ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

MUITENXANH
Chứng Thực

Thủy Bang
Phần Tử
muitenxanh
(MTX)
Điểm Uy Tín:
1137
Giới Tính:
Nam
Sinh Nhật:
09/30/79
(40 Tuổi)
Ngày Gia Nhập:
12/28/05
Ngày Chơi:
04/04/20 [ 3 Giờ trước ]
Nơi ở:
vietnammese
Nghề Nghiệp:
nhan vien


Xem những bài viết của muitenxanhCờ Tướng
Chinese Chess Player: muitenxanh Hạng #150 (1)
Đẳng Cấp 27
Điểm: 5370
Online 0 Phút trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (16)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 28
Icon
1
1
Điểm
5370
2800
Điểm Uy Tín
1137
2800
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
muitenxanh 0 - 1 thugian 0 Phút trước
muitenxanh 1 - 0 lap_top_thoi 0 Phút trước
muitenxanh 1 - 0 happyman1 0 Phút trước
muitenxanh 1 - 0 lap_top_thoi 0 Phút trước
muitenxanh 1 - 0 happyman1 0 Phút trước
muitenxanh 1 - 0 lap_top_thoi 0 Phút trước
muitenxanh 1 - 0 lap_top_thoi 0 Phút trước
muitenxanh 1 - 0 satthu_phattam 0 Phút trước
muitenxanh 0 - 1 satthu_phattam 0 Phút trước
muitenxanh 1 - 0 doicong 0 Phút trước
muitenxanh 1 - 0 satthu_phattam 0 Phút trước
muitenxanh 1 - 0 lap_top_thoi 0 Phút trước
muitenxanh 1 - 0 satthu_phattam 0 Phút trước
muitenxanh 1 - 0 doicong 0 Phút trước
muitenxanh 1 - 0 satthu_phattam 0 Phút trước
muitenxanh 0 - 1 xinduocthogiao 1 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 viet_boy_12 1 Ngày trước 
muitenxanh 1 - 0 lap_top_thoi 1 Ngày trước 
muitenxanh 1 - 0 xinduocthogiao 1 Ngày trước 
muitenxanh 1 - 0 ti_ui_ti 1 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 ti_ui_ti 1 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 ti_ui_ti 1 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 doicong 1 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 baolinh_2007 1 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 lap_top_thoi 1 Ngày trước 
muitenxanh 1 - 0 cotu01 1 Ngày trước 
muitenxanh 1 - 0 happyman1 1 Ngày trước 
muitenxanh 1 - 0 happyman1 1 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 happyman1 1 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 happyman1 1 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 kytutk 1 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 kytutk 2 Ngày trước 
muitenxanh 1 - 0 kytutk 2 Ngày trước 
muitenxanh 1 - 0 khoailang_voito 2 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 khoailang_voito 2 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 kytutk 2 Ngày trước 
muitenxanh 1 - 0 thugian 2 Ngày trước 
muitenxanh 1 - 0 audiophile 2 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 audiophile 2 Ngày trước 
muitenxanh 1 - 0 satthu_phattam 2 Ngày trước 
muitenxanh 1 - 0 audiophile 2 Ngày trước 
muitenxanh 1 - 0 satthu_phattam 2 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 audiophile 2 Ngày trước 
muitenxanh 1 - 0 satthu_phattam 2 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 satthu_phattam 2 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 satthu_phattam 2 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 viet_boy_12 2 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 viet_boy_12 2 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 viet_boy_12 2 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 viet_boy_12 2 Ngày trước 
muitenxanh 1 - 0 luugu 2 Ngày trước 
muitenxanh 1 - 0 x5 2 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 dethich_hoisinh 2 Ngày trước 
muitenxanh 1 - 0 lap_top_thoi 2 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 maovuong 2 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 lap_top_thoi 2 Ngày trước 
muitenxanh 1 - 0 xinduocthogiao 2 Ngày trước 
muitenxanh 1 - 0 lap_top_thoi 2 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 viet_boy_12 2 Ngày trước 
muitenxanh 1 - 0 satthu_phattam 2 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 happyman1 2 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 viet_boy_12 2 Ngày trước 
muitenxanh 1 - 0 satthu_phattam 2 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 satthu_phattam 2 Ngày trước 
muitenxanh 1 - 0 viet_boy_12 2 Ngày trước 
muitenxanh 1 - 0 lap_top_thoi 2 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 doicong 2 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 lap_top_thoi 2 Ngày trước 
muitenxanh 1 - 0 doicong 2 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 ti_ui_ti 2 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 ti_ui_ti 2 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 lap_top_thoi 2 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 doicong 2 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 doicong 2 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 satthu_phattam 3 Ngày trước 
muitenxanh 1 - 0 audiophile 3 Ngày trước 
muitenxanh 1 - 0 kyphung 3 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 doicong 3 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 doicong 3 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 satthu_phattam 3 Ngày trước 
muitenxanh 1 - 0 doicong 3 Ngày trước 
muitenxanh 1 - 0 satthu_phattam 3 Ngày trước 
muitenxanh 1 - 0 doicong 3 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 satthu_phattam 3 Ngày trước 
muitenxanh 1 - 0 doicong 3 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 satthu_phattam 3 Ngày trước 
muitenxanh 1 - 0 ccc2 3 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 doicong 3 Ngày trước 
muitenxanh 1 - 0 satthu_phattam 3 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 satthu_phattam 3 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 satthu_phattam 3 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 satthu_phattam 4 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 satthu_phattam 4 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 satthu_phattam 4 Ngày trước 
muitenxanh 1 - 0 bi99 4 Ngày trước 
muitenxanh 1 - 0 kyphung 4 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 bi99 4 Ngày trước 
muitenxanh 1 - 0 satthu_phattam 4 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 luugu 4 Ngày trước 
muitenxanh 0 - 1 lap_top_thoi 4 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy