ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

VANNHUNGAYDAU78
Chứng Thực

Thủy Bang
Phần Tử
vannhungaydau78
(PHAM MINH QUAN)
Điểm Uy Tín:
1814
Giới Tính:
Nam
Sinh Nhật:
01/01/78
(42 Tuổi)
Ngày Gia Nhập:
09/08/11
Ngày Chơi:
08/10/20 [ 9 Giờ trước ]
Nơi ở:
TP L_AN
Nghề Nghiệp:
CV_BONGDA


Xem những bài viết của vannhungaydau78Cờ Tướng
Chinese Chess Player: vannhungaydau78 Hạng #85
Đẳng Cấp 35
Điểm: 4973
Online 1 Ngày trước
Channel 2000

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (21)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 36
Icon
1
1
Điểm
4973
3600
Điểm Uy Tín
1814
3600
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
vannhungaydau78 0 - 1 cotu01 1 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 khehat1minh 1 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 anhtrangdam 1 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 huyendaugau 1 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 smec_vietchao 1 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 xiaoxiao 1 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 anhtrangdam 1 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 bacbaphi1234 1 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 taheo 1 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 huyendaugau 1 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 bacbaphi1234 1 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 bacbaphi1234 1 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 huyendaugau 1 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 viet_boy_12 1 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 huyendaugau 1 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 lucky_twin 1 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 khoailang_voito 1 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 viet_boy_12 1 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 lucky_twin 1 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 anhtrangdam 2 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 bacbaphi1234 5 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 netflix 5 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 co_sinhvien 6 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 alex2001 6 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 anhtrangdam 7 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 dethich_hoisinh 7 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 xinduocthogiao 8 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 anhtrangdam 8 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 xongngua 8 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 kytutk 8 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 khehat1minh 8 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 oma 8 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 khehat1minh 8 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 anhtrangdam 8 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 smec_vietchao 8 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 oma 8 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 nghia_ger 8 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 smec_vietchao 8 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 smec_vietchao 8 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 nhatrang_8x 8 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 dihoahodiep 8 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 bidu 8 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 khoailang_voito 9 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 rongreu 10 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 bat_trando 10 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 cogai_xauxi 11 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 khoailang_voito 11 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 ngayve 11 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 netflix 11 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 x5 11 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 nhatrang_8x 12 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 ti_ui_ti 12 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 audiophile 12 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 nhatrang_8x 12 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 kaiser_quan 12 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 anhtrangdam 12 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 anhtrangdam 12 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 rongreu 12 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 rongreu 12 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 khehat1minh 12 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 anhtrangdam 12 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 ducvo10 12 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 ti_ui_ti 12 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 ti_ui_ti 12 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 ngayve 13 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 ducvo10 14 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 ducvo10 15 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 nghia_ger 15 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 iguread 15 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 lap_top_thoi 15 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 bacbaphi1234 15 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 dihoahodiep 15 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 happyman1 15 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 baolinh_2007 15 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 dethich_hoisinh 15 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 bachhop1212 17 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 bachhop1212 17 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 bachhop1212 17 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 jadon 17 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 recca 18 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 ducvo10 18 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 ti_ui_ti 18 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 audiophile 18 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 bi99 18 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 x5 18 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 bocap2008 18 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 cogai_xauxi 18 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 ngayve 18 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 khoailang_voito 18 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 xongngua 20 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 xongngua 20 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 xongngua 20 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 bidu 21 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 xinduocthogiao 21 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 xinduocthogiao 22 Ngày trước 
vannhungaydau78 0 - 1 huyendaugau 22 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 iguread 22 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 iguread 22 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 bacbaphi1234 22 Ngày trước 
vannhungaydau78 1 - 0 dethich_hoisinh 22 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy