ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 3 - Chiêu Mộ Anh Hùng
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 4 Ngày.

Kim Bang
3 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 404 Bại: 28
Bang Chủ:
co_ga_express
50 x 1.75
(29 / Phần Tử)
Thắng Trận: 1

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
50.0

Hỏa Bang
5 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 310 Bại: 122
Bang Chủ:
ngo_vanthai
Anh Hùng:
bi99 (86)
368 x 1.5
(110 / Phần Tử)
Thắng Trận: 11 Bại Trận: 3

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
26.3

Thổ Bang
16 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 221 Bại: 211
Bang Chủ:
linh_kientruc
728 x 1.25
(57 / Phần Tử)
Thắng Trận: 25 Bại Trận: 4

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
25.1

Thủy Bang
10 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 169 Bại: 263
Bang Chủ:
baolinh_2007
188
(19 / Phần Tử)
Thắng Trận: 4 Bại Trận: 4

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
23.5

Mộc Bang
12 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 190 Bại: 242
Bang Chủ:
mina2015
Anh Hùng:
chaydidau1221 (58)
58
(5 / Phần Tử)
Thắng Trận: 2 Bại Trận: 3

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
11.6

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy