ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

BAITUONG05
Chứng Thực

baituong05
(baituong05)
Điểm Uy Tín:
1554
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
05/13/13
Ngày Chơi:
01/11/21 [ 15 Ngày trước  ]


Xem những bài viết của baituong05Cờ Tướng
Chinese Chess Player: baituong05 Đẳng Cấp 0
Điểm: 1543
Online 16 Ngày trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
1543
100
Điểm Uy Tín
1554
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
baituong05 1 - 4 anhbinh 16 Ngày trước 
baituong05 1 - 0 andwrew1945 17 Ngày trước 
baituong05 1 - 0 tanlong_bg 17 Ngày trước 
baituong05 0 - 1 thuca 17 Ngày trước 
baituong05 3 - 2 linhcheb 17 Ngày trước 
baituong05 1 - 3 porro 17 Ngày trước 
baituong05 2 - 5 porro 17 Ngày trước 
baituong05 1 - 0 tsport 17 Ngày trước 
baituong05 0 - 1 dinhhoangkr 17 Ngày trước 
baituong05 2 - 2 porro 17 Ngày trước 
baituong05 2 - 1 dong20_20 17 Ngày trước 
baituong05 4 - 2 baocong115 18 Ngày trước 
baituong05 3 - 0 thuamaihd 18 Ngày trước 
baituong05 3 - 2 colac 18 Ngày trước 
baituong05 1 - 0 rubybet 18 Ngày trước 
baituong05 1 - 0 bomong 18 Ngày trước 
baituong05 1 - 0 cuongnhim_hlqn 18 Ngày trước 
baituong05 1 - 0 cuongnhim_hlqn 18 Ngày trước 
baituong05 8 - 9 baocong115 18 Ngày trước 
baituong05 2 - 1 dungthichco 18 Ngày trước 
baituong05 2 - 3 linhcheb 19 Ngày trước 
baituong05 3 - 2 linhcheb 19 Ngày trước 
baituong05 4 - 3 baocong115 19 Ngày trước 
baituong05 2 - 1 zuizoi 19 Ngày trước 
baituong05 1 - 0 supersportman 19 Ngày trước 
baituong05 1 - 0 supersportman 19 Ngày trước 
baituong05 3 - 0 bequynhhuong 20 Ngày trước 
baituong05 0 - 1 luandaica 20 Ngày trước 
baituong05 0 - 1 trungsi 20 Ngày trước 
baituong05 1 - 0 trungsi 20 Ngày trước 
baituong05 2 - 6 porro 20 Ngày trước 
baituong05 2 - 4 longham 20 Ngày trước 
baituong05 0 - 1 cntbwitoutya 21 Ngày trước 
baituong05 3 - 0 ninhuong81 21 Ngày trước 
baituong05 2 - 1 mot4khong32010 21 Ngày trước 
baituong05 2 - 2 porro 21 Ngày trước 
baituong05 0 - 4 hienvinh74 22 Ngày trước 
baituong05 0 - 4 satthudauheo 23 Ngày trước 
baituong05 3 - 0 pha_khoa 25 Ngày trước 
baituong05 0 - 1 cntbwitoutya 25 Ngày trước 
baituong05 3 - 1 hanhfo 26 Ngày trước 
baituong05 1 - 0 hanhfo 26 Ngày trước 
baituong05 1 - 0 luandaica 26 Ngày trước 
baituong05 1 - 0 alex32 26 Ngày trước 
baituong05 0 - 1 luandaica 26 Ngày trước 
baituong05 1 - 0 huyhoang08 26 Ngày trước 
baituong05 23 - 11 baocong115 27 Ngày trước 
baituong05 1 - 0 phujohn 27 Ngày trước 
baituong05 1 - 0 phujohn 27 Ngày trước 
baituong05 1 - 0 lose_to_win 27 Ngày trước 
baituong05 1 - 0 congsadec 27 Ngày trước 
baituong05 0 - 1 nhayvaolua 27 Ngày trước 
baituong05 1 - 0 nhayvaolua 27 Ngày trước 
baituong05 19 - 12 baocong115 27 Ngày trước 
baituong05 1 - 6 baocong115 28 Ngày trước 
baituong05 1 - 5 longham 29 Ngày trước 
baituong05 4 - 4 baocong115 29 Ngày trước 
baituong05 0 - 1 cntbwitoutya 30 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy