ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

X5
Chứng Thực

x5
(x5)
Điểm Uy Tín:
199
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
09/23/06
Ngày Chơi:
04/21/21 [ 6 Giờ trước ]
Nơi ở:
Mars
Nghề Nghiệp:
cuop_hiep_giet


Xem những bài viết của x5Cờ Tướng
Chinese Chess Player: x5 Hạng #472 (4)
Đẳng Cấp 16
Điểm: 2375
Online 3 Giờ trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (17)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 17
Icon
1
1
Điểm
2375
1700
Điểm Uy Tín
199
1700
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
x5 0 - 1 leo_nail 3 Giờ trước
x5 0 - 1 nhovo_thuongcon 19 Giờ trước
x5 0 - 1 nhovo_thuongcon 19 Giờ trước
x5 0 - 1 nhovo_thuongcon 19 Giờ trước
x5 1 - 0 kaven 1 Ngày trước 
x5 0 - 1 faobinh 1 Ngày trước 
x5 0 - 1 nhovo_thuongcon 1 Ngày trước 
x5 0 - 1 muonmang_2002 2 Ngày trước 
x5 0 - 1 nhovo_thuongcon 2 Ngày trước 
x5 0 - 1 touran 3 Ngày trước 
x5 1 - 0 netflix 3 Ngày trước 
x5 0 - 1 nguyenduclich 3 Ngày trước 
x5 1 - 0 nhovo_thuongcon 3 Ngày trước 
x5 1 - 0 nhovo_thuongcon 3 Ngày trước 
x5 1 - 0 nhovo_thuongcon 3 Ngày trước 
x5 1 - 0 nhovo_thuongcon 3 Ngày trước 
x5 1 - 0 cuongnhim_hlqn 3 Ngày trước 
x5 0 - 1 cuongnhim_hlqn 3 Ngày trước 
x5 0 - 1 cuongnhim_hlqn 3 Ngày trước 
x5 1 - 0 cuongnhim_hlqn 3 Ngày trước 
x5 0 - 1 cuongnhim_hlqn 3 Ngày trước 
x5 1 - 0 tomnytung 3 Ngày trước 
x5 0 - 1 tomnytung 3 Ngày trước 
x5 0 - 1 cuongnhim_hlqn 3 Ngày trước 
x5 1 - 0 cuongnhim_hlqn 3 Ngày trước 
x5 0 - 1 pho_kyniem 3 Ngày trước 
x5 0 - 1 pho_kyniem 3 Ngày trước 
x5 1 - 0 cuongnhim_hlqn 4 Ngày trước 
x5 1 - 0 cuongnhim_hlqn 4 Ngày trước 
x5 1 - 0 cuongnhim_hlqn 4 Ngày trước 
x5 0 - 1 linh_kientruc 4 Ngày trước 
x5 1 - 0 tomnytung 4 Ngày trước 
x5 1 - 0 taingoc 4 Ngày trước 
x5 1 - 0 cuongnhim_hlqn 4 Ngày trước 
x5 0 - 1 cuongnhim_hlqn 4 Ngày trước 
x5 0 - 1 cuongnhim_hlqn 4 Ngày trước 
x5 0 - 1 cuongnhim_hlqn 4 Ngày trước 
x5 1 - 0 bigbear777 4 Ngày trước 
x5 0 - 1 bigbear777 4 Ngày trước 
x5 0 - 1 kaven 4 Ngày trước 
x5 0 - 1 kaven 4 Ngày trước 
x5 0 - 1 hoanglong_bt 4 Ngày trước 
x5 0 - 1 touran 4 Ngày trước 
x5 0 - 1 touran 4 Ngày trước 
x5 0 - 1 touran 4 Ngày trước 
x5 0 - 1 touran 4 Ngày trước 
x5 0 - 1 bocap2008 4 Ngày trước 
x5 0 - 1 hannt 5 Ngày trước 
x5 0 - 1 hannt 5 Ngày trước 
x5 0 - 1 hungdang8586 5 Ngày trước 
x5 1 - 0 cuongnhim_hlqn 5 Ngày trước 
x5 0 - 1 cuongnhim_hlqn 5 Ngày trước 
x5 0 - 1 cuongnhim_hlqn 5 Ngày trước 
x5 1 - 0 cuongnhim_hlqn 5 Ngày trước 
x5 0 - 1 cuongnhim_hlqn 5 Ngày trước 
x5 0 - 1 cuongnhim_hlqn 5 Ngày trước 
x5 1 - 0 cuongnhim_hlqn 5 Ngày trước 
x5 0 - 1 nhovo_thuongcon 5 Ngày trước 
x5 1 - 0 kaven 6 Ngày trước 
x5 1 - 0 cuongnhim_hlqn 6 Ngày trước 
x5 1 - 0 cuongnhim_hlqn 6 Ngày trước 
x5 0 - 1 vannhungaydau78 6 Ngày trước 
x5 0 - 1 vannhungaydau78 6 Ngày trước 
x5 1 - 0 cuongnhim_hlqn 6 Ngày trước 
x5 0 - 1 cuongnhim_hlqn 6 Ngày trước 
x5 1 - 0 cuongnhim_hlqn 7 Ngày trước 
x5 1 - 0 cuongnhim_hlqn 7 Ngày trước 
x5 1 - 0 cuongnhim_hlqn 7 Ngày trước 
x5 0 - 1 cuongnhim_hlqn 7 Ngày trước 
x5 0 - 1 cuongnhim_hlqn 7 Ngày trước 
x5 1 - 0 bocap2008 7 Ngày trước 
x5 1 - 0 tomnytung 7 Ngày trước 
x5 1 - 0 tomnytung 7 Ngày trước 
x5 1 - 0 bocap2008 8 Ngày trước 
x5 1 - 0 bocap2008 8 Ngày trước 
x5 1 - 0 bocap2008 8 Ngày trước 
x5 1 - 0 bocap2008 8 Ngày trước 
x5 1 - 0 bocap2008 8 Ngày trước 
x5 1 - 0 bocap2008 8 Ngày trước 
x5 0 - 1 kaven 8 Ngày trước 
x5 0 - 1 kaven 8 Ngày trước 
x5 0 - 1 kaven 8 Ngày trước 
x5 0 - 1 kaven 8 Ngày trước 
x5 0 - 1 kaven 8 Ngày trước 
x5 0 - 1 kaven 8 Ngày trước 
x5 1 - 0 kaven 8 Ngày trước 
x5 0 - 1 kaven 8 Ngày trước 
x5 0 - 1 kaven 8 Ngày trước 
x5 0 - 1 kaven 8 Ngày trước 
x5 0 - 1 kaven 8 Ngày trước 
x5 1 - 0 kaven 8 Ngày trước 
x5 1 - 0 hungdang8586 8 Ngày trước 
x5 0 - 1 cuongnhim_hlqn 8 Ngày trước 
x5 0 - 1 vannhungaydau78 8 Ngày trước 
x5 1 - 0 nhoque_dongcuu 9 Ngày trước 
x5 1 - 0 nhoque_dongcuu 9 Ngày trước 
x5 1 - 0 nhoque_dongcuu 9 Ngày trước 
x5 1 - 0 nhoque_dongcuu 9 Ngày trước 
x5 1 - 0 nhoque_dongcuu 9 Ngày trước 
x5 1 - 0 nhoque_dongcuu 9 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy