ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

MINHHAI2008
Chứng Thực

minhhai2008
(tominhhai)
Điểm Uy Tín:
3272
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
02/21/08
Ngày Chơi:
01/14/21 [ 7 Ngày trước  ]


Xem những bài viết của minhhai2008Cờ Tướng
Chinese Chess Player: minhhai2008 Đẳng Cấp 0
Điểm: 3046
Online 11 Ngày trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
3046
100
Điểm Uy Tín
3272
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
minhhai2008 1 - 0 tvd_ok 11 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 huy89 11 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 cuongnhim_hlqn 11 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 cuongnhim_hlqn 11 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 cuongnhim_hlqn 11 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 cuongnhim_hlqn 11 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 xinduocthogiao 11 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 xinduocthogiao 11 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 nguoiviet_xauxi 13 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 nguoiviet_xauxi 13 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 ranchiaolang 13 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 ranchiaolang 13 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 antos_pham 13 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 phe_lam_ah 13 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 huy89 13 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 muiten_hoabinh 13 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 cuongnhim_hlqn 13 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 cuongnhim_hlqn 13 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 cuongnhim_hlqn 13 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 cuongnhim_hlqn 13 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 cuongnhim_hlqn 13 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 cuongnhim_hlqn 13 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 cuongnhim_hlqn 13 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 cuongnhim_hlqn 13 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 huy89 14 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 sontra 14 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 huy89 14 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 huy89 14 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 khoailang_voito 14 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 diepcay77 14 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 muiten_hoabinh 14 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 muongaptriky 14 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 thanhn 14 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 muiten_hoabinh 15 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 sontra 15 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 muiten_hoabinh 15 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 jadon 15 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 nguoiviet_xauxi 15 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 nguoiviet_xauxi 15 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 huy89 16 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 ranchiaolang 16 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 antos_pham 16 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 sontra 16 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 huy89 16 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 diepcay77 16 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 diepcay77 16 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 diepcay77 16 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 diepcay77 16 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 tuongthangtran 16 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 nddct 16 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 nddct 16 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 boyproq12 16 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 boyproq12 16 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 boyproq12 16 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 tamnp 16 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 boyproq12 16 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 boyproq12 16 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 di_ve_dau 16 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 jadon 16 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 hooan 16 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 nddct 17 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 psycheaeon 17 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 sontra 17 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 sontra 17 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 minh_nsc 17 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 minh_nsc 17 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 muiten_hoabinh 17 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 cuongnhim_hlqn 17 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 jadon 17 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 cocxanh 17 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 diepcay77 17 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 huy89 18 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 cuongnhim_hlqn 18 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 cuongnhim_hlqn 18 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 diepcay77 18 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 muiten_hoabinh 18 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 huy89 18 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 chapmotmat10 18 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 heosua 18 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 antos_pham 18 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 jadon 18 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 tuanrobe 18 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 jadon 18 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 tuanrobe 18 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 tuanrobe 18 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 chichung 20 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 huy89 20 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 ranchiaolang 20 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 huy89 20 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 sontra 20 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 jadon 20 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 cuongnhim_hlqn 20 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 cuongnhim_hlqn 20 Ngày trước 
minhhai2008 0 - 1 cuongnhim_hlqn 20 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 cuongnhim_hlqn 20 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 cuongnhim_hlqn 20 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 cuongnhim_hlqn 20 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 cuongnhim_hlqn 20 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 cuongnhim_hlqn 20 Ngày trước 
minhhai2008 1 - 0 cuongnhim_hlqn 20 Ngày trước Carô
Caro Player: minhhai2008 Đẳng Cấp 0
Điểm: 10

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
10
100
Điểm Uy Tín
3272
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy