ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

LUUGU
Chứng Thực

luugu
(Cuong_Antony)
Điểm Uy Tín:
670
Giới Tính:
Nam
Sinh Nhật:
08/19/84
(35 Tuổi)
Ngày Gia Nhập:
02/23/05
Ngày Chơi:
07/09/20 [ 1 Giờ trước ]
Nơi ở:
viet nam


Xem những bài viết của luuguCờ Tướng
Chinese Chess Player: luugu Đẳng Cấp 9
Điểm: 1487
Online 0 Phút trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (19)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 10
Icon
1
1
Điểm
1487
1000
Điểm Uy Tín
670
1000
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
luugu 0 - 1 anhtrangdam 0 Phút trước
luugu 0 - 1 khoailang_voito 0 Phút trước
luugu 0 - 1 khoailang_voito 0 Phút trước
luugu 0 - 1 kytutk 1 Ngày trước 
luugu 0 - 1 thuy_my 1 Ngày trước 
luugu 0 - 1 bacbaphi1234 1 Ngày trước 
luugu 0 - 1 bacbaphi1234 1 Ngày trước 
luugu 0 - 1 lucky_twin 1 Ngày trước 
luugu 0 - 1 thuy_my 1 Ngày trước 
luugu 0 - 1 thuy_my 1 Ngày trước 
luugu 0 - 1 thuy_my 1 Ngày trước 
luugu 0 - 1 ngayve 1 Ngày trước 
luugu 0 - 1 cuopbank 1 Ngày trước 
luugu 0 - 1 ngayve 1 Ngày trước 
luugu 1 - 0 iguread 1 Ngày trước 
luugu 0 - 1 vannhungaydau78 5 Ngày trước 
luugu 0 - 1 thuy_my 5 Ngày trước 
luugu 0 - 1 dethich_hoisinh 5 Ngày trước 
luugu 0 - 1 dethich_hoisinh 5 Ngày trước 
luugu 0 - 1 netflix 5 Ngày trước 
luugu 0 - 1 iguread 6 Ngày trước 
luugu 0 - 1 co_sinhvien 6 Ngày trước 
luugu 0 - 1 co_sinhvien 6 Ngày trước 
luugu 1 - 0 cotu01 6 Ngày trước 
luugu 0 - 1 mina2015 6 Ngày trước 
luugu 0 - 1 thuy_my 6 Ngày trước 
luugu 0 - 1 hannt 6 Ngày trước 
luugu 1 - 0 ngayve 6 Ngày trước 
luugu 0 - 1 ngayve 6 Ngày trước 
luugu 1 - 0 ngayve 7 Ngày trước 
luugu 1 - 0 ngayve 7 Ngày trước 
luugu 0 - 1 ngayve 7 Ngày trước 
luugu 0 - 1 lucky_twin 7 Ngày trước 
luugu 0 - 1 bat_trando 7 Ngày trước 
luugu 0 - 1 bat_trando 7 Ngày trước 
luugu 0 - 1 bat_trando 7 Ngày trước 
luugu 1 - 0 hannt 7 Ngày trước 
luugu 0 - 1 anhtrangdam 8 Ngày trước 
luugu 0 - 1 co_sinhvien 8 Ngày trước 
luugu 1 - 0 khehat1minh 8 Ngày trước 
luugu 1 - 0 happyman1 8 Ngày trước 
luugu 0 - 1 khehat1minh 8 Ngày trước 
luugu 0 - 1 ti_ui_ti 8 Ngày trước 
luugu 0 - 1 anhtrangdam 8 Ngày trước 
luugu 0 - 1 viet_boy_12 8 Ngày trước 
luugu 0 - 1 cuopbank 8 Ngày trước 
luugu 0 - 1 anhtrangdam 8 Ngày trước 
luugu 0 - 1 netflix 8 Ngày trước 
luugu 0 - 1 netflix 8 Ngày trước 
luugu 0 - 1 cogai_xauxi 8 Ngày trước 
luugu 0 - 1 nghia_ger 12 Ngày trước 
luugu 0 - 1 kytutk 12 Ngày trước 
luugu 1 - 0 audiophile 12 Ngày trước 
luugu 0 - 1 xongngua 12 Ngày trước 
luugu 0 - 1 cuopbank 12 Ngày trước 
luugu 1 - 0 oma 12 Ngày trước 
luugu 0 - 1 hannt 12 Ngày trước 
luugu 1 - 0 anhtrangdam 12 Ngày trước 
luugu 0 - 1 ngayve 12 Ngày trước 
luugu 1 - 0 xongngua 12 Ngày trước 
luugu 0 - 1 xongngua 13 Ngày trước 
luugu 1 - 0 dethich_hoisinh 14 Ngày trước 
luugu 1 - 0 dethich_hoisinh 14 Ngày trước 
luugu 1 - 0 x5 15 Ngày trước 
luugu 1 - 0 hannt 15 Ngày trước 
luugu 0 - 1 bacbaphi1234 16 Ngày trước 
luugu 0 - 1 bachhop1212 16 Ngày trước 
luugu 0 - 1 dethich_hoisinh 16 Ngày trước 
luugu 0 - 1 vannhungaydau78 16 Ngày trước 
luugu 0 - 1 dethich_hoisinh 17 Ngày trước 
luugu 0 - 1 forgetmenot 17 Ngày trước 
luugu 1 - 0 muadongxulanh 17 Ngày trước 
luugu 0 - 1 bat_trando 17 Ngày trước 
luugu 0 - 1 bat_trando 19 Ngày trước 
luugu 1 - 0 netflix 19 Ngày trước 
luugu 0 - 1 khoailang_voito 19 Ngày trước 
luugu 0 - 1 khoailang_voito 19 Ngày trước 
luugu 0 - 1 jadon 19 Ngày trước 
luugu 0 - 1 cotu01 19 Ngày trước 
luugu 0 - 1 bocap2008 19 Ngày trước 
luugu 1 - 0 thuytiennho2005 19 Ngày trước 
luugu 0 - 1 thuytiennho2005 19 Ngày trước 
luugu 0 - 1 xinduocthogiao 19 Ngày trước 
luugu 0 - 1 khehat1minh 19 Ngày trước 
luugu 1 - 0 mina2015 19 Ngày trước 
luugu 0 - 1 bocap2008 19 Ngày trước 
luugu 1 - 0 bat_trando 19 Ngày trước 
luugu 0 - 1 dethich_hoisinh 19 Ngày trước 
luugu 1 - 0 mipec 19 Ngày trước 
luugu 1 - 0 khoailang_voito 19 Ngày trước 
luugu 1 - 0 khoailang_voito 19 Ngày trước 
luugu 0 - 1 khoailang_voito 19 Ngày trước 
luugu 0 - 1 baolinh_2007 19 Ngày trước 
luugu 0 - 1 khehat1minh 20 Ngày trước 
luugu 0 - 1 khehat1minh 20 Ngày trước 
luugu 0 - 1 nghia_ger 23 Ngày trước 
luugu 0 - 1 kytutk 23 Ngày trước 
luugu 0 - 1 kytutk 23 Ngày trước 
luugu 0 - 1 ti_ui_ti 23 Ngày trước 
luugu 0 - 1 ti_ui_ti 23 Ngày trước Carô
Caro Player: luugu Đẳng Cấp 0
Điểm: 10

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
10
100
Điểm Uy Tín
670
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy