ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

NGAYVE
Chứng Thực

Kim Bang
Phần Tử
ngayve
(EmMongCoAnh)
Điểm Uy Tín:
138
Giới Tính:
Nam
Sinh Nhật:
01/01/20
(1 Tuổi)
Ngày Gia Nhập:
05/01/05
Ngày Chơi:
04/22/21 [ 2 Giờ trước ]
Nơi ở:
______________________
Nghề Nghiệp:
__________________

Siêu Icon


Xem những bài viết của ngayveCờ Tướng
Chinese Chess Player: ngayve Hạng #265
Đẳng Cấp 20
Điểm: 5640
Online 0 Phút trước
Channel 8080

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (18)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 21
Icon
1
1
Điểm
5640
2100
Điểm Uy Tín
138
2100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
ngayve 1 - 0 mt___tuan 3 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 oskar 3 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 thuy_my 11 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 huyendaugau 11 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 thuy_my 11 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 thuy_my 11 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 huyendaugau 11 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 thuy_my 11 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 huyendaugau 11 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 thuy_my 11 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 thuy_my 11 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 doicong 11 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 thuy_my 11 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 huyendaugau 11 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 thuy_my 11 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 huyendaugau 11 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 khihandatbac 11 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 huyendaugau 11 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 ti_toe 16 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 huyendaugau 16 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 touran 16 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 hongbang606 16 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 ti_toe 16 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 touran 16 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 ti_toe 16 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 touran 16 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 touran 16 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 touran 16 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 mina2015 16 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 touran 16 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 mina2015 16 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 smec_vietchao 16 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 oskar 16 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 netflix 16 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 huyendaugau 16 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 netflix 16 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 oskar 16 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 mina2015 16 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 netflix 16 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 cuongnhim_hlqn 16 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 xuanxit 16 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 hooan 16 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 thuy_my 17 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 dethich_hoisinh 17 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 thuy_my 17 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 oma 17 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 vannhungaydau78 17 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 vannhungaydau78 17 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 muonmang_2002 17 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 oskar 17 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 hoanglong_bt 17 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 oskar 17 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 dpm 19 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 phao1977 19 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 nguyenduclich 19 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 yue_fei 19 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 hannt 19 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 bocap2008 21 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 dethich_hoisinh 21 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 hannt 22 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 iguread 22 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 iguread 22 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 iguread 22 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 iguread 22 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 ti_toe 22 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 iguread 22 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 ti_toe 22 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 hannt 23 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 hannt 23 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 hannt 23 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 hannt 23 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 cuongnhim_hlqn 23 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 hannt 23 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 cuongnhim_hlqn 23 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 cuongnhim_hlqn 23 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 cuongnhim_hlqn 23 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 gagay0000 23 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 yue_fei 24 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 yue_fei 24 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 huyendaugau 24 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 netflix 24 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 kaven 24 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 kaven 25 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 anhtrangdam 25 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 netflix 25 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 mina2015 25 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 huyendaugau 25 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 thuy_my 25 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 thuy_my 25 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 iguread 26 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 bigten 26 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 cuongnhim_hlqn 26 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 oma 26 Ngày trước 
ngayve 0 - 1 cuongnhim_hlqn 26 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 oma 26 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 cuongnhim_hlqn 26 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 oma 26 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 cuongnhim_hlqn 26 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 mina2015 26 Ngày trước 
ngayve 1 - 0 mina2015 26 Ngày trước Carô
Caro Player: ngayve Đẳng Cấp 0
Điểm: 100
Online 2 Tháng trước
Channel 3001

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
100
100
Điểm Uy Tín
138
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy