ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

PHATTANLUONG
Chứng Thực

phattanluong
(phattanluong)
Điểm Uy Tín:
8356
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
09/22/07
Ngày Chơi:
04/06/20 [ 5 Giờ trước ]


Xem những bài viết của phattanluongCờ Tướng
Chinese Chess Player: phattanluong Đẳng Cấp 0
Điểm: 2576
Online 2 Giờ trước
Channel 2002

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
2576
100
Điểm Uy Tín
8356
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
phattanluong 1 - 0 thancobatbai123 2 Giờ trước
phattanluong 1 - 0 samle 2 Giờ trước
phattanluong 1 - 0 billanh 2 Giờ trước
phattanluong 0 - 1 samle 2 Giờ trước
phattanluong 1 - 0 huongso 4 Giờ trước
phattanluong 1 - 0 chiu_choi_ 4 Giờ trước
phattanluong 1 - 0 philip_carderro 4 Giờ trước
phattanluong 0 - 1 mimitao 4 Giờ trước
phattanluong 0 - 1 i3ai3yi3ooi3 7 Giờ trước
phattanluong 0 - 1 i3ai3yi3ooi3 7 Giờ trước
phattanluong 1 - 0 cuoctinh 8 Giờ trước
phattanluong 0 - 1 cuoctinh 8 Giờ trước
phattanluong 1 - 0 ranho7mon 8 Giờ trước
phattanluong 0 - 1 sooto 9 Giờ trước
phattanluong 0 - 1 quang117119 1 Ngày trước 
phattanluong 1 - 0 jasonhong 1 Ngày trước 
phattanluong 0 - 1 bay89 1 Ngày trước 
phattanluong 0 - 1 caubai901 1 Ngày trước 
phattanluong 1 - 0 thanhn 1 Ngày trước 
phattanluong 0 - 1 sixhair 1 Ngày trước 
phattanluong 1 - 0 vumyan 2 Ngày trước 
phattanluong 1 - 0 mimitao 2 Ngày trước 
phattanluong 1 - 0 bay89 2 Ngày trước 
phattanluong 1 - 0 yenthanh1916 2 Ngày trước 
phattanluong 1 - 0 nguoiviet_xauxi 2 Ngày trước 
phattanluong 1 - 0 yenthanh1916 2 Ngày trước 
phattanluong 0 - 1 n0_doithu 3 Ngày trước 
phattanluong 1 - 0 n0_doithu 3 Ngày trước 
phattanluong 1 - 0 nothing101 3 Ngày trước 
phattanluong 1 - 0 suphu1kiem 3 Ngày trước 
phattanluong 1 - 0 ngucoctien 3 Ngày trước 
phattanluong 0 - 1 cuoctinh 3 Ngày trước 
phattanluong 0 - 1 cuoctinh 3 Ngày trước 
phattanluong 0 - 1 nguoiviet_xauxi 3 Ngày trước 
phattanluong 0 - 1 coxomlo68 3 Ngày trước 
phattanluong 0 - 1 thienlongbatbo2 3 Ngày trước 
phattanluong 0 - 1 chichung 3 Ngày trước 
phattanluong 0 - 1 vumyan 4 Ngày trước 
phattanluong 1 - 0 vumyan 4 Ngày trước 
phattanluong 1 - 0 yenthanh1916 4 Ngày trước 
phattanluong 0 - 1 sungno04 4 Ngày trước 
phattanluong 1 - 0 coviet08 4 Ngày trước 
phattanluong 1 - 0 cauthang99 4 Ngày trước 
phattanluong 1 - 0 cauthang99 4 Ngày trước 
phattanluong 0 - 1 huydiet1 4 Ngày trước 
phattanluong 1 - 0 daminh96 4 Ngày trước 
phattanluong 1 - 0 yenthanh1916 4 Ngày trước 
phattanluong 0 - 1 ranho7mon 5 Ngày trước 
phattanluong 0 - 1 diamondchess 5 Ngày trước 
phattanluong 1 - 0 dothe 5 Ngày trước 
phattanluong 0 - 1 anhhanoi 5 Ngày trước 
phattanluong 0 - 1 vumyan 6 Ngày trước 
phattanluong 0 - 1 trung_pl 6 Ngày trước 
phattanluong 0 - 1 song_nui 6 Ngày trước 
phattanluong 0 - 1 yogurtngon61 6 Ngày trước 
phattanluong 0 - 1 jasonhong 6 Ngày trước 
phattanluong 1 - 0 samle 6 Ngày trước 
phattanluong 1 - 0 yenthanh1916 6 Ngày trước 
phattanluong 1 - 0 hoivan 6 Ngày trước 
phattanluong 0 - 1 dothe 6 Ngày trước 
phattanluong 1 - 0 trung_pl 6 Ngày trước 
phattanluong 1 - 0 quang117119 6 Ngày trước 
phattanluong 1 - 0 sixhair 6 Ngày trước 
phattanluong 0 - 1 vumyan 7 Ngày trước 
phattanluong 0 - 1 dothe 7 Ngày trước 
phattanluong 0 - 1 dothe 7 Ngày trước 
phattanluong 1 - 0 mimitao 7 Ngày trước 
phattanluong 0 - 1 song_nui 7 Ngày trước 
phattanluong 1 - 0 mudao 7 Ngày trước 
phattanluong 0 - 1 usucks 8 Ngày trước 
phattanluong 0 - 1 cauthang99 8 Ngày trước 
phattanluong 1 - 0 dohohuynh65 8 Ngày trước 
phattanluong 0 - 1 cauthang99 8 Ngày trước 
phattanluong 0 - 1 ngucoctien 8 Ngày trước 
phattanluong 1 - 0 ngucoctien 8 Ngày trước 
phattanluong 0 - 1 doc_thu_co_doc 8 Ngày trước 
phattanluong 1 - 0 gangkhoa 9 Ngày trước 
phattanluong 0 - 1 yenthanh1916 9 Ngày trước 
phattanluong 0 - 1 tri225 9 Ngày trước 
phattanluong 1 - 0 nothing101 10 Ngày trước 
phattanluong 1 - 0 ngucoctien 10 Ngày trước 
phattanluong 1 - 0 pepsis 10 Ngày trước 
phattanluong 0 - 1 yenthanh1916 10 Ngày trước 
phattanluong 0 - 1 trau_vang 10 Ngày trước 
phattanluong 0 - 1 lanngoc03 10 Ngày trước 
phattanluong 1 - 0 samle 10 Ngày trước 
phattanluong 0 - 1 dothe 10 Ngày trước 
phattanluong 0 - 1 ngayaybenanh 11 Ngày trước 
phattanluong 1 - 0 sungno04 11 Ngày trước 
phattanluong 1 - 0 dothuy456 11 Ngày trước 
phattanluong 0 - 1 ranho7mon 11 Ngày trước 
phattanluong 1 - 0 cuoctinh 11 Ngày trước 
phattanluong 0 - 1 song_nui 11 Ngày trước 
phattanluong 1 - 0 coxomlo68 11 Ngày trước 
phattanluong 1 - 0 coxomlo68 11 Ngày trước 
phattanluong 0 - 1 vynhanmusic 12 Ngày trước 
phattanluong 0 - 1 steven0715 12 Ngày trước 
phattanluong 1 - 0 steven0715 12 Ngày trước 
phattanluong 1 - 0 steven0715 12 Ngày trước 
phattanluong 0 - 1 i3ai3yi3ooi3 12 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy