ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

VISUAL
Chứng Thực

visual
(visual)
Điểm Uy Tín:
19943
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
01/12/09
Ngày Chơi:
01/17/21 [ 8 Ngày trước  ]


Xem những bài viết của visualCờ Tướng
Hạng #266
Đẳng Cấp 20
Điểm: 5437
Online 13 Ngày trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (7)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 21
Icon
1
1
Điểm
5437
2100
Điểm Uy Tín
19943
2100
Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
visual 0 - 1 nghia_ger 14 Ngày trước 
visual 1 - 0 khoailang_voito 14 Ngày trước 
visual 0 - 1 ti_ui_ti 15 Ngày trước 
visual 1 - 0 yue_fei 15 Ngày trước 
visual 1 - 0 xinduocthogiao 15 Ngày trước 
visual 0 - 1 nhatrang_8x 15 Ngày trước 
visual 0 - 1 nghia_ger 16 Ngày trước 
visual 0 - 1 anhtrangdam 16 Ngày trước 
visual 0 - 1 cuadong2002 16 Ngày trước 
visual 0 - 1 tuanseattle 17 Ngày trước 
visual 0 - 1 khehat1minh 17 Ngày trước 
visual 0 - 1 kytutk 17 Ngày trước 
visual 1 - 0 huyendaugau 17 Ngày trước 
visual 1 - 0 smec_vietchao 17 Ngày trước 
visual 0 - 1 tuanseattle 18 Ngày trước 
visual 1 - 0 bacbaphi1234 18 Ngày trước 
visual 1 - 0 satthu_phattam 18 Ngày trước 
visual 1 - 0 tuanseattle 18 Ngày trước 
visual 1 - 0 kaven 18 Ngày trước 
visual 0 - 1 ducvo10 18 Ngày trước 
visual 1 - 0 khehat1minh 18 Ngày trước 
visual 0 - 1 oma 19 Ngày trước 
visual 1 - 0 nhatrang_8x 19 Ngày trước 
visual 1 - 0 xiga_cuba 19 Ngày trước 
visual 1 - 0 cuopbank 19 Ngày trước 
visual 1 - 0 nguyenduclich 19 Ngày trước 
visual 1 - 0 viet_boy_12 19 Ngày trước 
visual 1 - 0 oma 19 Ngày trước 
visual 0 - 1 cuopbank 19 Ngày trước 
visual 1 - 0 leo_nail 19 Ngày trước 
visual 1 - 0 leo_nail 19 Ngày trước 
visual 1 - 0 khachai72 19 Ngày trước 
visual 1 - 0 leo_nail 19 Ngày trước 
visual 0 - 1 leo_nail 19 Ngày trước 
visual 1 - 0 dethich_hoisinh 19 Ngày trước 
visual 1 - 0 dethich_hoisinh 19 Ngày trước 
visual 1 - 0 dethich_hoisinh 19 Ngày trước 
visual 0 - 1 doicong 19 Ngày trước 
visual 0 - 1 khoailang_voito 19 Ngày trước 
visual 1 - 0 dethich_hoisinh 19 Ngày trước 
visual 0 - 1 viet_boy_12 20 Ngày trước 
visual 1 - 0 cuongnhim_hlqn 20 Ngày trước 
visual 0 - 1 oma 20 Ngày trước 
visual 0 - 1 doicong 20 Ngày trước 
visual 1 - 0 oma 20 Ngày trước 
visual 1 - 0 mina2015 20 Ngày trước 
visual 1 - 0 emcuati 20 Ngày trước 
visual 0 - 1 ti_ui_ti 20 Ngày trước 
visual 1 - 0 oskar 20 Ngày trước 
visual 0 - 1 bat_trando 21 Ngày trước 
visual 0 - 1 netflix 21 Ngày trước 
visual 1 - 0 netflix 21 Ngày trước 
visual 1 - 0 recca 21 Ngày trước 
visual 1 - 0 hannt 21 Ngày trước 
visual 0 - 1 oskar 21 Ngày trước 
visual 1 - 0 lap_top_thoi 21 Ngày trước 
visual 1 - 0 bachhop1212 21 Ngày trước 
visual 1 - 0 oskar 21 Ngày trước 
visual 0 - 1 doicong 21 Ngày trước 
visual 1 - 0 khoailang_voito 21 Ngày trước 
visual 1 - 0 huyendaugau 21 Ngày trước 
visual 1 - 0 xiga_cuba 21 Ngày trước 
visual 1 - 0 recca 21 Ngày trước 
visual 1 - 0 ti_ui_ti 21 Ngày trước 
visual 1 - 0 doicong 21 Ngày trước 
visual 0 - 1 cuadong2002 21 Ngày trước 
visual 0 - 1 oma 21 Ngày trước 
visual 1 - 0 cuadong2002 21 Ngày trước 
visual 1 - 0 doicong 21 Ngày trước 
visual 1 - 0 audiophile 21 Ngày trước 
visual 0 - 1 kytutk 21 Ngày trước 
visual 1 - 0 recca 21 Ngày trước 
visual 1 - 0 viet_boy_12 21 Ngày trước 
visual 1 - 0 oma 21 Ngày trước 
visual 1 - 0 oskar 21 Ngày trước 
visual 0 - 1 kaven 22 Ngày trước 
visual 1 - 0 satthu_phattam 22 Ngày trước 
visual 1 - 0 nguyenduclich 22 Ngày trước 
visual 1 - 0 cuongnhim_hlqn 22 Ngày trước 
visual 1 - 0 maovuong 22 Ngày trước 
visual 1 - 0 nguyenduclich 22 Ngày trước 
visual 0 - 1 lap_top_thoi 22 Ngày trước 
visual 0 - 1 kaven 23 Ngày trước 
visual 0 - 1 satthu_phattam 23 Ngày trước 
visual 1 - 0 ducvo10 23 Ngày trước 
visual 1 - 0 nguyenduclich 23 Ngày trước 
visual 1 - 0 nhatrang_8x 23 Ngày trước 
visual 0 - 1 oskar 23 Ngày trước 
visual 0 - 1 nanglai 23 Ngày trước 
visual 0 - 1 games_vui 23 Ngày trước 
visual 1 - 0 oma 23 Ngày trước 
visual 1 - 0 khoailang_voito 23 Ngày trước 
visual 1 - 0 touran 23 Ngày trước 
visual 1 - 0 khihandatbac 23 Ngày trước 
visual 1 - 0 khehat1minh 23 Ngày trước 
visual 1 - 0 cuadong2002 23 Ngày trước 
visual 0 - 1 doicong 23 Ngày trước 
visual 0 - 1 kaven 24 Ngày trước 
visual 0 - 1 kaven 24 Ngày trước 
visual 1 - 0 viet_boy_12 24 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy