ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文


Thổ Bang
24 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 286 Bại: 253
Bang Chủ:
tomnytung
960 x 1.25
(50 / Phần Tử)
Thắng Trận: 29 Bại Trận: 35

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
15.0

Thảo Luận
Anh Hùng Đương Đại
Ai có điểm số cao nhất sẽ trở thành Bang Chủ nhiệm kỳ tới.


Hoàn Thành Sứ Mệnh
Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy