ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGHIA_GER
Chứng Thực

Hỏa Bang
Phần Tử
nghia_ger
(nghia)
Điểm Uy Tín:
2222
Giới Tính:
Nam
Sinh Nhật:
04/19/77
(42 Tuổi)
Ngày Gia Nhập:
06/16/07
Ngày Chơi:
03/31/20 [ 4 Ngày trước  ]
Nơi ở:
germany
Nghề Nghiệp:
ngamcuaso


Xem những bài viết của nghia_gerCờ Tướng
Chinese Chess Player: nghia_ger Hạng #233
Đẳng Cấp 21
Điểm: 9039
Online 12 Ngày trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (3)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 22
Icon
1
1
Điểm
9039
2200
Điểm Uy Tín
2222
2200
Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
nghia_ger 0 - 1 tuyen2003 13 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 ttieulongnu 13 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 dethich_hoisinh 13 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 khoailang_voito 14 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 kyphung 14 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 khoailang_voito 14 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 audiophile 14 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 kytutk 14 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 forgetmenot 14 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 netflix 14 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 netflix 14 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 netflix 14 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 netflix 14 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 x5 14 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 baolinh_2007 14 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 netflix 14 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 baolinh_2007 14 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 netflix 14 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 dethich_hoisinh 14 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 dethich_hoisinh 14 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 netflix 14 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 xinduocthogiao 14 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 netflix 14 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 lap_top_thoi 14 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 visual 14 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 pdkk 14 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 netflix 14 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 ti_ui_ti 14 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 xinduocthogiao 15 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 smec_vietchao 15 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 kaven 15 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 kaven 15 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 smec_vietchao 15 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 kaven 15 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 kaven 15 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 kyphung 15 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 kaven 15 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 kyphung 15 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 linh_kientruc 15 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 kyphung 15 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 kaven 15 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 dethich_hoisinh 15 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 dethich_hoisinh 15 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 kyphung 15 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 kaven 15 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 kaven 15 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 kyphung 15 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 kaven 15 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 kaven 15 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 kaven 15 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 smec_vietchao 15 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 kaven 15 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 netflix 15 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 baolinh_2007 15 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 netflix 15 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 x5 15 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 netflix 15 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 netflix 15 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 baolinh_2007 15 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 netflix 15 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 baolinh_2007 15 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 netflix 15 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 netflix 15 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 netflix 15 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 netflix 15 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 xinduocthogiao 16 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 bagia_tapta1 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 dinhchienhd 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 doc_thu_co_doc 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 muitenxanh 16 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 bacbaphi1234 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 bacbaphi1234 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 khoailang_voito 16 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 khoailang_voito 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 khoailang_voito 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 khoailang_voito 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 khoailang_voito 16 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 bi99 16 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 netflix 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 netflix 16 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 kyphung 16 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 kyphung 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 maovuong 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 maovuong 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 maovuong 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 maovuong 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 pdkk 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 pdkk 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 pdkk 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 thuytiennho2005 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 xinduocthogiao 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 xinduocthogiao 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 xinduocthogiao 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 xinduocthogiao 16 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 muitenxanh 16 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 thanhn 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 nailnailnail 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 caothu2020 16 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 ti_ui_ti 17 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 kyphung 17 Ngày trước Carô
Caro Player: nghia_ger Đẳng Cấp 0
Điểm: 100
Online 07/20/15
Channel 3001

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
100
100
Điểm Uy Tín
2222
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy