ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

PDKK
Chứng Thực

pdkk
(phuonghuynh)
Điểm Uy Tín:
388
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
01/13/10
Ngày Chơi:
03/29/20 [ 3 Ngày trước  ]


Xem những bài viết của pdkkCờ Tướng
Hạng #818
Đẳng Cấp 11
Điểm: 7000
Online 2 Ngày trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (11)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 12
Icon
1
1
Điểm
7000
1200
Điểm Uy Tín
388
1200
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
pdkk 1 - 0 khehat1minh 2 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 lap_top_thoi 2 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 satthu_phattam 2 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 satthu_phattam 2 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 satthu_phattam 2 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 satthu_phattam 2 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 maovuong 2 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 maovuong 2 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 jadon 2 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 jadon 2 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 ttieulongnu 2 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 doicong 2 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 satthu_phattam 2 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 satthu_phattam 2 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 satthu_phattam 2 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 satthu_phattam 2 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 suoimo 2 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 suoimo 2 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 maovuong 2 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 maovuong 3 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 doicong 3 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 doicong 3 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 doicong 3 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 ttieulongnu 3 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 ttieulongnu 3 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 lap_top_thoi 3 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 satthu_phattam 3 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 maovuong 3 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 lap_top_thoi 3 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 bi99 3 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 netflix 3 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 netflix 3 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 satthu_phattam 3 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 netflix 3 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 ttieulongnu 3 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 ttieulongnu 3 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 ttieulongnu 3 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 ttieulongnu 3 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 ttieulongnu 3 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 satthu_phattam 3 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 satthu_phattam 3 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 satthu_phattam 3 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 thugian 3 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 thugian 3 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 thugian 3 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 satthu_phattam 3 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 dethich_hoisinh 3 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 khehat1minh 9 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 visual 9 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 dethich_hoisinh 9 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 visual 9 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 visual 9 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 visual 9 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 visual 9 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 visual 9 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 satthu_phattam 9 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 xiaoxiao 9 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 satthu_phattam 9 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 visual 9 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 satthu_phattam 9 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 kaven 9 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 cotu01 9 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 doicong 9 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 doicong 9 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 satthu_phattam 9 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 xinduocthogiao 9 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 lap_top_thoi 9 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 xinduocthogiao 9 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 lap_top_thoi 9 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 emcuati 10 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 khehat1minh 10 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 lap_top_thoi 10 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 maovuong 10 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 khehat1minh 10 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 cotu01 10 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 lap_top_thoi 10 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 lap_top_thoi 10 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 satthu_phattam 10 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 doicong 10 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 lap_top_thoi 10 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 satthu_phattam 10 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 satthu_phattam 10 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 satthu_phattam 10 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 doicong 10 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 satthu_phattam 10 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 viet_boy_12 10 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 satthu_phattam 10 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 satthu_phattam 10 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 kaven 10 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 kaven 10 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 ti_ui_ti 10 Ngày trước 
pdkk 1 - 0 kaven 10 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 smec_vietchao 10 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 satthu_phattam 10 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 kaven 10 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 smec_vietchao 10 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 smec_vietchao 10 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 ttieulongnu 10 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 bi99 10 Ngày trước 
pdkk 0 - 1 lap_top_thoi 10 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy