ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

TI_UI_TI
Chứng Thực

Mộc Bang
Phần Tử
ti_ui_ti
(thong nguyen)
Điểm Uy Tín:
36260
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
03/16/08
Ngày Chơi:
04/04/20 [ 1 Giờ trước ]


Xem những bài viết của ti_ui_tiCờ Tướng
Chinese Chess Player: ti_ui_ti Hạng #234
Đẳng Cấp 21
Điểm: 7563
Online 0 Phút trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (16)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 22
Icon
1
1
Điểm
7563
2200
Điểm Uy Tín
36260
2200
Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
ti_ui_ti 0 - 1 doicong 0 Phút trước
ti_ui_ti 0 - 1 kaven 0 Phút trước
ti_ui_ti 1 - 0 doicong 0 Phút trước
ti_ui_ti 0 - 1 audiophile 4 Giờ trước
ti_ui_ti 0 - 1 kaven 4 Giờ trước
ti_ui_ti 1 - 0 doicong 4 Giờ trước
ti_ui_ti 1 - 0 doicong 4 Giờ trước
ti_ui_ti 1 - 0 kaven 4 Giờ trước
ti_ui_ti 0 - 1 bacbaphi1234 4 Giờ trước
ti_ui_ti 1 - 0 kyphung 12 Giờ trước
ti_ui_ti 0 - 1 conbuomxinh 12 Giờ trước
ti_ui_ti 0 - 1 satthu_phattam 19 Giờ trước
ti_ui_ti 0 - 1 kaven 20 Giờ trước
ti_ui_ti 1 - 0 ttieulongnu 20 Giờ trước
ti_ui_ti 1 - 0 viet_boy_12 20 Giờ trước
ti_ui_ti 1 - 0 ttieulongnu 20 Giờ trước
ti_ui_ti 1 - 0 viet_boy_12 20 Giờ trước
ti_ui_ti 1 - 0 ttieulongnu 20 Giờ trước
ti_ui_ti 0 - 1 ttieulongnu 21 Giờ trước
ti_ui_ti 0 - 1 khoailang_voito 1 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 xinduocthogiao 1 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 xinduocthogiao 1 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 kyphung 1 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 dethich_hoisinh 1 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 xinduocthogiao 1 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 muitenxanh 1 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 viet_boy_12 1 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 satthu_phattam 1 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 muitenxanh 1 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 viet_boy_12 1 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 muitenxanh 1 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 satthu_phattam 1 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 viet_boy_12 1 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 satthu_phattam 2 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 happyman1 2 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 satthu_phattam 2 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 happyman1 2 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 maovuong 2 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 lap_top_thoi 2 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 lap_top_thoi 2 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 muitenxanh 2 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 lap_top_thoi 2 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 lap_top_thoi 2 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 muitenxanh 2 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 lap_top_thoi 2 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 doicong 2 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 khoailang_voito 3 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 khoailang_voito 3 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 satthu_phattam 3 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 bacbaphi1234 3 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 khehat1minh 3 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 kaven 3 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 ccc2 3 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 vjetnam 3 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 vjetnam 3 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 satthu_phattam 3 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 satthu_phattam 3 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 forgetmenot 3 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 forgetmenot 3 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 forgetmenot 3 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 satthu_phattam 3 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 viet_boy_12 3 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 satthu_phattam 3 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 viet_boy_12 3 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 maovuong 3 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 viet_boy_12 3 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 viet_boy_12 3 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 viet_boy_12 3 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 satthu_phattam 3 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 baolinh_2007 3 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 baolinh_2007 3 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 satthu_phattam 4 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 satthu_phattam 4 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 satthu_phattam 4 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 xinduocthogiao 4 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 xinduocthogiao 4 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 kytutk 4 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 bacbaphi1234 4 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 kytutk 4 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 emcuati 4 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 audiophile 4 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 audiophile 4 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 thugian 4 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 lap_top_thoi 4 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 kyphung 4 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 xiaoxiao 4 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 khehat1minh 4 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 hannt 4 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 khehat1minh 4 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 kaven 4 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 muitenxanh 4 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 kaven 4 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 satthu_phattam 4 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 lap_top_thoi 4 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 satthu_phattam 4 Ngày trước 
ti_ui_ti 1 - 0 lap_top_thoi 4 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 satthu_phattam 4 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 doicong 4 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 maovuong 5 Ngày trước 
ti_ui_ti 0 - 1 happyman1 5 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy