ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

TIET_CANH_
Chứng Thực

tiet_canh_ (Chưa kích hoạt)
(nguyenvananh)
Điểm Uy Tín:
1143
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
03/04/17
Ngày Chơi:
07/03/20 [ 13 Phút trước ]


Xem những bài viết của tiet_canh_Cờ Tướng
Chinese Chess Player: tiet_canh_ Đẳng Cấp 0
Điểm: 1941
Online 0 Phút trước
Channel 2002

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
1941
100
Điểm Uy Tín
1143
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
tiet_canh_ 1 - 0 tranvy_cz 0 Phút trước
tiet_canh_ 1 - 0 thoigianbuon 0 Phút trước
tiet_canh_ 1 - 0 lose_to_win 0 Phút trước
tiet_canh_ 1 - 0 tes 0 Phút trước
tiet_canh_ 1 - 0 quynh_nhu3o4 0 Phút trước
tiet_canh_ 0 - 1 vankhiem 0 Phút trước
tiet_canh_ 0 - 1 hoacalang 1 Giờ trước
tiet_canh_ 1 - 0 hoacalang 1 Giờ trước
tiet_canh_ 0 - 1 traitailinhle 1 Giờ trước
tiet_canh_ 0 - 1 hoacalang 1 Giờ trước
tiet_canh_ 0 - 1 nguoiluhanh 1 Giờ trước
tiet_canh_ 0 - 1 nguoiluhanh 1 Giờ trước
tiet_canh_ 1 - 0 lxn503 6 Giờ trước
tiet_canh_ 0 - 1 manofwar 6 Giờ trước
tiet_canh_ 1 - 0 songthubon 17 Giờ trước
tiet_canh_ 1 - 0 hoxam1 18 Giờ trước
tiet_canh_ 1 - 0 thiemthinh 18 Giờ trước
tiet_canh_ 1 - 0 thotgaybanhxe 18 Giờ trước
tiet_canh_ 1 - 0 thotgaybanhxe 18 Giờ trước
tiet_canh_ 1 - 0 langtuspc 18 Giờ trước
tiet_canh_ 1 - 0 thiemthinh 19 Giờ trước
tiet_canh_ 0 - 1 thiemthinh 19 Giờ trước
tiet_canh_ 0 - 1 nguoiluhanh 20 Giờ trước
tiet_canh_ 0 - 1 nicevina 20 Giờ trước
tiet_canh_ 1 - 0 nicevina 20 Giờ trước
tiet_canh_ 1 - 0 quangtrung_hd 20 Giờ trước
tiet_canh_ 1 - 0 vankhiem 21 Giờ trước
tiet_canh_ 1 - 0 thang_vang 21 Giờ trước
tiet_canh_ 1 - 0 hadong1123 21 Giờ trước
tiet_canh_ 1 - 0 hadong1123 21 Giờ trước
tiet_canh_ 1 - 0 hadong1123 21 Giờ trước
tiet_canh_ 1 - 0 nhoquenha 22 Giờ trước
tiet_canh_ 1 - 0 andwrew1945 22 Giờ trước
tiet_canh_ 1 - 0 hoacomay_cz 1 Ngày trước 
tiet_canh_ 1 - 0 hoacomay_cz 1 Ngày trước 
tiet_canh_ 1 - 0 hoacalang 1 Ngày trước 
tiet_canh_ 1 - 0 hoacalang 1 Ngày trước 
tiet_canh_ 1 - 0 hoacalang 1 Ngày trước 
tiet_canh_ 1 - 0 hoacalang 1 Ngày trước 
tiet_canh_ 1 - 0 t2016 1 Ngày trước 
tiet_canh_ 0 - 1 coldman714 1 Ngày trước 
tiet_canh_ 0 - 1 traitailinhle 1 Ngày trước 
tiet_canh_ 1 - 0 tramynguyen 1 Ngày trước 
tiet_canh_ 1 - 0 tramynguyen 1 Ngày trước 
tiet_canh_ 0 - 1 thuca 1 Ngày trước 
tiet_canh_ 1 - 0 buccaminh 1 Ngày trước 
tiet_canh_ 1 - 0 lxn503 1 Ngày trước 
tiet_canh_ 0 - 1 lxn503 1 Ngày trước 
tiet_canh_ 1 - 0 lxn503 1 Ngày trước 
tiet_canh_ 0 - 1 lxn503 1 Ngày trước 
tiet_canh_ 1 - 0 grain381 1 Ngày trước 
tiet_canh_ 1 - 0 songthubon 1 Ngày trước 
tiet_canh_ 1 - 0 songthubon 1 Ngày trước 
tiet_canh_ 1 - 0 ngocquynhhp1234 1 Ngày trước 
tiet_canh_ 1 - 0 anhkhongmuon 1 Ngày trước 
tiet_canh_ 1 - 0 anhkhongmuon 1 Ngày trước 
tiet_canh_ 0 - 1 botom 1 Ngày trước 
tiet_canh_ 0 - 1 andwrew1945 1 Ngày trước 
tiet_canh_ 0 - 1 andwrew1945 1 Ngày trước 
tiet_canh_ 1 - 0 botom 1 Ngày trước 
tiet_canh_ 0 - 1 hungle504 1 Ngày trước 
tiet_canh_ 1 - 0 nhayvaolua 1 Ngày trước 
tiet_canh_ 1 - 0 thang_vang 1 Ngày trước 
tiet_canh_ 1 - 0 thang_vang 1 Ngày trước 
tiet_canh_ 0 - 1 banana70 1 Ngày trước 
tiet_canh_ 1 - 0 pha_khoa 1 Ngày trước 
tiet_canh_ 1 - 0 minhgiao 1 Ngày trước 
tiet_canh_ 1 - 0 nicevina 1 Ngày trước 
tiet_canh_ 0 - 1 yen_vy 1 Ngày trước 
tiet_canh_ 1 - 0 cocomthuthiet 2 Ngày trước 
tiet_canh_ 1 - 0 2 Ngày trước 
tiet_canh_ 0 - 1 kieuly82 2 Ngày trước 
tiet_canh_ 0 - 1 andwrew1945 2 Ngày trước 
tiet_canh_ 1 - 0 dutaynha 2 Ngày trước 
tiet_canh_ 0 - 1 nguoiluhanh 2 Ngày trước 
tiet_canh_ 0 - 1 lose_to_win 2 Ngày trước 
tiet_canh_ 0 - 1 andwrew1945 2 Ngày trước 
tiet_canh_ 0 - 1 nguoi_khong_lo 2 Ngày trước 
tiet_canh_ 0 - 1 thang_vang 2 Ngày trước 
tiet_canh_ 0 - 1 tuan102938 2 Ngày trước 
tiet_canh_ 1 - 0 tieuphong_dl 2 Ngày trước 
tiet_canh_ 0 - 1 tuan102938 2 Ngày trước 
tiet_canh_ 1 - 0 kieuly82 2 Ngày trước 
tiet_canh_ 1 - 0 doccocaubai_anh 2 Ngày trước 
tiet_canh_ 1 - 0 lotus8 2 Ngày trước 
tiet_canh_ 1 - 0 andwrew1945 3 Ngày trước 
tiet_canh_ 1 - 0 monney2020 3 Ngày trước 
tiet_canh_ 0 - 1 edqmgs2000 3 Ngày trước 
tiet_canh_ 0 - 1 edqmgs2000 3 Ngày trước 
tiet_canh_ 0 - 1 hoacalang 3 Ngày trước 
tiet_canh_ 1 - 0 hoacalang 3 Ngày trước 
tiet_canh_ 1 - 0 hoacalang 3 Ngày trước 
tiet_canh_ 0 - 1 hoacalang 3 Ngày trước 
tiet_canh_ 0 - 1 hoacalang 3 Ngày trước 
tiet_canh_ 1 - 0 hanhfo 3 Ngày trước 
tiet_canh_ 0 - 1 hanoipho78 3 Ngày trước 
tiet_canh_ 1 - 0 anhbon 3 Ngày trước 
tiet_canh_ 1 - 0 steve1968 3 Ngày trước 
tiet_canh_ 1 - 0 phanxipan 3 Ngày trước 
tiet_canh_ 1 - 0 giaitri333 3 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy