ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 2 - Chiêu Mộ Anh Hùng
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 5 Ngày.

Thổ Bang
10 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 231 Bại: 225
Bang Chủ:
vjetnam
Anh Hùng:
linh_kientruc (26)
326 x 1.25
(41 / Phần Tử)
Thắng Trận: 11 Bại Trận: 1

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
27.2

Mộc Bang
13 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 206 Bại: 250
Bang Chủ:
cuongnhim_hlqn
Anh Hùng:
nuocnam (70)
522
(40 / Phần Tử)
Thắng Trận: 18 Bại Trận: 5

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
22.7

Hỏa Bang
6 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 328 Bại: 128
Bang Chủ:
ti_toe
Anh Hùng:
nghia_ger (48)
62 x 1.5
(16 / Phần Tử)
Thắng Trận: 3 Bại Trận: 3

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
10.3

Thủy Bang
8 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 186 Bại: 270
Bang Chủ:
suongthichieu
Anh Hùng:
dethich_hoisinh (18)
18
(2 / Phần Tử)
Thắng Trận: 1 Bại Trận: 3

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
4.5

Kim Bang
2 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 415 Bại: 41
0 x 1.75
(0 / Phần Tử)

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
0.0

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy