ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

MINHTX19
Chứng Thực

minhtx19
(minhtx19)
Điểm Uy Tín:
8021
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
06/18/08
Ngày Chơi:
01/11/21 [ 11 Ngày trước  ]


Xem những bài viết của minhtx19Cờ Tướng
Đẳng Cấp 0
Điểm: 1327
Online 11 Ngày trước
Channel 2000

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
1327
100
Điểm Uy Tín
8021
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
minhtx19 0 - 1 hieupl 11 Ngày trước 
minhtx19 1 - 0 tuoithocz 11 Ngày trước 
minhtx19 1 - 0 tuoithocz 11 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 nguyenthiteo 11 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 nguyenthiteo 11 Ngày trước 
minhtx19 1 - 0 haohoadothi 11 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 nhe_tay_dum 11 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 sao_sec 11 Ngày trước 
minhtx19 1 - 0 pqk 11 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 cogai_xauxi 11 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 henrytran2002 12 Ngày trước 
minhtx19 1 - 0 henrytran2002 12 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 henrytran2002 12 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 henrytran2002 12 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 henrytran2002 12 Ngày trước 
minhtx19 1 - 0 maxwell071 12 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 tuoithocz 12 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 tuoithocz 12 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 tuoithocz 12 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 tuoithocz 12 Ngày trước 
minhtx19 1 - 0 henrytran2002 12 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 cogai_xauxi 12 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 colts 12 Ngày trước 
minhtx19 1 - 0 maxwell071 12 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 nguyencosta 12 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 nguyencosta 12 Ngày trước 
minhtx19 1 - 0 colts 12 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 colts 13 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 hoathang 13 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 cogai_xauxi 13 Ngày trước 
minhtx19 1 - 0 nhibinh 13 Ngày trước 
minhtx19 1 - 0 haohoadothi 13 Ngày trước 
minhtx19 1 - 0 tuoithocz 13 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 tuoithocz 13 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 tuoithocz 13 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 tuoithocz 13 Ngày trước 
minhtx19 1 - 0 tuoithocz 13 Ngày trước 
minhtx19 1 - 0 tuoithocz 13 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 tuoithocz 13 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 tuoithocz 13 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 chapditruoc123 13 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 chapditruoc123 13 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 chapditruoc123 13 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 chapditruoc123 13 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 sao_sec 13 Ngày trước 
minhtx19 1 - 0 sao_sec 13 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 chapditruoc123 13 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 nhibinh 14 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 tuoithocz 14 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 haohoadothi 14 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 nguyenthiteo 14 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 nguyenthiteo 14 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 nguyenthiteo 14 Ngày trước 
minhtx19 1 - 0 nguyenthiteo 14 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 bietdelamgi 14 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 minhhuyen149 14 Ngày trước 
minhtx19 1 - 0 tuoithocz 14 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 duocnguyen 14 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 nguyenthiteo 14 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 nguyenthiteo 14 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 tuoithocz 14 Ngày trước 
minhtx19 1 - 0 hien_2010 14 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 haohoadothi 14 Ngày trước 
minhtx19 1 - 0 nguyencosta 14 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 truongba_pl 14 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 davidtranmanh 15 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 duocnguyen 15 Ngày trước 
minhtx19 1 - 0 duocnguyen 15 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 james777 15 Ngày trước 
minhtx19 1 - 0 haohoadothi 15 Ngày trước 
minhtx19 1 - 0 haohoadothi 15 Ngày trước 
minhtx19 1 - 0 lamhuynh 15 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 cogai_xauxi 15 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 lanngoc03 15 Ngày trước 
minhtx19 1 - 0 lanngoc03 15 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 tuoithocz 15 Ngày trước 
minhtx19 1 - 0 nguoiphuongxa 15 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 kuynhlinh 15 Ngày trước 
minhtx19 1 - 0 tuoithocz 15 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 bietdelamgi 15 Ngày trước 
minhtx19 1 - 0 daigiaxuatchieu 15 Ngày trước 
minhtx19 1 - 0 truongba_pl 15 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 sao_sec 15 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 maxwell071 16 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 tuoithocz 16 Ngày trước 
minhtx19 1 - 0 colts 16 Ngày trước 
minhtx19 1 - 0 colts 16 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 colts 16 Ngày trước 
minhtx19 1 - 0 chapditruoc123 16 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 hieupl 16 Ngày trước 
minhtx19 1 - 0 nhibinh 16 Ngày trước 
minhtx19 1 - 0 nhibinh 16 Ngày trước 
minhtx19 1 - 0 colts 16 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 cogai_xauxi 16 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 cogai_xauxi 16 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 taychoiplaysite 16 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 sao_sec 16 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 daigiaxuatchieu 16 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 duocnguyen 16 Ngày trước 
minhtx19 0 - 1 chapditruoc123 16 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy