ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

TUANKHANHRS
Chứng Thực

tuankhanhrs
(DUONG)
Điểm Uy Tín:
8844
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
12/28/07
Ngày Chơi:
04/21/21 [ 7 Giờ trước ]


Xem những bài viết của tuankhanhrsCờ Tướng
Chinese Chess Player: tuankhanhrs Đẳng Cấp 0
Điểm: 1177
Online 3 Giờ trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
1177
100
Điểm Uy Tín
8844
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
tuankhanhrs 1 - 0 hannt 4 Giờ trước
tuankhanhrs 0 - 1 thua_la_chay 20 Giờ trước
tuankhanhrs 0 - 1 couphay 20 Giờ trước
tuankhanhrs 0 - 1 chiu_choi_ 20 Giờ trước
tuankhanhrs 1 - 0 phamhoanghai 21 Giờ trước
tuankhanhrs 1 - 0 phao1977 1 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 nghewrzesnia 1 Ngày trước 
tuankhanhrs 1 - 0 heosua 1 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 heosua 1 Ngày trước 
tuankhanhrs 1 - 0 langtuspc 1 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 nghewrzesnia 1 Ngày trước 
tuankhanhrs 1 - 0 nghewrzesnia 1 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 langtuspc 1 Ngày trước 
tuankhanhrs 1 - 0 hungdang8586 1 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 nghewrzesnia 1 Ngày trước 
tuankhanhrs 1 - 0 nghewrzesnia 1 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 nghewrzesnia 1 Ngày trước 
tuankhanhrs 1 - 0 thua_la_chay 1 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 nghewrzesnia 2 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 nghewrzesnia 2 Ngày trước 
tuankhanhrs 1 - 0 nghewrzesnia 2 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 chiu_choi_ 2 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 langtuspc 2 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 langtuspc 2 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 langtuspc 2 Ngày trước 
tuankhanhrs 1 - 0 haitrieu99 2 Ngày trước 
tuankhanhrs 1 - 0 chen123 2 Ngày trước 
tuankhanhrs 1 - 0 langtuspc 2 Ngày trước 
tuankhanhrs 1 - 0 thua_la_chay 2 Ngày trước 
tuankhanhrs 1 - 0 langtuspc 2 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 ufo_crash 2 Ngày trước 
tuankhanhrs 1 - 0 nghewrzesnia 2 Ngày trước 
tuankhanhrs 1 - 0 nghewrzesnia 2 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 phamhoanghai 3 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 bach_hoa_tuong 3 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 nghewrzesnia 3 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 sontra 3 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 sontra 4 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 sontra 4 Ngày trước 
tuankhanhrs 1 - 0 sontra 4 Ngày trước 
tuankhanhrs 1 - 0 ufo_crash 4 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 hongbang606 4 Ngày trước 
tuankhanhrs 1 - 0 sontra 4 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 nghewrzesnia 4 Ngày trước 
tuankhanhrs 1 - 0 tdlongtkhd 4 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 tdlongtkhd 4 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 hoahongnhungpl 5 Ngày trước 
tuankhanhrs 1 - 0 phao1977 5 Ngày trước 
tuankhanhrs 1 - 0 nghewrzesnia 5 Ngày trước 
tuankhanhrs 1 - 0 langtuspc 5 Ngày trước 
tuankhanhrs 1 - 0 langtuspc 5 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 langtuspc 5 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 langtuspc 5 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 langtuspc 5 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 nghewrzesnia 5 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 nghewrzesnia 5 Ngày trước 
tuankhanhrs 2 - 3 phapkhong 6 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 nghewrzesnia 7 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 langtuspc 7 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 langtuspc 7 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 dungapple 8 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 cuongnhim_hlqn 8 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 cuongnhim_hlqn 8 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 nghewrzesnia 9 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 covi_19 9 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 covi_19 9 Ngày trước 
tuankhanhrs 1 - 0 covi_19 9 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 toolate 9 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 tiet_canh_ 9 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 tiet_canh_ 9 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 hungdang8586 9 Ngày trước 
tuankhanhrs 1 - 0 tiet_canh_ 9 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 hongbang606 15 Ngày trước 
tuankhanhrs 1 - 0 hongbang606 15 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 couphay 15 Ngày trước 
tuankhanhrs 1 - 0 tdlongtkhd 15 Ngày trước 
tuankhanhrs 1 - 0 tdlongtkhd 15 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 hooan 15 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 tdlongtkhd 15 Ngày trước 
tuankhanhrs 1 - 0 tuanhn6 16 Ngày trước 
tuankhanhrs 1 - 0 tuanhn6 16 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 hooan 16 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 xuanxit 16 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 phao1977 16 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 hooan 17 Ngày trước 
tuankhanhrs 1 - 0 hooan 17 Ngày trước 
tuankhanhrs 1 - 0 xuanxit 17 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 xuanxit 17 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 tiet_canh_ 17 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 tiet_canh_ 17 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 tiet_canh_ 17 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 tiet_canh_ 17 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 hooan 17 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 erikpl 18 Ngày trước 
tuankhanhrs 1 - 0 erikpl 18 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 cuongnhim_hlqn 23 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 couphay 24 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 couphay 24 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 toolate 24 Ngày trước 
tuankhanhrs 0 - 1 tdlongtkhd 24 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy