ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 7 - Ngày cuối cùng của Cuộc Chiến
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 89 Phút.

Kim Bang
15 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 467 Bại: 54
Bang Chủ:
top_co_vn
Anh Hùng:
sonlamthuy (608)
3028 x 1.75
(353 / Phần Tử)
Thắng Trận: 72 Bại Trận: 32

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
29.1

Hỏa Bang
11 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 374 Bại: 147
Bang Chủ:
rongreu
Anh Hùng:
faobinh (600)
1614 x 1.5
(220 / Phần Tử)
Thắng Trận: 45 Bại Trận: 17

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
26.0

Thổ Bang
20 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 268 Bại: 253
Bang Chủ:
duy_viet
Anh Hùng:
yue_fei (210)
872 x 1.25
(55 / Phần Tử)
Thắng Trận: 27 Bại Trận: 41

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
12.8

Thủy Bang
11 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 217 Bại: 304
Bang Chủ:
nguyenduclich
Anh Hùng:
kaven (72)
512
(47 / Phần Tử)
Thắng Trận: 21 Bại Trận: 23

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
11.6

Mộc Bang
8 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 235 Bại: 286
Bang Chủ:
anhtrangdam
Anh Hùng:
gianghovu (56)
410
(51 / Phần Tử)
Thắng Trận: 14 Bại Trận: 23

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
11.1

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy