ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

SUOIMO
Chứng Thực

Thổ Bang
Phần Tử
suoimo (Chưa kích hoạt)
(nguyenchinh)
Điểm Uy Tín:
1012
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
11/03/12
Ngày Chơi:
03/29/20 [ 6 Ngày trước  ]


Xem những bài viết của suoimoCờ Tướng
Chinese Chess Player: suoimo Hạng #209
Đẳng Cấp 23
Điểm: 4717
Online 5 Ngày trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (10)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 24
Icon
1
1
Điểm
4717
2400
Điểm Uy Tín
1012
2400
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
suoimo 1 - 0 thuytiennho2005 5 Ngày trước 
suoimo 0 - 1 thuytiennho2005 5 Ngày trước 
suoimo 0 - 1 thuytiennho2005 5 Ngày trước 
suoimo 1 - 0 maovuong 5 Ngày trước 
suoimo 0 - 1 maovuong 5 Ngày trước 
suoimo 0 - 1 doicong 5 Ngày trước 
suoimo 0 - 1 doicong 5 Ngày trước 
suoimo 1 - 0 doicong 5 Ngày trước 
suoimo 1 - 0 lap_top_thoi 5 Ngày trước 
suoimo 0 - 1 xinduocthogiao 5 Ngày trước 
suoimo 0 - 1 pdkk 5 Ngày trước 
suoimo 0 - 1 pdkk 5 Ngày trước 
suoimo 0 - 1 ttieulongnu 5 Ngày trước 
suoimo 1 - 0 ttieulongnu 5 Ngày trước 
suoimo 1 - 0 kytutk 5 Ngày trước 
suoimo 1 - 0 thugian 5 Ngày trước 
suoimo 1 - 0 muitenxanh 5 Ngày trước 
suoimo 1 - 0 kytutk 5 Ngày trước 
suoimo 0 - 1 kytutk 6 Ngày trước 
suoimo 1 - 0 kytutk 6 Ngày trước 
suoimo 0 - 1 khoailang_voito 6 Ngày trước 
suoimo 0 - 1 khoailang_voito 7 Ngày trước 
suoimo 1 - 0 muitenxanh 7 Ngày trước 
suoimo 1 - 0 doicong 7 Ngày trước 
suoimo 1 - 0 xiaoxiao 7 Ngày trước 
suoimo 0 - 1 xiaoxiao 7 Ngày trước 
suoimo 0 - 1 xiaoxiao 7 Ngày trước 
suoimo 0 - 1 lap_top_thoi 7 Ngày trước 
suoimo 1 - 0 doicong 7 Ngày trước 
suoimo 0 - 1 cuadong2002 7 Ngày trước 
suoimo 0 - 1 satthu_phattam 11 Ngày trước 
suoimo 0 - 1 satthu_phattam 11 Ngày trước 
suoimo 0 - 1 emcuati 11 Ngày trước 
suoimo 0 - 1 satthu_phattam 11 Ngày trước 
suoimo 1 - 0 xinduocthogiao 11 Ngày trước 
suoimo 0 - 1 satthu_phattam 12 Ngày trước 
suoimo 1 - 0 audiophile 12 Ngày trước 
suoimo 1 - 0 cotu01 14 Ngày trước 
suoimo 1 - 0 cotu01 14 Ngày trước 
suoimo 0 - 1 doicong 15 Ngày trước 
suoimo 0 - 1 maovuong 15 Ngày trước 
suoimo 0 - 1 maovuong 15 Ngày trước 
suoimo 1 - 0 xinduocthogiao 15 Ngày trước 
suoimo 0 - 1 xiaoxiao 18 Ngày trước 
suoimo 0 - 1 xiaoxiao 18 Ngày trước 
suoimo 0 - 1 xiaoxiao 18 Ngày trước 
suoimo 1 - 0 thuytiennho2005 18 Ngày trước 
suoimo 1 - 0 kaven 18 Ngày trước 
suoimo 0 - 1 kaven 18 Ngày trước 
suoimo 0 - 1 xinduocthogiao 18 Ngày trước 
suoimo 0 - 1 xinduocthogiao 19 Ngày trước 
suoimo 1 - 0 thuytiennho2005 20 Ngày trước 
suoimo 0 - 1 thuytiennho2005 20 Ngày trước 
suoimo 0 - 1 xiaoxiao 20 Ngày trước 
suoimo 1 - 0 kaven 20 Ngày trước 
suoimo 0 - 1 kaven 20 Ngày trước 
suoimo 0 - 1 kaven 20 Ngày trước 
suoimo 1 - 0 kaven 20 Ngày trước 
suoimo 0 - 1 xiaoxiao 20 Ngày trước 
suoimo 1 - 0 dethich_hoisinh 20 Ngày trước 
suoimo 0 - 1 dethich_hoisinh 20 Ngày trước 
suoimo 1 - 0 thuytiennho2005 20 Ngày trước 
suoimo 1 - 0 kaven 26 Ngày trước 
suoimo 0 - 1 nghia_ger 27 Ngày trước 
suoimo 0 - 1 nghia_ger 27 Ngày trước Carô
Caro Player: suoimo Đẳng Cấp 0
Điểm: 100
Online 03/03/18
Channel 3000

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
100
100
Điểm Uy Tín
1012
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy