ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

LINH_KIENTRUC
Chứng Thực

linh_kientruc
(black rose)
Điểm Uy Tín:
29377
Giới Tính:
Nam
Sinh Nhật:
10/03/84
(36 Tuổi)
Ngày Gia Nhập:
03/26/05
Ngày Chơi:
05/18/21 [ 5 Giờ trước ]
Nơi ở:
HaNoi
Nghề Nghiệp:
nhat rac


Xem những bài viết của linh_kientrucCờ Tướng
Chinese Chess Player: linh_kientruc Hạng #499
Đẳng Cấp 15
Điểm: 4458
Online 17 Ngày trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 16
Icon
0
1
Điểm
4458
1600
Điểm Uy Tín
29377
1600
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
linh_kientruc 0 - 1 vannhungaydau78 17 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 vannhungaydau78 17 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 baolinh_2007 17 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 vannhungaydau78 17 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 baolinh_2007 17 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 vannhungaydau78 17 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 vannhungaydau78 17 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 pho_kyniem 18 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 netflix 18 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 trongvang 18 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 trongvang 18 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 pho_kyniem 18 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 trongvang 18 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 ti_toe 18 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 x5 18 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 leo_nail 18 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 hoanglong_bt 18 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 leo_nail 18 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 leo_nail 18 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 trongvang 18 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 huyendaugau 18 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 nguyenduclich 19 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 nhovo_thuongcon 20 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 oma 21 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 oma 21 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 khihandatbac 21 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 xiga_cuba 21 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 ngayve 21 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 dethich_hoisinh 21 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 dethich_hoisinh 21 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 dethich_hoisinh 21 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 dethich_hoisinh 21 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 cuongnhim_hlqn 21 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 nanglai 21 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 kaven 22 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 hannt 22 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 thuy_my 23 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 thuy_my 23 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 hoanglong_bt 23 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 doicong 23 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 nhovo_thuongcon 23 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 pho_kyniem 23 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 vannhungaydau78 23 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 dethich_hoisinh 23 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 oma 23 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 doicong 23 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 oma 24 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 thuy_my 24 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 hannt 25 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 baolinh_2007 25 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 hetkhachroi01 25 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 netflix 25 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 taingoc 25 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 taingoc 25 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 smec_vietchao 25 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 nhovo_thuongcon 25 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 nhovo_thuongcon 25 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 oskar 25 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 khihandatbac 25 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 mt___tuan 25 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 baolinh_2007 26 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 baolinh_2007 26 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 baolinh_2007 26 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 langtuspc 26 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 baolinh_2007 26 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 ti_toe 26 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 ti_toe 26 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 liga 26 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 ti_toe 27 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 ti_toe 27 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 nhovo_thuongcon 27 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 huyendaugau 27 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 nanglai 28 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 kaven 28 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 hannt 28 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 hannt 28 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 hannt 28 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 musician 28 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 musician 28 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 hannt 28 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 hannt 28 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 netflix 28 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 netflix 28 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 hannt 28 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 hannt 29 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 oskar 30 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 oskar 30 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 mt___tuan 30 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 mt___tuan 30 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 mt___tuan 30 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 khihandatbac 30 Ngày trước 
linh_kientruc 1 - 0 netflix 30 Ngày trước 
linh_kientruc 0 - 1 oskar 30 Ngày trước Carô
Caro Player: linh_kientruc Đẳng Cấp 0
Điểm: 100
Online 03/21/16
Channel 3000

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
100
100
Điểm Uy Tín
29377
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy