ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 5 - Cuộc Chiến đã bùng nổ
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 2 Ngày.

Thủy Bang
7 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 173 Bại: 267
Bang Chủ:
baolinh_2007
468
(67 / Phần Tử)
Thắng Trận: 16 Bại Trận: 4

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
23.4

Hỏa Bang
4 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 314 Bại: 126
Bang Chủ:
ti_toe
214 x 1.5
(80 / Phần Tử)
Thắng Trận: 7 Bại Trận: 3

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
21.4

Mộc Bang
10 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 196 Bại: 244
Bang Chủ:
thit_ga_vs
Anh Hùng:
mina2015 (100)
162
(16 / Phần Tử)
Thắng Trận: 5 Bại Trận: 4

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
18.0

Thổ Bang
19 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 226 Bại: 214
Bang Chủ:
muadongxulanh
Anh Hùng:
linh_kientruc (72)
216 x 1.25
(14 / Phần Tử)
Thắng Trận: 7 Bại Trận: 14

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
10.3

Kim Bang
3 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 409 Bại: 31
Bang Chủ:
tiger1998
0 x 1.75
(0 / Phần Tử)

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
0.0

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy