ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 3 - Chiêu Mộ Anh Hùng
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 4 Ngày.

Thổ Bang
12 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 242 Bại: 238
Bang Chủ:
vannhungaydau78
Anh Hùng:
muiten_hoabinh (86)
226 x 1.25
(24 / Phần Tử)
Thắng Trận: 7 Bại Trận: 3

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
22.6

Mộc Bang
8 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 225 Bại: 255
Bang Chủ:
ti_ui_ti
Anh Hùng:
recca (146)
224
(28 / Phần Tử)
Thắng Trận: 7 Bại Trận: 5

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
18.7

Kim Bang
3 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 427 Bại: 53
Bang Chủ:
cotu01
222 x 1.75
(130 / Phần Tử)
Thắng Trận: 8 Bại Trận: 4

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
18.5

Hỏa Bang
10 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 343 Bại: 137
Bang Chủ:
bi99
Anh Hùng:
bat_trando (74)
268 x 1.5
(40 / Phần Tử)
Thắng Trận: 7 Bại Trận: 8

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
17.9

Thủy Bang
9 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 201 Bại: 279
Bang Chủ:
muitenxanh
Anh Hùng:
kaiser_quan (50)
368
(41 / Phần Tử)
Thắng Trận: 13 Bại Trận: 8

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
17.5

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy