ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 3 - Chiêu Mộ Anh Hùng
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 4 Ngày.

Thổ Bang
21 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 199 Bại: 206
Bang Chủ:
soltran71
664 x 1.25
(40 / Phần Tử)
Thắng Trận: 16 Bại Trận: 8

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
27.7

Thủy Bang
22 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 149 Bại: 256
Bang Chủ:
nami99
Anh Hùng:
indiana (100)
378
(17 / Phần Tử)
Thắng Trận: 9 Bại Trận: 5

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
27.0

Mộc Bang
29 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 179 Bại: 226
Bang Chủ:
zz_captain_zz
Anh Hùng:
recca (74)
1148
(40 / Phần Tử)
Thắng Trận: 37 Bại Trận: 9

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
25.0

Kim Bang
4 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 387 Bại: 18
Bang Chủ:
tiger1998
Anh Hùng:
co_ga_express (50)
216 x 1.75
(95 / Phần Tử)
Thắng Trận: 6 Bại Trận: 6

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
18.0

Hỏa Bang
7 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 299 Bại: 106
Bang Chủ:
ngo_vanthai
Anh Hùng:
suongthichieu (50)
98 x 1.5
(21 / Phần Tử)
Thắng Trận: 2 Bại Trận: 4

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
16.3

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy