ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NUOCCUONHOATROI
Chứng Thực

nuoccuonhoatroi
(dotung)
Điểm Uy Tín:
4529
Giới Tính:
Nam
Sinh Nhật:
06/28/80
(40 Tuổi)
Ngày Gia Nhập:
10/31/06
Ngày Chơi:
01/23/21 [ 1 Ngày trước  ]
Nơi ở:
55555
Nghề Nghiệp:
22222222222222


Xem những bài viết của nuoccuonhoatroiCờ Tướng
Chinese Chess Player: nuoccuonhoatroi Đẳng Cấp 0
Điểm: 989
Online 1 Ngày trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
989
100
Điểm Uy Tín
4529
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
nuoccuonhoatroi 1 - 0 hoa_ly 1 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 0 quocthai 1 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 0 luandaica 1 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 0 cuongnhim_hlqn 1 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 0 khihandatbac 1 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 0 hoa_ly 2 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 0 hoa_ly 2 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 0 vivi1822 2 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 0 kieu_trinh 3 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 0 nhayvaolua 3 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 0 - 1 nutongthong 10 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 0 nutongthong 10 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 0 lose_to_win 10 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 0 - 1 hathaile 12 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 0 andwrew1945 12 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 0 muonditnhau 12 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 2 duoc_co 15 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 0 cntbwitoutya 15 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 0 - 1 tiet_canh_ 15 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 0 newbie888 15 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 0 - 1 mimilucky 16 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 0 - 1 tiet_canh_ 16 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 3 hungkequyen 16 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 0 - 1 dinhhoangkr 16 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 0 - 1 steve1968 16 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 0 - 1 supersportman 16 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 0 chuachua 16 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 0 - 1 tiet_canh_ 16 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 2 - 5 nhopl 16 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 4 hathaile 17 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 0 trungsi 17 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 0 supersportman 17 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 0 - 1 supersportman 17 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 0 luandaica 17 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 4 - 1 satthuvodanh1 18 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 0 - 1 sunnyking 18 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 0 gacanhtien 18 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 0 - 3 linhcheb 18 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 0 - 3 pha_khoa 19 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 0 - 1 pha_khoa 19 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 0 cobravn 19 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 0 thuthuy 19 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 0 tsport 19 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 0 - 1 tsport 19 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 0 tsport 19 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 0 chuachua 19 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 3 - 1 lxn503 19 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 0 - 1 chuachua 19 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 0 phan2170 20 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 0 - 1 phan2170 20 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 0 tranhuyen70 20 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 0 - 1 m_s 20 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 0 - 1 m_s 20 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 0 - 1 dnd_kr 21 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 0 - 1 tst 21 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 2 - 8 baysacmau 21 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 7 zuizoi 21 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 0 trungsi 21 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 0 - 1 latajacy_smok 21 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 0 labon 22 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 0 chuachua 24 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 0 - 1 nguoiviet_xauxi 24 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 0 missyou1s 24 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 0 - 1 fei68 24 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 0 - 1 tiet_canh_ 25 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 0 - 1 tiet_canh_ 25 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 0 - 1 manhanh_pl 25 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 0 laserline 25 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 0 - 1 tst 25 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 0 - 1 tsport 25 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 0 - 1 tsport 25 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 0 ngochieu1996 25 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 0 cntbwitoutya 25 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 0 gacanhtien 25 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 0 - 1 gacanhtien 25 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 0 cntbwitoutya 25 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 0 - 1 cntbwitoutya 26 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 0 - 1 latajacy_smok 26 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 0 phujohn 26 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 2 - 2 tongphiho 26 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 7 baocong115 26 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 0 tsport 26 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 0 - 1 dinhhoangkr 26 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 0 biendem2008 27 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 0 - 1 tst 27 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 0 - 1 tsport 27 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 0 ngochieu1996 27 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 0 tsport 27 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 0 - 1 dat_metallica 27 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 0 alex32 27 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 0 - 1 latajacy_smok 27 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 0 - 4 xao_lon 27 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 3 baocong115 28 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 0 - 1 covac 28 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 0 - 1 dung7405 28 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 0 medanba 28 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 0 - 1 trungsi 28 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 0 - 1 trungsi 28 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 0 - 1 luandaica 28 Ngày trước 
nuoccuonhoatroi 1 - 0 dai_nhan 28 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy