ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGHIA_GER
Chứng Thực

nghia_ger
(nghia)
Điểm Uy Tín:
1097
Giới Tính:
Nam
Sinh Nhật:
04/19/77
(43 Tuổi)
Ngày Gia Nhập:
06/16/07
Ngày Chơi:
01/12/21 [ 15 Ngày trước  ]
Nơi ở:
germany
Nghề Nghiệp:
ngamcuaso


Xem những bài viết của nghia_gerCờ Tướng
Chinese Chess Player: nghia_ger Hạng #166
Đẳng Cấp 26
Điểm: 5613
Online 16 Ngày trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (8)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 27
Icon
1
1
Điểm
5613
2700
Điểm Uy Tín
1097
2700
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
nghia_ger 0 - 1 touran 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 oskar 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 oskar 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 xinduocthogiao 16 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 xinduocthogiao 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 cuongnhim_hlqn 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 xinduocthogiao 16 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 xongngua 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 huyendaugau 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 ti_ui_ti 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 doicong 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 huyendaugau 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 oskar 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 huyendaugau 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 oskar 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 doicong 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 huyendaugau 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 doicong 16 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 doicong 16 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 doicong 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 xinduocthogiao 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 huyendaugau 16 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 huyendaugau 16 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 huyendaugau 16 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 touran 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 recca 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 huyendaugau 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 emcuati 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 huyendaugau 16 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 kytutk 16 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 xiga_cuba 16 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 oma 16 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 bat_trando 16 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 bocap2008 17 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 tiendat_czech 17 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 huyendaugau 17 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 bocap2008 17 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 tiendat_czech 17 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 huyendaugau 17 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 bocap2008 17 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 tiendat_czech 17 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 oma 17 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 tiendat_czech 17 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 oma 17 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 visual 17 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 khoailang_voito 17 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 doicong 17 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 tuanseattle 17 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 oma 17 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 lucky_twin 17 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 thugian 17 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 thuy_my 17 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 kytutk 17 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 oma 17 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 musician 17 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 yue_fei 17 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 khihandatbac 17 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 yue_fei 17 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 ducvo10 17 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 netflix 17 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 recca 17 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 ducvo10 17 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 satthu_phattam 17 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 anhtrangdam 17 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 anhtrangdam 17 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 lovenailspa 17 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 cuopbank 17 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 cuopbank 17 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 cuopbank 17 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 khehat1minh 17 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 thuy_my 17 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 lap_top_thoi 18 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 satthu_phattam 18 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 duy_viet 18 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 yue_fei 18 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 khehat1minh 18 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 yue_fei 18 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 xiaoxiao 18 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 huyendaugau 18 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 xinduocthogiao 18 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 xinduocthogiao 18 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 nhatrang_8x 18 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 huyendaugau 18 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 nhatrang_8x 18 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 recca 18 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 nhatrang_8x 18 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 nhatrang_8x 18 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 musician 18 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 iguread 18 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 nhatrang_8x 18 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 cuadong2002 18 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 cuopbank 18 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 nhatrang_8x 18 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 trongvang 18 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 nhatrang_8x 18 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 nhatrang_8x 18 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 nhatrang_8x 18 Ngày trước 
nghia_ger 1 - 0 nhatrang_8x 18 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 nhatrang_8x 18 Ngày trước 
nghia_ger 0 - 1 recca 18 Ngày trước Carô
Caro Player: nghia_ger Đẳng Cấp 0
Điểm: 100
Online 07/20/15
Channel 3001

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
100
100
Điểm Uy Tín
1097
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy