ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NVLF530
Chứng Thực

nvlf530
(nguyen van long)
Điểm Uy Tín:
5392
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
04/01/12
Ngày Chơi:
04/22/21 [ 2 Giờ trước ]


Xem những bài viết của nvlf530Cờ Tướng
Chinese Chess Player: nvlf530 Đẳng Cấp 0
Điểm: 455
Online 0 Phút trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
455
100
Điểm Uy Tín
5392
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
nvlf530 1 - 3 hd1ods 0 Phút trước
nvlf530 1 - 2 pthien0288 0 Phút trước
nvlf530 3 - 5 dangminhthuanh 1 Giờ trước
nvlf530 3 - 1 moclop3891 1 Ngày trước 
nvlf530 2 - 1 thienlongtran 1 Ngày trước 
nvlf530 6 - 2 hungnhaviet 1 Ngày trước 
nvlf530 4 - 0 kongchup 2 Ngày trước 
nvlf530 3 - 1 hungcff 2 Ngày trước 
nvlf530 1 - 2 dinh6464 3 Ngày trước 
nvlf530 4 - 3 ducthinhvl 3 Ngày trước 
nvlf530 4 - 2 tuoi15 4 Ngày trước 
nvlf530 3 - 0 tuoi15 4 Ngày trước 
nvlf530 1 - 2 moclop3891 4 Ngày trước 
nvlf530 1 - 2 pthien0288 4 Ngày trước 
nvlf530 2 - 3 khongquanvn 5 Ngày trước 
nvlf530 1 - 2 huntunpl 5 Ngày trước 
nvlf530 2 - 1 thanconghiphong 6 Ngày trước 
nvlf530 0 - 3 moclop3891 8 Ngày trước 
nvlf530 1 - 2 quocthai 9 Ngày trước 
nvlf530 1 - 3 tranly 9 Ngày trước 
nvlf530 3 - 3 tranly 9 Ngày trước 
nvlf530 2 - 1 tranly 9 Ngày trước 
nvlf530 3 - 2 honghavu 11 Ngày trước 
nvlf530 1 - 3 e63amg 12 Ngày trước 
nvlf530 2 - 3 vodanh235 12 Ngày trước 
nvlf530 0 - 3 trungtuyen 12 Ngày trước 
nvlf530 0 - 3 mehuong 12 Ngày trước 
nvlf530 1 - 2 thuatd 13 Ngày trước 
nvlf530 3 - 0 levanhaijica 14 Ngày trước 
nvlf530 2 - 1 voithan 15 Ngày trước 
nvlf530 1 - 2 bigstar50 16 Ngày trước 
nvlf530 0 - 3 tranly 16 Ngày trước 
nvlf530 8 - 8 sonvico 17 Ngày trước 
nvlf530 2 - 2 duongvoi 17 Ngày trước 
nvlf530 2 - 2 thienlongtran 18 Ngày trước 
nvlf530 4 - 5 sonvico 19 Ngày trước 
nvlf530 3 - 2 sonvico 19 Ngày trước 
nvlf530 1 - 2 kongchup 19 Ngày trước 
nvlf530 2 - 1 honghavu 19 Ngày trước 
nvlf530 2 - 4 sonvico 19 Ngày trước 
nvlf530 3 - 0 thienlongtran 20 Ngày trước 
nvlf530 1 - 2 kongchup 20 Ngày trước 
nvlf530 4 - 0 kongchup 20 Ngày trước 
nvlf530 1 - 2 ducthinhvl 20 Ngày trước 
nvlf530 2 - 1 vanq 20 Ngày trước 
nvlf530 1 - 2 ducthinhvl 21 Ngày trước 
nvlf530 1 - 3 vodanh235 21 Ngày trước 
nvlf530 0 - 3 honghavu 21 Ngày trước 
nvlf530 1 - 4 incheonkorea 21 Ngày trước 
nvlf530 3 - 2 tranly 22 Ngày trước 
nvlf530 2 - 7 sonvico 22 Ngày trước 
nvlf530 4 - 1 kongchup 22 Ngày trước 
nvlf530 0 - 4 tranly 22 Ngày trước 
nvlf530 0 - 3 sonvico 23 Ngày trước 
nvlf530 0 - 4 sonvico 23 Ngày trước 
nvlf530 1 - 2 tranly 23 Ngày trước 
nvlf530 1 - 2 bnnbnn54 23 Ngày trước 
nvlf530 4 - 6 kongchup 23 Ngày trước 
nvlf530 3 - 1 thanhluan20044 23 Ngày trước 
nvlf530 4 - 2 thienlongtran 23 Ngày trước 
nvlf530 6 - 2 tranly 23 Ngày trước 
nvlf530 1 - 2 voanhcuoc640 24 Ngày trước 
nvlf530 4 - 2 cuongtapxe 24 Ngày trước 
nvlf530 3 - 6 thienlongtran 24 Ngày trước 
nvlf530 1 - 2 cuongtapxe 24 Ngày trước 
nvlf530 0 - 3 mehuong 25 Ngày trước 
nvlf530 2 - 1 phucnguyen79 25 Ngày trước 
nvlf530 4 - 2 luyenngoc_son 25 Ngày trước 
nvlf530 1 - 2 kongchup 25 Ngày trước 
nvlf530 2 - 1 langtuhungyen 26 Ngày trước 
nvlf530 2 - 1 bigstar50 26 Ngày trước 
nvlf530 3 - 2 nghean789 26 Ngày trước 
nvlf530 3 - 4 thuatd 26 Ngày trước 
nvlf530 4 - 1 thanconghiphong 27 Ngày trước 
nvlf530 2 - 1 thienlongtran 27 Ngày trước 
nvlf530 3 - 6 duongvoi 27 Ngày trước 
nvlf530 1 - 4 tranly 27 Ngày trước 
nvlf530 0 - 3 hd1ods 27 Ngày trước 
nvlf530 1 - 2 khalctrans 27 Ngày trước 
nvlf530 1 - 2 trungtuyen 27 Ngày trước 
nvlf530 1 - 2 quocthai 28 Ngày trước 
nvlf530 0 - 4 phamhoanghai 28 Ngày trước 
nvlf530 2 - 4 ducthinhvl 28 Ngày trước 
nvlf530 0 - 3 phamhoanghai 28 Ngày trước 
nvlf530 1 - 2 dangminhthuanh 28 Ngày trước 
nvlf530 3 - 4 langtuhungyen 29 Ngày trước 
nvlf530 1 - 3 giahy73 29 Ngày trước 
nvlf530 2 - 1 txkientuong 29 Ngày trước 
nvlf530 2 - 2 txkientuong 29 Ngày trước 
nvlf530 2 - 2 kongchup 29 Ngày trước 
nvlf530 3 - 4 daica140 29 Ngày trước 
nvlf530 2 - 3 milanokaka79 29 Ngày trước 
nvlf530 5 - 1 txkientuong 29 Ngày trước 
nvlf530 6 - 3 tranly 29 Ngày trước 
nvlf530 2 - 1 giahy73 30 Ngày trước 
nvlf530 0 - 3 cumcon 30 Ngày trước 
nvlf530 4 - 1 cumcon 30 Ngày trước 
nvlf530 5 - 4 tranly 30 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy