ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

PHAO1977
Chứng Thực

phao1977 (Chưa kích hoạt)
(le)
Điểm Uy Tín:
1054
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
10/16/15
Ngày Chơi:
04/08/21 [ 2 Ngày trước  ]


Xem những bài viết của phao1977Cờ Tướng
Chinese Chess Player: phao1977 Đẳng Cấp 0
Điểm: 2771
Online 2 Ngày trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
2771
100
Điểm Uy Tín
1054
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
phao1977 0 - 1 hannt 2 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 tranminhvu 2 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 tranminhvu 2 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 hooan 2 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 tranminhvu 2 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 hooan 2 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 hooan 2 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 tranminhvu 2 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 taingoc 2 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 hooan 2 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 hooan 2 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 chiu_choi_ 2 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 hooan 2 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 chiu_choi_ 2 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 chapmotmat10 2 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 tomnytung 2 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 toolate 2 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 cuongnhim_hlqn 2 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 couphay 3 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 nguoimienam 3 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 tmt08 3 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 dpm 3 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 bigbear777 3 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 bigbear777 3 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 taingoc 3 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 cuongnhim_hlqn 3 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 cuongnhim_hlqn 3 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 doihetkho 3 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 toolate 3 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 hooan 4 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 hooan 4 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 tuankhanhrs 4 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 xuanxit 4 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 tdlongtkhd 4 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 xuanxit 4 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 langtuspc 4 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 langtuspc 4 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 xuanxit 4 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 langtuspc 4 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 xuanxit 4 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 langtuspc 4 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 hooan 4 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 xuanxit 4 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 toanco 4 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 toanco 4 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 hooan 4 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 khihandatbac 4 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 ufo_crash 5 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 hooan 5 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 xuanxit 5 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 xuanxit 5 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 luandaica 5 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 langtuspc 5 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 langtuspc 5 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 toolate 5 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 langtuspc 5 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 tuanhn6 5 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 tomnytung 5 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 sao_sec 6 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 langtuspc 6 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 couphay 6 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 sontra 6 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 sontra 6 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 sontra 7 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 sao_sec 7 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 covi_19 7 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 covi_19 7 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 covi_19 7 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 hetkhachroi01 7 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 taingoc 7 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 couphay 7 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 quang117119 7 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 quang117119 7 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 khihandatbac 7 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 quang117119 7 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 khihandatbac 7 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 khihandatbac 7 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 khihandatbac 7 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 khihandatbac 7 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 sao_sec 7 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 nghechuot08 7 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 nghechuot08 7 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 honghavu 7 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 hetkhachroi01 7 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 couphay 7 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 ufo_crash 7 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 oma 7 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 oma 7 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 dpm 7 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 taingoc 8 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 hoahongnhungpl 8 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 ngayve 8 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 dpm 8 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 toanco 8 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 taingoc 8 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 hannt 8 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 phaodau2006 8 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 dpm 8 Ngày trước 
phao1977 1 - 0 nanglai 8 Ngày trước 
phao1977 0 - 1 nanglai 8 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy