ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文


Kim Bang
17 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 485 Bại: 54
Bang Chủ:
kyphung
Anh Hùng:
top_co_vn (760)
2582 x 1.75
(266 / Phần Tử)
Thắng Trận: 66 Bại Trận: 8

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
34.9

Thảo Luận
Anh Hùng Đương Đại
Ai có điểm số cao nhất sẽ trở thành Bang Chủ nhiệm kỳ tới.


Hoàn Thành Sứ Mệnh
Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy