ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

SMEC_VIETCHAO
Chứng Thực

smec_vietchao
(Shanghai Mitsubishi Elevator)
Điểm Uy Tín:
19422
Giới Tính:
Nam
Sinh Nhật:
05/26/73
(46 Tuổi)
Ngày Gia Nhập:
03/06/11
Ngày Chơi:
04/04/20 [ 14 Giờ trước ]
Nơi ở:
Viet nam
Nghề Nghiệp:
kd


Xem những bài viết của smec_vietchaoCờ Tướng
Hạng #308
Đẳng Cấp 19
Điểm: 4896
Online 10 Giờ trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (12)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 20
Icon
1
1
Điểm
4896
2000
Điểm Uy Tín
19422
2000
Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
smec_vietchao 0 - 1 kyphung 10 Giờ trước
smec_vietchao 1 - 0 bi99 10 Giờ trước
smec_vietchao 0 - 1 bi99 10 Giờ trước
smec_vietchao 0 - 1 khoailang_voito 1 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 khoailang_voito 1 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 thugian 1 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 kyphung 1 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 kyphung 1 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 kyphung 1 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 kyphung 1 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 muonmang_2002 1 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 viet_boy_12 1 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 viet_boy_12 1 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 kaiser_quan 1 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 linh_kientruc 1 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 audiophile 1 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 tuyen2003 2 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 tuyen2003 2 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 khoailang_voito 2 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 kyphung 2 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 kyphung 2 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 viet_boy_12 2 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 viet_boy_12 2 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 viet_boy_12 2 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 satthu_phattam 3 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 kaven 3 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 doicong 3 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 dethich_hoisinh 3 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 covoibac 3 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 cuadong2002 3 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 cuadong2002 3 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 cuadong2002 3 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 cuadong2002 3 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 kytutk 7 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 ttieulongnu 7 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 kytutk 7 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 kytutk 7 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 kyphung 8 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 kaven 8 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 ducvo10 8 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 audiophile 11 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 satthu_phattam 11 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 satthu_phattam 11 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 satthu_phattam 11 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 kyphung 11 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 satthu_phattam 11 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 satthu_phattam 11 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 audiophile 11 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 audiophile 11 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 audiophile 11 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 kyphung 11 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 kyphung 11 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 dihoahodiep 11 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 baolinh_2007 11 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 baolinh_2007 11 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 baolinh_2007 11 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 baolinh_2007 11 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 dethich_hoisinh 11 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 dethich_hoisinh 11 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 kyphung 11 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 luugu 11 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 kaven 12 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 kaven 12 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 kaven 12 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 bacbaphi1234 12 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 viet_boy_12 12 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 viet_boy_12 12 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 baolinh_2007 12 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 iguread 13 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 pdkk 13 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 forgetmenot 13 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 bi99 13 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 satthu_phattam 13 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 iguread 13 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 ccc2 13 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 pdkk 13 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 satthu_phattam 13 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 pdkk 13 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 cuadong2002 13 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 kaven 13 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 cuadong2002 13 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 cuadong2002 13 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 cuadong2002 13 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 ti_ui_ti 14 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 audiophile 14 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 kyphung 14 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 kyphung 14 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 khoailang_voito 14 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 netflix 14 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 khoailang_voito 14 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 kyphung 14 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 khoailang_voito 15 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 khoailang_voito 15 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 khoailang_voito 15 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 khoailang_voito 15 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 ti_ui_ti 15 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 ti_ui_ti 15 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 ti_ui_ti 15 Ngày trước 
smec_vietchao 1 - 0 nghia_ger 15 Ngày trước 
smec_vietchao 0 - 1 nghia_ger 15 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy