ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

PDKK
Chứng Thực

pdkk
(phuonghuynh)
Điểm Uy Tín:
788
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
01/13/10
Ngày Chơi:
07/05/20 [ 6 Giờ trước ]


Xem những bài viết của pdkkCờ Tướng
Hạng #817 (2)
Đẳng Cấp 11
Điểm: 7431
Online 1 Giờ trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (15)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 12
Icon
1
1
Điểm
7431
1200
Điểm Uy Tín
788
1200
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
pdkk 0 - 1 bocap2008 1 Giờ trước
pdkk 1 - 0 vannhungaydau78 1 Giờ trước
pdkk 1 - 0 dethich_hoisinh 1 Giờ trước
pdkk 0 - 1 bi99 1 Giờ trước
pdkk 1 - 0 maovuong 1 Giờ trước
pdkk 1 - 0 dethich_hoisinh 2 Giờ trước
pdkk 1 - 0 dethich_hoisinh 2 Giờ trước
pdkk 0 - 1 lap_top_thoi 2 Giờ trước
pdkk 1 - 0 recca 2 Giờ trước
pdkk 0 - 1 recca 2 Giờ trước
pdkk 0 - 1 nhatrang_8x 23 Giờ trước
pdkk 1 - 0 xongngua 1 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 netflix 1 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 xongngua 1 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 netflix 1 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 jadon 1 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 jadon 1 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 jadon 1 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 gianghovu 1 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 netflix 1 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 dethich_hoisinh 1 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 netflix 1 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 thuy_my 1 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 thuy_my 1 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 nhatrang_8x 1 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 netflix 1 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 bacbaphi1234 1 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 cotu01 1 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 bi99 1 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 xiaoxiao 1 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 recca 1 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 xiaoxiao 1 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 ngayve 1 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 xiaoxiao 1 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 dethich_hoisinh 1 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 dethich_hoisinh 1 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 dethich_hoisinh 1 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 dethich_hoisinh 1 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 dethich_hoisinh 1 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 dethich_hoisinh 1 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 recca 1 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 dethich_hoisinh 1 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 nhatrang_8x 1 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 xiaoxiao 2 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 cuopbank 2 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 xongngua 2 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 xiaoxiao 2 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 anhtrangdam 2 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 nghia_ger 2 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 happyman1 2 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 happyman1 2 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 bocap2008 2 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 happyman1 2 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 happyman1 2 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 happyman1 2 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 happyman1 2 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 nghia_ger 2 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 nghia_ger 2 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 nhatrang_8x 2 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 dethich_hoisinh 2 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 recca 2 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 happyman1 2 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 recca 2 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 recca 2 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 nhatrang_8x 2 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 xiaoxiao 2 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 nghia_ger 2 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 nghia_ger 2 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 mina2015 2 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 mina2015 2 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 bachhop1212 2 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 maovuong 2 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 baolinh_2007 2 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 khoailang_voito 2 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 cuadong2002 3 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 iguread 3 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 co_sinhvien 3 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 vannhungaydau78 3 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 muonmang_2002 3 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 cuadong2002 3 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 xinduocthogiao 3 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 xinduocthogiao 3 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 xinduocthogiao 3 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 bi99 3 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 cotu01 3 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 xinduocthogiao 3 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 bi99 3 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 bi99 3 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 bat_trando 3 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 bat_trando 3 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 bat_trando 3 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 hannt 3 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 bat_trando 3 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 anhtrangdam 4 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 thuy_my 4 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 hannt 4 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 khoailang_voito 4 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 thuy_my 4 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 cuadong2002 4 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 ducvo10 4 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy