ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGÀY 7 - Ngày cuối cùng của Cuộc Chiến
Chiến Tranh sẽ kết thúc trong 16 Giờ.

Kim Bang
17 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 75% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu SIÊU ICON được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 485 Bại: 54
Bang Chủ:
kyphung
Anh Hùng:
top_co_vn (760)
2582 x 1.75
(266 / Phần Tử)
Thắng Trận: 66 Bại Trận: 8

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
34.9

Thổ Bang
24 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 25% Điểm Uy Tín.
Phần Tử của Bang này phải Trung Thành.

Tổng Thể
Thắng: 286 Bại: 253
Bang Chủ:
tomnytung
960 x 1.25
(50 / Phần Tử)
Thắng Trận: 29 Bại Trận: 35

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
15.0

Thủy Bang
7 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 217 Bại: 322
Bang Chủ:
hetkhachroi01
Anh Hùng:
latajacy_smok (60)
318
(45 / Phần Tử)
Thắng Trận: 13 Bại Trận: 15

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
11.4

Hỏa Bang
10 Phần Tử
Bang này được Ban Thưởng thêm 50% Điểm Uy Tín.
Chỉ Thành Viên sở hửu Icon với thời hạn tối thiểu 11 Tháng được tham gia Bang này.

Tổng Thể
Thắng: 392 Bại: 147
Bang Chủ:
vuaanchoi65
500 x 1.5
(75 / Phần Tử)
Thắng Trận: 13 Bại Trận: 33

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
10.9

Mộc Bang
7 Phần Tử

Tổng Thể
Thắng: 235 Bại: 304
Bang Chủ:
khanhlinh_hd
Anh Hùng:
anhtrangdam (150)
434
(62 / Phần Tử)
Thắng Trận: 14 Bại Trận: 29

Bạn cần Đăng Nhập để tham gia.

Điểm
10.1

Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy