ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 1 - Chiêu Mộ Anh Hùng
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 6 Ngày.

Kim Bang
14 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 456 Bại: 54
Bang Chủ:
top_co_vn
350 x 1.75
(44 / Phần Tử)
Thắng Trận: 9

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
38.9

Thổ Bang
18 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 261 Bại: 249
Bang Chủ:
duy_viet
800 x 1.25
(56 / Phần Tử)
Thắng Trận: 24 Bại Trận: 3

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
29.6

Thủy Bang
13 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 216 Bại: 294
Bang Chủ:
latajacy_smok
378
(29 / Phần Tử)
Thắng Trận: 13

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
29.1

Mộc Bang
9 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 232 Bại: 278
Bang Chủ:
gianghovu
0
(0 / Phần Tử)
Bại Trận: 4

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
0.0

Hỏa Bang
12 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 363 Bại: 147
Bang Chủ:
rongreu
0 x 1.5
(0 / Phần Tử)
Bại Trận: 3

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
0.0

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy