ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

LINH_KIENTRUC
Chứng Thực

Thổ Bang
Phần Tử
linh_kientruc
(black rose)
Điểm Uy Tín:
23102
Giới Tính:
Nam
Sinh Nhật:
10/03/84
(35 Tuổi)
Ngày Gia Nhập:
03/26/05
Ngày Chơi:
07/05/20 [ 12 Giờ trước ]
Nơi ở:
HaNoi
Nghề Nghiệp:
nhat rac


Xem những bài viết của linh_kientrucCờ Tướng
Chinese Chess Player: linh_kientruc Hạng #492
Đẳng Cấp 15
Điểm: 5019
Online 7 Giờ trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (15)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 16
Icon
1
1
Điểm
5019
1600
Điểm Uy Tín
23102
1600
Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
linh_kientruc 1 - 0 audiophile 7 Giờ trước
linh_kientruc 1 - 0 audiophile 7 Giờ trước
linh_kientruc 0 - 1 emcuati 7 Giờ trước
linh_kientruc 0 - 1 xongngua 8 Giờ trước
linh_kientruc 0 - 1 smec_vietchao 8 Giờ trước
linh_kientruc 1 - 0 bocap2008 8 Giờ trước
linh_kientruc 0 - 1 mina2015 8 Giờ trước
linh_kientruc 0 - 1 thuy_my 18 Giờ trước
linh_kientruc 1 - 0 nhatrang_8x 18 Giờ trước
linh_kientruc 0 - 1 nhatrang_8x 18 Giờ trước
linh_kientruc 0 - 1 thuy_my 18 Giờ trước
linh_kientruc 0 - 1 netflix 18 Giờ trước
linh_kientruc 0 - 1 ttieulongnu 1 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 bacbaphi1234 1 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 ti_ui_ti 1 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 xongngua 1 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 nghia_ger 1 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 nghia_ger 1 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 conbuomxinh 1 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 conbuomxinh 1 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 nghia_ger 2 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 ti_ui_ti 2 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 xongngua 2 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 cotu01 2 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 cotu01 2 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 mina2015 2 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 nghia_ger 2 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 anhtrangdam 2 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 nghia_ger 2 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 bachhop1212 3 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 xinduocthogiao 3 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 ti_ui_ti 5 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 ti_ui_ti 5 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 vannhungaydau78 5 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 oma 5 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 oma 5 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 audiophile 5 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 baolinh_2007 5 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 pdkk 5 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 anhtrangdam 5 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 iguread 5 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 ducvo10 5 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 xiaoxiao 5 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 xiaoxiao 5 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 vannhungaydau78 5 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 nghia_ger 6 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 cogai_xauxi 6 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 ti_ui_ti 6 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 denimchung 6 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 oma 6 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 nghia_ger 6 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 vannhungaydau78 6 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 anhtrangdam 6 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 thugian 6 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 oma 7 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 doicong 7 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 co_sinhvien 7 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 anhtrangdam 7 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 anhtrangdam 7 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 audiophile 7 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 ttieulongnu 7 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 anhtrangdam 7 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 netflix 9 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 dethich_hoisinh 9 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 vannhungaydau78 9 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 ti_ui_ti 9 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 kytutk 9 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 ansan_cali 10 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 nghia_ger 10 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 xongngua 11 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 netflix 11 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 maovuong 11 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 cotu01 11 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 netflix 11 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 kytutk 12 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 covoibac 12 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 nghia_ger 12 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 nghia_ger 12 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 kyphung 12 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 ducvo10 12 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 xinduocthogiao 12 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 emcuati 14 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 bocap2008 16 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 mina2015 16 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 bat_trando 16 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 baolinh_2007 16 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 hannt 16 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 hannt 16 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 xongngua 16 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 mina2015 17 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 emcuati 17 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 mina2015 17 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 smec_vietchao 17 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 vannhungaydau78 18 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 thugian 18 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 audiophile 18 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 smec_vietchao 18 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 covoibac 18 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 bocap2008 18 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 bocap2008 18 Ngày trước Carô
Caro Player: linh_kientruc Đẳng Cấp 0
Điểm: 100
Online 03/21/16
Channel 3000

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
100
100
Điểm Uy Tín
23102
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy