ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 3 - Chiêu Mộ Anh Hùng
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 4 Ngày.

Hỏa Bang
6 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 306 Bại: 117
Bang Chủ:
ngo_vanthai
212 x 1.5
(53 / Phần Tử)
Thắng Trận: 7

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
30.3

Thổ Bang
17 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 214 Bại: 209
Bang Chủ:
khachai72
542 x 1.25
(40 / Phần Tử)
Thắng Trận: 17 Bại Trận: 3

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
27.1

Kim Bang
4 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 397 Bại: 26
Bang Chủ:
co_ga_express
50 x 1.75
(22 / Phần Tử)
Thắng Trận: 1 Bại Trận: 1

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
25.0

Mộc Bang
14 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 186 Bại: 237
Bang Chủ:
arsenall
Anh Hùng:
maovuong (54)
146
(10 / Phần Tử)
Thắng Trận: 6 Bại Trận: 4

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
14.6

Thủy Bang
9 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 164 Bại: 259
Bang Chủ:
ti_ui_ti
Anh Hùng:
kaiser_quan (68)
46
(5 / Phần Tử)
Thắng Trận: 2 Bại Trận: 10

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
3.8

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy