ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 4 - Cuộc Chiến đã bùng nổ
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 3 Ngày.

Kim Bang
11 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 445 Bại: 54
Bang Chủ:
phoipha
1072 x 1.75
(171 / Phần Tử)
Thắng Trận: 29 Bại Trận: 9

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
28.2

Thổ Bang
19 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 256 Bại: 243
Bang Chủ:
duy_viet
Anh Hùng:
tiendat_czech (150)
1228 x 1.25
(81 / Phần Tử)
Thắng Trận: 36 Bại Trận: 20

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
21.9

Hỏa Bang
9 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 352 Bại: 147
Bang Chủ:
baolinh_2007
460 x 1.5
(77 / Phần Tử)
Thắng Trận: 12 Bại Trận: 16

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
16.4

Mộc Bang
10 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 228 Bại: 271
Bang Chủ:
anhtrangdam
460
(46 / Phần Tử)
Thắng Trận: 16 Bại Trận: 16

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
14.4

Thủy Bang
13 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 214 Bại: 285
Bang Chủ:
vannhungaydau78
Anh Hùng:
muitenxanh (94)
162
(12 / Phần Tử)
Thắng Trận: 6 Bại Trận: 8

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
11.6

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy