0 xip 12 Ngày trước 
sontra 1 - 0 thenewworld 12 Ngày trước 
sontra 0 - 1 cogai_xauxi 12 Ngày trước 
sontra 1 - 0 nguyenlyban 13 Ngày trước 
sontra 0 - 1 chiu_choi_ 13 Ngày trước 
sontra 0 - 1 cogai_xauxi 13 Ngày trước 
sontra 1 - 0 hung1975hp 14 Ngày trước 
sontra 0 - 1 hung1975hp 14 Ngày trước 
sontra 1 - 0 hung1975hp 14 Ngày trước 
sontra 0 - 1 romannguyen 14 Ngày trước 
sontra 0 - 1 conbuomxinh 14 Ngày trước 
sontra 1 - 0 p123 15 Ngày trước 
sontra 1 - 0 bocap2008 15 Ngày trước 
sontra 1 - 0 denimchung 15 Ngày trước 
sontra 1 - 0 denimchung 15 Ngày trước 
sontra 0 - 1 loveanh4ever 15 Ngày trước 
sontra 1 - 0 yenthanh1916 15 Ngày trước 
sontra 0 - 1 cogai_xauxi 15 Ngày trước 
sontra 1 - 0 songxa 15 Ngày trước 
sontra 0 - 1 coga_covit_kk 15 Ngày trước 
sontra 1 - 0 denimchung 16 Ngày trước 
sontra 1 - 0 denimchung 16 Ngày trước 
sontra 1 - 0 denimchung 16 Ngày trước 
sontra 1 - 0 denimchung 16 Ngày trước 
sontra 0 - 1 cogai_xauxi 16 Ngày trước 
sontra 0 - 1 tamhiepxephaoma 17 Ngày trước 
sontra 0 - 1 rau_trang 17 Ngày trước 
sontra 1 - 0 chinliva 17 Ngày trước 
sontra 1 - 0 muiten_hoabinh 17 Ngày trước 
sontra 0 - 1 denimchung 19 Ngày trước 
sontra 1 - 0 denimchung 19 Ngày trước 
sontra 0 - 1 nhat_truong 19 Ngày trước 
sontra 1 - 0 muiten_hoabinh 19 Ngày trước 
sontra 0 - 1 thancongly 19 Ngày trước 
sontra 1 - 0 nguyenlyban 19 Ngày trước 
sontra 0 - 1 cogai_xauxi 20 Ngày trước 
sontra 0 - 1 langtu_hp 20 Ngày trước 
sontra 0 - 1 cogai_xauxi 20 Ngày trước 
sontra 1 - 0 nguyenlyban 20 Ngày trước 
sontra 1 - 0 mimitao 20 Ngày trước 
sontra 0 - 1 mimitao 20 Ngày trước 
sontra 1 - 0 thangvo 21 Ngày trước 
sontra 1 - 0 daivuong 21 Ngày trước 
sontra 1 - 0 ducthuanstar 21 Ngày trước 
sontra 0 - 1 cusam 21 Ngày trước 
sontra 1 - 0 cogai_xauxi 22 Ngày trước 
sontra 0 - 1 trieuminh2012 22 Ngày trước 
sontra 1 - 0 nhovo_thuongcon 22 Ngày trước 
sontra 1 - 0 nguyenlyban 22 Ngày trước 
sontra 1 - 0 nguyenlyban 22 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy