ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 2 - Chiêu Mộ Anh Hùng
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 5 Ngày.

Thổ Bang
10 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 233 Bại: 230
Bang Chủ:
linh_kientruc
300 x 1.25
(38 / Phần Tử)
Thắng Trận: 10

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
30.0

Kim Bang
2 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 418 Bại: 45
Bang Chủ:
forgetmenot
60 x 1.75
(53 / Phần Tử)
Thắng Trận: 2

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
30.0

Mộc Bang
10 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 212 Bại: 251
Bang Chủ:
doicong
Anh Hùng:
recca (92)
126
(13 / Phần Tử)
Thắng Trận: 3 Bại Trận: 2

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
25.2

Hỏa Bang
6 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 333 Bại: 130
Bang Chủ:
bat_trando
Anh Hùng:
nghia_ger (90)
198 x 1.5
(50 / Phần Tử)
Thắng Trận: 7 Bại Trận: 3

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
19.8

Thủy Bang
5 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 191 Bại: 272
Bang Chủ:
baolinh_2007
Anh Hùng:
muitenxanh (50)
50
(10 / Phần Tử)
Thắng Trận: 1 Bại Trận: 4

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
10.0

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy