ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

TI_UI_TI
Chứng Thực

Mộc Bang
Phần Tử
ti_ui_ti
(thong nguyen)
Điểm Uy Tín:
38885
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
03/16/08
Ngày Chơi:
07/11/20 [ 7 Giờ trước ]


Xem những bài viết của ti_ui_tiCờ Tướng
Chinese Chess Player: ti_ui_ti Hạng #241
Đẳng Cấp 21
Điểm: 5350
Online 3 Giờ trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (21)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 22
Icon
1
1
Điểm
5350
2200
Điểm Uy Tín
38885
2200
Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
ti_ui_ti 0 - 1 lap_top_thoi 3 Giờ trước
ti_ui_ti 1 - 0 matgau9999 3 Giờ trước
ti_ui_ti 0 - 1 ducvo10 3 Giờ trước
ti_ui_ti 1 - 0 matgau9999 4 Giờ trước
ti_ui_ti 1 - 0 lap_top_thoi 4 Giờ trước
ti_ui_ti 0 - 1 conbuomxinh 13 Giờ trước
ti_ui_ti 0 - 1 dihoahodiep 14 Giờ trước
ti_ui_ti 1 - 0 mina2015 14 Giờ trước
ti_ui_ti 1 - 0 vannhungaydau78 14 Giờ trước
ti_ui_ti 0 - 1 kytutk 14 Giờ trước
ti_ui_ti 0 - 1 baolinh_2007 14 Giờ trước
ti_ui_ti 1 - 0 xongngua 14 Giờ trước
ti_ui_ti 0 - 1 xongngua 14 Giờ trước
ti_ui_ti 1 - 0 xongngua 15 Giờ trước
ti_ui_ti 0 - 1 kaiser_quan 1 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 cuopbank 1 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 thuy_my 1 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 linh_kientruc 1 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 smec_vietchao 1 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 cotu01 1 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 ngayve 2 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 xongngua 2 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 cogai_xauxi 2 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 bi99 2 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 dethich_hoisinh 2 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 dethich_hoisinh 2 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 linh_kientruc 2 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 mina2015 2 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 kaiser_quan 2 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 ngayve 2 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 thuy_my 2 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 covoibac 2 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 mina2015 2 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 thuy_my 2 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 mina2015 2 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 huyendaugau 2 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 bachhop1212 2 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 thuy_my 2 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 mina2015 2 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 kytutk 2 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 cogai_xauxi 3 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 xongngua 3 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 xongngua 3 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 kytutk 3 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 kytutk 3 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 mina2015 3 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 bi99 3 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 covoibac 3 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 cotu01 3 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 bacbaphi1234 3 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 cotu01 3 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 bacbaphi1234 3 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 cotu01 3 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 thuy_my 4 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 mina2015 4 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 audiophile 4 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 linh_kientruc 4 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 kytutk 4 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 audiophile 4 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 kytutk 4 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 kytutk 4 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 nhatrang_8x 4 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 emcuati 4 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 nhatrang_8x 4 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 vannhungaydau78 5 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 hannt 5 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 vannhungaydau78 5 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 vannhungaydau78 5 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 vannhungaydau78 5 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 iguread 5 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 hannt 5 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 netflix 5 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 netflix 5 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 netflix 5 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 netflix 5 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 hannt 5 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 recca 5 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 netflix 5 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 hannt 5 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 gianghovu 5 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 vannhungaydau78 5 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 xongngua 5 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 iguread 5 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 mina2015 5 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 mina2015 5 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 thuy_my 5 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 baolinh_2007 5 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 kytutk 5 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 kytutk 5 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 xongngua 5 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 nghia_ger 5 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 cuopbank 5 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 baolinh_2007 5 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 muonmang_2002 5 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 dethich_hoisinh 5 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 mina2015 6 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 nghia_ger 6 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 mina2015 6 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 nghia_ger 6 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 xongngua 6 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy