ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

OMA
Chứng Thực

Hỏa Bang
Phần Tử
oma (Chưa kích hoạt)
(oma)
Điểm Uy Tín:
4052
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
06/30/12
Ngày Chơi:
07/08/20 [ 7 Giờ trước ]


Xem những bài viết của omaCờ Tướng
Đẳng Cấp 1
Điểm: 8708
Online 4 Giờ trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (16)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 2
Icon
1
1
Điểm
8708
200
Điểm Uy Tín
4052
200
Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
oma 0 - 1 nghia_ger 7 Ngày trước 
oma 1 - 0 bat_trando 7 Ngày trước 
oma 1 - 0 covoibac 7 Ngày trước 
oma 0 - 1 nghia_ger 7 Ngày trước 
oma 1 - 0 vannhungaydau78 7 Ngày trước 
oma 0 - 1 vannhungaydau78 7 Ngày trước 
oma 0 - 1 xiaoxiao 7 Ngày trước 
oma 1 - 0 denimchung 7 Ngày trước 
oma 1 - 0 nhatrang_8x 7 Ngày trước 
oma 1 - 0 loveanh4ever 7 Ngày trước 
oma 0 - 1 xiaoxiao 7 Ngày trước 
oma 0 - 1 iguread 7 Ngày trước 
oma 1 - 0 cuopbank 7 Ngày trước 
oma 1 - 0 cuopbank 7 Ngày trước 
oma 1 - 0 iguread 7 Ngày trước 
oma 1 - 0 nghia_ger 7 Ngày trước 
oma 1 - 0 cuopbank 7 Ngày trước 
oma 1 - 0 cuopbank 7 Ngày trước 
oma 1 - 0 iguread 7 Ngày trước 
oma 1 - 0 recca 7 Ngày trước 
oma 1 - 0 ti_ui_ti 7 Ngày trước 
oma 1 - 0 recca 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 nghia_ger 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 xiaoxiao 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 nghia_ger 8 Ngày trước 
oma 0 - 1 happyman1 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 happyman1 8 Ngày trước 
oma 0 - 1 cogai_xauxi 8 Ngày trước 
oma 0 - 1 cogai_xauxi 8 Ngày trước 
oma 0 - 1 emcuati 8 Ngày trước 
oma 0 - 1 cogai_xauxi 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 cogai_xauxi 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 linh_kientruc 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 linh_kientruc 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 cogai_xauxi 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 bocap2008 8 Ngày trước 
oma 0 - 1 bocap2008 8 Ngày trước 
oma 0 - 1 nhatrang_8x 8 Ngày trước 
oma 0 - 1 nhatrang_8x 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 nhatrang_8x 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 kyphung 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 nhatrang_8x 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 kyphung 8 Ngày trước 
oma 0 - 1 nhatrang_8x 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 kyphung 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 kytutk 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 bat_trando 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 ngoalongsinh 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 bacbaphi1234 8 Ngày trước 
oma 0 - 1 bacbaphi1234 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 anhtrangdam 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 baolinh_2007 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 anhtrangdam 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 baolinh_2007 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 anhtrangdam 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 dethich_hoisinh 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 covoibac 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 covoibac 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 covoibac 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 bacbaphi1234 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 anhtrangdam 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 vannhungaydau78 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 baolinh_2007 8 Ngày trước 
oma 0 - 1 bacbaphi1234 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 cuopbank 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 bat_trando 8 Ngày trước 
oma 0 - 1 anhtrangdam 8 Ngày trước 
oma 0 - 1 anhtrangdam 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 baolinh_2007 8 Ngày trước 
oma 0 - 1 cuopbank 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 baolinh_2007 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 anhtrangdam 8 Ngày trước 
oma 0 - 1 anhtrangdam 8 Ngày trước 
oma 0 - 1 bacbaphi1234 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 bacbaphi1234 8 Ngày trước 
oma 0 - 1 levinh_ 8 Ngày trước 
oma 0 - 1 muonmang_2002 8 Ngày trước 
oma 0 - 1 baolinh_2007 8 Ngày trước 
oma 0 - 1 iguread 8 Ngày trước 
oma 0 - 1 khoailang_voito 8 Ngày trước 
oma 0 - 1 ducvo10 8 Ngày trước 
oma 0 - 1 khoailang_voito 8 Ngày trước 
oma 0 - 1 nhatrang_8x 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 nhatrang_8x 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 bachhop1212 8 Ngày trước 
oma 0 - 1 bachhop1212 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 nhatrang_8x 8 Ngày trước 
oma 0 - 1 nhatrang_8x 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 nhatrang_8x 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 nhatrang_8x 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 nhatrang_8x 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 nhatrang_8x 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 nhatrang_8x 8 Ngày trước 
oma 1 - 0 doicong 8 Ngày trước 
oma 0 - 1 nhatrang_8x 8 Ngày trước 
oma 0 - 1 cogai_xauxi 9 Ngày trước 
oma 1 - 0 visual 9 Ngày trước 
oma 1 - 0 nghia_ger 9 Ngày trước 
oma 1 - 0 vannhungaydau78 9 Ngày trước 
oma 1 - 0 vannhungaydau78 9 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy