ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

SUNGNO04
Chứng Thực

sungno04
(sungno04)
Điểm Uy Tín:
5162
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
02/23/10
Ngày Chơi:
09/21/20 [ 1 Ngày trước  ]


Xem những bài viết của sungno04Cờ Tướng
Chinese Chess Player: sungno04 Đẳng Cấp 0
Điểm: 2700
Online 1 Ngày trước
Channel 2002

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
2700
100
Điểm Uy Tín
5162
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
sungno04 1 - 0 trongmang 1 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 trongmang 1 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 rin_rin 1 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 rin_rin 1 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 thancobatbai123 1 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 phao1977 2 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 rin_rin 2 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 romannguyen 2 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 nghechuot08 3 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 coxomlo68 3 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 romannguyen 3 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 mirinda 3 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 newstar2018 3 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 thien_ha 3 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 coxomlo68 4 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 dunglamemsonhe 5 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 dunglamemsonhe 5 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 heosua 5 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 motminhsg 5 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 hainguyen7824 5 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 thilua2011 5 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 hackga 5 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 romannguyen 5 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 motminhsg 5 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 motminhsg 5 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 motminhsg 6 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 motminhsg 6 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 chyew 6 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 covui2020 6 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 minhhai2008 6 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 covui2020 6 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 nganamthanglong 6 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 motminhsg 6 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 motminhsg 6 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 chiu_choi_ 6 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 chiu_choi_ 6 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 rin_rin 6 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 xuanxit 7 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 songxa 7 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 songxa 7 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 songxa 7 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 tvd_ok 7 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 saola_chess 7 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 newstar2018 7 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 rin_rin 7 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 nutactaixuat 7 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 phuongsa 7 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 huanpham 7 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 ut_sin 7 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 be_biii 7 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 ut_sin 7 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 trau_vang 7 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 thanhdx 8 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 batui 8 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 batui 8 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 cocxanh 8 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 dunglamemsonhe 8 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 dothe 8 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 coviet08 8 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 thanhdo 9 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 motminhsg 9 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 chyew 9 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 jadon 9 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 jadon 9 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 motminhsg 9 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 xxeephao 9 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 songxa 9 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 ranho7mon 10 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 trau_vang 10 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 sixhair 10 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 mrquan123 10 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 virus_vuhan 10 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 virus_vuhan 10 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 saola_chess 10 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 be_biii 10 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 be_biii 10 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 saola_chess 10 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 motminhsg 10 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 coxomlo68 10 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 dunglamemsonhe 10 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 motminhsg 10 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 phuongsa 10 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 phuongsa 10 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 thanhn 10 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 ut_sin 10 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 sooto 10 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 chiu_choi_ 10 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 ut_sin 10 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 bmw_x5 10 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 touran 11 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 phuongsa 11 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 thienlongbatbo2 11 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 thienlongbatbo2 11 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 taingoc 11 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 steven0715 11 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 songxa 11 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 cocxanh 11 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 wenhao 11 Ngày trước 
sungno04 1 - 0 rin_rin 11 Ngày trước 
sungno04 0 - 1 coxomlo68 12 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy