ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

THANHN
Chứng Thực

thanhn
(thanh)
Điểm Uy Tín:
9925
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
08/19/03
Ngày Chơi:
09/22/20 [ 25 Phút trước ]


Xem những bài viết của thanhnCờ Tướng
Chinese Chess Player: thanhn Đẳng Cấp 1
Điểm: 2976
Online 0 Phút trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 2
Icon
0
1
Điểm
2976
200
Điểm Uy Tín
9925
200
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
thanhn 0 - 1 jadon 0 Phút trước
thanhn 0 - 1 nguoiviet_xauxi 0 Phút trước
thanhn 1 - 0 yenthanh1916 0 Phút trước
thanhn 1 - 0 phattanluong 0 Phút trước
thanhn 1 - 0 romannguyen 24 Phút trước
thanhn 1 - 0 tiendaniel 29 Phút trước
thanhn 0 - 1 thienlongbatbo2 3 Giờ trước
thanhn 0 - 1 thangvo 3 Giờ trước
thanhn 1 - 0 thangvo 3 Giờ trước
thanhn 0 - 1 tamnp 19 Giờ trước
thanhn 0 - 1 ngucoctien 20 Giờ trước
thanhn 1 - 0 ngucoctien 20 Giờ trước
thanhn 1 - 0 caubai901 21 Giờ trước
thanhn 1 - 0 caubai901 21 Giờ trước
thanhn 1 - 0 caubai901 21 Giờ trước
thanhn 1 - 0 jadon 21 Giờ trước
thanhn 1 - 0 jadon 22 Giờ trước
thanhn 0 - 1 hoivan 22 Giờ trước
thanhn 0 - 1 newstar2018 22 Giờ trước
thanhn 1 - 0 newstar2018 22 Giờ trước
thanhn 0 - 1 trau_vang 23 Giờ trước
thanhn 1 - 0 hoa9999 1 Ngày trước 
thanhn 0 - 1 hoa9999 1 Ngày trước 
thanhn 0 - 1 jadon 1 Ngày trước 
thanhn 1 - 0 mrquan123 1 Ngày trước 
thanhn 1 - 0 mrquan123 1 Ngày trước 
thanhn 0 - 1 dothe 1 Ngày trước 
thanhn 1 - 0 nutactaixuat 1 Ngày trước 
thanhn 1 - 0 mrquan123 1 Ngày trước 
thanhn 1 - 0 caubai901 1 Ngày trước 
thanhn 0 - 1 thangvo 1 Ngày trước 
thanhn 0 - 1 phattanluong 1 Ngày trước 
thanhn 1 - 0 thilua2011 1 Ngày trước 
thanhn 0 - 1 nguyenduclich 2 Ngày trước 
thanhn 1 - 0 tantho 2 Ngày trước 
thanhn 0 - 1 hoa9999 2 Ngày trước 
thanhn 0 - 1 loveanh4ever 2 Ngày trước 
thanhn 1 - 0 chiu_choi_ 3 Ngày trước 
thanhn 1 - 0 touran 3 Ngày trước 
thanhn 0 - 1 touran 3 Ngày trước 
thanhn 1 - 0 touran 3 Ngày trước 
thanhn 0 - 1 thangvo 3 Ngày trước 
thanhn 0 - 1 keyboard2020 3 Ngày trước 
thanhn 1 - 0 hoa9999 3 Ngày trước 
thanhn 1 - 0 ngucoctien 3 Ngày trước 
thanhn 1 - 0 motminhsg 3 Ngày trước 
thanhn 1 - 0 mongbatdanh1 3 Ngày trước 
thanhn 1 - 0 yenthanh1916 3 Ngày trước 
thanhn 1 - 0 yenthanh1916 3 Ngày trước 
thanhn 1 - 0 ngucoctien 3 Ngày trước 
thanhn 0 - 1 jadon 3 Ngày trước 
thanhn 1 - 0 tiendaniel 3 Ngày trước 
thanhn 0 - 1 tiendaniel 4 Ngày trước 
thanhn 0 - 1 ngucoctien 4 Ngày trước 
thanhn 1 - 0 touran 4 Ngày trước 
thanhn 0 - 1 cogai_xauxi 4 Ngày trước 
thanhn 0 - 1 ranho7mon 4 Ngày trước 
thanhn 0 - 1 nguyeneng 4 Ngày trước 
thanhn 0 - 1 th4nhn4mxd 4 Ngày trước 
thanhn 0 - 1 saola_chess 4 Ngày trước 
thanhn 0 - 1 ngucoctien 4 Ngày trước 
thanhn 0 - 1 nuvuongcarong 4 Ngày trước 
thanhn 1 - 0 nuvuongcarong 4 Ngày trước 
thanhn 1 - 0 muonditmemay 4 Ngày trước 
thanhn 0 - 1 jasonhong 4 Ngày trước 
thanhn 1 - 0 bmw_x5 4 Ngày trước 
thanhn 1 - 0 yenthanh1916 5 Ngày trước 
thanhn 1 - 0 tannam2803 5 Ngày trước 
thanhn 0 - 1 tannam2803 5 Ngày trước 
thanhn 1 - 0 bientinh_20 5 Ngày trước 
thanhn 1 - 0 trau_vang 5 Ngày trước 
thanhn 1 - 0 trau_vang 5 Ngày trước 
thanhn 1 - 0 be_biii 5 Ngày trước 
thanhn 0 - 1 songxa 5 Ngày trước 
thanhn 0 - 1 wenhao 5 Ngày trước 
thanhn 0 - 1 phattanluong 5 Ngày trước 
thanhn 0 - 1 caubai901 5 Ngày trước 
thanhn 0 - 1 jadon 5 Ngày trước 
thanhn 1 - 0 jadon 5 Ngày trước 
thanhn 0 - 1 bmw_x5 6 Ngày trước 
thanhn 1 - 0 tuoimui 6 Ngày trước 
thanhn 1 - 0 nguoiviet_xauxi 6 Ngày trước 
thanhn 0 - 1 muonditmemay 6 Ngày trước 
thanhn 0 - 1 huy89 6 Ngày trước 
thanhn 0 - 1 suphu1kiem 6 Ngày trước 
thanhn 1 - 0 hoa9999 6 Ngày trước 
thanhn 0 - 1 hoa9999 6 Ngày trước 
thanhn 0 - 1 hoa9999 6 Ngày trước 
thanhn 1 - 0 hoa9999 6 Ngày trước 
thanhn 1 - 0 ut_sin 6 Ngày trước 
thanhn 1 - 0 bientinh_20 6 Ngày trước 
thanhn 0 - 1 longhomon 7 Ngày trước 
thanhn 1 - 0 romannguyen 7 Ngày trước 
thanhn 0 - 1 huanpham 7 Ngày trước 
thanhn 1 - 0 newstar2018 7 Ngày trước 
thanhn 0 - 1 jadon 7 Ngày trước 
thanhn 1 - 0 hitle 7 Ngày trước 
thanhn 1 - 0 nutactaixuat 7 Ngày trước 
thanhn 0 - 1 hoa9999 8 Ngày trước 
thanhn 0 - 1 chiu_choi_ 8 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy