ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

MINA2015
Chứng Thực

mina2015 (Chưa kích hoạt)
(mina2015)
Điểm Uy Tín:
7907
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
07/28/15
Ngày Chơi:
08/08/20 [ 2 Ngày trước  ]


Xem những bài viết của mina2015Cờ Tướng
Chinese Chess Player: mina2015 Hạng #261
Đẳng Cấp 20
Điểm: 6271
Online 2 Ngày trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (13)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 21
Icon
1
1
Điểm
6271
2100
Điểm Uy Tín
7907
2100
Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
mina2015 1 - 0 ngayve 2 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 iguread 2 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 iguread 2 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 ngayve 2 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 iguread 2 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 iguread 2 Ngày trước 
mina2015 0 - 1 alex2001 4 Ngày trước 
mina2015 0 - 1 alex2001 5 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 alex2001 5 Ngày trước 
mina2015 0 - 1 tommyreno 5 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 alex2001 5 Ngày trước 
mina2015 0 - 1 alex2001 5 Ngày trước 
mina2015 0 - 1 alex2001 5 Ngày trước 
mina2015 0 - 1 anhtrangdam 8 Ngày trước 
mina2015 0 - 1 taheo 9 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 xongngua 9 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 doicong 13 Ngày trước 
mina2015 0 - 1 doicong 13 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 doicong 13 Ngày trước 
mina2015 0 - 1 doicong 13 Ngày trước 
mina2015 0 - 1 doicong 13 Ngày trước 
mina2015 0 - 1 maovuong 13 Ngày trước 
mina2015 0 - 1 kytutk 13 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 taheo 13 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 taheo 13 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 taheo 13 Ngày trước 
mina2015 0 - 1 taheo 13 Ngày trước 
mina2015 0 - 1 doicong 13 Ngày trước 
mina2015 0 - 1 anhtrangdam 13 Ngày trước 
mina2015 0 - 1 anhtrangdam 13 Ngày trước 
mina2015 0 - 1 anhtrangdam 13 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 conbuomxinh 13 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 anhtrangdam 13 Ngày trước 
mina2015 0 - 1 anhtrangdam 13 Ngày trước 
mina2015 0 - 1 anhtrangdam 13 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 recca 13 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 anhtrangdam 13 Ngày trước 
mina2015 0 - 1 anhtrangdam 13 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 ducvo10 13 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 taheo 13 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 anhtrangdam 13 Ngày trước 
mina2015 0 - 1 anhtrangdam 13 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 nghia_ger 13 Ngày trước 
mina2015 0 - 1 xongngua 13 Ngày trước 
mina2015 0 - 1 taheo 13 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 nhatrang_8x 13 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 taheo 13 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 matgau9999 13 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 cotu01 13 Ngày trước 
mina2015 0 - 1 bat_trando 13 Ngày trước 
mina2015 0 - 1 taheo 13 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 ngoalongsinh 13 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 taheo 13 Ngày trước 
mina2015 0 - 1 nghia_ger 14 Ngày trước 
mina2015 0 - 1 bacbaphi1234 14 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 taheo 14 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 bacbaphi1234 14 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 khoailang_voito 14 Ngày trước 
mina2015 0 - 1 ti_ui_ti 14 Ngày trước 
mina2015 0 - 1 baolinh_2007 14 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 thuy_my 14 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 bacbaphi1234 14 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 baolinh_2007 14 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 nghia_ger 14 Ngày trước 
mina2015 0 - 1 taheo 14 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 bacbaphi1234 14 Ngày trước 
mina2015 0 - 1 thuy_my 14 Ngày trước 
mina2015 0 - 1 thuy_my 14 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 thuy_my 15 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 nghia_ger 15 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 taheo 15 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 recca 15 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 thuy_my 15 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 nghia_ger 15 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 taheo 15 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 thuy_my 15 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 nghia_ger 15 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 xongngua 15 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 xinduocthogiao 16 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 dethich_hoisinh 16 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 xinduocthogiao 16 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 iguread 16 Ngày trước 
mina2015 0 - 1 linh_kientruc 21 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 smec_vietchao 21 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 thuy_my 21 Ngày trước 
mina2015 0 - 1 doicong 21 Ngày trước 
mina2015 0 - 1 kyphung 21 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 xinduocthogiao 21 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 audiophile 21 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 bi99 21 Ngày trước 
mina2015 0 - 1 bocap2008 25 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 bidu 25 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 bidu 25 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 bidu 25 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 cogai_xauxi 25 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 bidu 25 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 lap_top_thoi 25 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 bidu 25 Ngày trước 
mina2015 1 - 0 recca 25 Ngày trước 
mina2015 0 - 1 xongngua 26 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy