ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

BOCAP2008
Chứng Thực

Thổ Bang
Phần Tử
bocap2008
(nguoi co don)
Điểm Uy Tín:
2744
Giới Tính:
Nam
Sinh Nhật:
01/01/75
(46 Tuổi)
Ngày Gia Nhập:
05/04/08
Ngày Chơi:
04/19/21 [ 23 Giờ trước ]
Nơi ở:
viet son
Nghề Nghiệp:
choi co


Xem những bài viết của bocap2008Cờ Tướng
Chinese Chess Player: bocap2008 Hạng #95
Đẳng Cấp 34
Điểm: 5532
Online 22 Giờ trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (22)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 35
Icon
1
1
Điểm
5532
3500
Điểm Uy Tín
2744
3500
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
bocap2008 1 - 0 hannt 22 Giờ trước
bocap2008 1 - 0 netflix 22 Giờ trước
bocap2008 0 - 1 kaven 22 Giờ trước
bocap2008 0 - 1 kaven 22 Giờ trước
bocap2008 1 - 0 huyendaugau 1 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 kaven 1 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 smec_vietchao 1 Ngày trước 
bocap2008 0 - 1 nanglai 1 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 huyendaugau 1 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 huyendaugau 1 Ngày trước 
bocap2008 0 - 1 yue_fei 2 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 netflix 2 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 netflix 2 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 cuongnhim_hlqn 2 Ngày trước 
bocap2008 0 - 1 kaven 2 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 huyendaugau 2 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 netflix 2 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 yue_fei 2 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 huyendaugau 2 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 netflix 2 Ngày trước 
bocap2008 0 - 1 huyendaugau 2 Ngày trước 
bocap2008 0 - 1 kaven 2 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 cuongnhim_hlqn 2 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 nanglai 3 Ngày trước 
bocap2008 0 - 1 doicong 3 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 huyendaugau 3 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 touran 3 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 doicong 3 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 huyendaugau 3 Ngày trước 
bocap2008 0 - 1 touran 3 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 huyendaugau 3 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 touran 3 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 doicong 3 Ngày trước 
bocap2008 0 - 1 pho_kyniem 3 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 touran 3 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 huyendaugau 3 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 touran 3 Ngày trước 
bocap2008 0 - 1 huyendaugau 3 Ngày trước 
bocap2008 0 - 1 thuy_my 3 Ngày trước 
bocap2008 0 - 1 huyendaugau 3 Ngày trước 
bocap2008 0 - 1 doicong 3 Ngày trước 
bocap2008 0 - 1 vannhungaydau78 3 Ngày trước 
bocap2008 0 - 1 vannhungaydau78 3 Ngày trước 
bocap2008 0 - 1 vannhungaydau78 3 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 x5 3 Ngày trước 
bocap2008 0 - 1 doicong 3 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 khihandatbac 3 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 khihandatbac 3 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 touran 3 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 tomnytung 3 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 khihandatbac 3 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 touran 3 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 khihandatbac 3 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 touran 3 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 pho_kyniem 3 Ngày trước 
bocap2008 0 - 1 khihandatbac 3 Ngày trước 
bocap2008 0 - 1 doicong 3 Ngày trước 
bocap2008 0 - 1 cuongnhim_hlqn 4 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 touran 4 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 touran 4 Ngày trước 
bocap2008 0 - 1 touran 4 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 touran 4 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 cuongnhim_hlqn 4 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 touran 4 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 doicong 4 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 touran 4 Ngày trước 
bocap2008 0 - 1 liga 4 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 faobinh 4 Ngày trước 
bocap2008 0 - 1 huyendaugau 4 Ngày trước 
bocap2008 0 - 1 dethich_hoisinh 4 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 huyendaugau 4 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 hannt 4 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 huyendaugau 4 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 hannt 4 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 huyendaugau 4 Ngày trước 
bocap2008 0 - 1 vannhungaydau78 5 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 hoanglong_bt 5 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 vannhungaydau78 5 Ngày trước 
bocap2008 0 - 1 doicong 5 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 vannhungaydau78 5 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 doicong 5 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 cuongnhim_hlqn 5 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 vannhungaydau78 5 Ngày trước 
bocap2008 0 - 1 vannhungaydau78 5 Ngày trước 
bocap2008 0 - 1 muonmang_2002 5 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 cuongnhim_hlqn 5 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 cuongnhim_hlqn 5 Ngày trước 
bocap2008 0 - 1 cuongnhim_hlqn 5 Ngày trước 
bocap2008 0 - 1 cuongnhim_hlqn 5 Ngày trước 
bocap2008 0 - 1 cuongnhim_hlqn 5 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 cuongnhim_hlqn 5 Ngày trước 
bocap2008 0 - 1 touran 5 Ngày trước 
bocap2008 0 - 1 cuongnhim_hlqn 5 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 touran 5 Ngày trước 
bocap2008 0 - 1 huyendaugau 5 Ngày trước 
bocap2008 0 - 1 huyendaugau 5 Ngày trước 
bocap2008 0 - 1 huyendaugau 5 Ngày trước 
bocap2008 0 - 1 huyendaugau 5 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 netflix 5 Ngày trước 
bocap2008 1 - 0 netflix 5 Ngày trước Carô
Caro Player: bocap2008 Hạng #21
Đẳng Cấp 44
Điểm: 4992
Online 1 Tháng trước
Channel 3001

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 45
Icon
0
1
Điểm
4992
4500
Điểm Uy Tín
2744
4500
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy