ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 7 - Ngày cuối cùng của Cuộc Chiến
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 21 Giờ.

Thủy Bang
8 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 194 Bại: 277
Bang Chủ:
baolinh_2007
654
(82 / Phần Tử)
Thắng Trận: 18 Bại Trận: 9

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
24.2

Hỏa Bang
9 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 338 Bại: 133
Bang Chủ:
muonmang_2002
406 x 1.5
(68 / Phần Tử)
Thắng Trận: 11 Bại Trận: 9

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
20.3

Thổ Bang
12 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 237 Bại: 234
Bang Chủ:
netflix
Anh Hùng:
linh_kientruc (68)
482 x 1.25
(50 / Phần Tử)
Thắng Trận: 17 Bại Trận: 8

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
19.3

Kim Bang
2 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 424 Bại: 47
Bang Chủ:
forgetmenot
50 x 1.75
(44 / Phần Tử)
Thắng Trận: 1 Bại Trận: 2

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
16.7

Mộc Bang
10 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 218 Bại: 253
Bang Chủ:
ti_ui_ti
Anh Hùng:
hannt (112)
336
(34 / Phần Tử)
Thắng Trận: 11 Bại Trận: 17

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
12.0

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy