ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

KHIHANDATBAC
Chứng Thực

khihandatbac
(Long)
Điểm Uy Tín:
808
Giới Tính:
Nam
Sinh Nhật:
12/26/81
(39 Tuổi)
Ngày Gia Nhập:
09/22/09
Ngày Chơi:
01/25/21 [ 2 Giờ trước ]
Nơi ở:
BG
Nghề Nghiệp:
TN


Xem những bài viết của khihandatbacCờ Tướng
Hạng #787
Đẳng Cấp 12
Điểm: 2488
Online 0 Phút trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (18)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 13
Icon
1
1
Điểm
2488
1300
Điểm Uy Tín
808
1300
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
khihandatbac 1 - 0 netflix 0 Phút trước
khihandatbac 1 - 0 netflix 0 Phút trước
khihandatbac 0 - 1 mina2015 0 Phút trước
khihandatbac 1 - 0 cuongnhim_hlqn 22 Giờ trước
khihandatbac 0 - 1 cuongnhim_hlqn 22 Giờ trước
khihandatbac 1 - 0 cuongnhim_hlqn 22 Giờ trước
khihandatbac 0 - 1 cuongnhim_hlqn 22 Giờ trước
khihandatbac 1 - 0 muonmang_2002 23 Giờ trước
khihandatbac 1 - 0 huyendaugau 23 Giờ trước
khihandatbac 0 - 1 ngayve 23 Giờ trước
khihandatbac 0 - 1 ngayve 23 Giờ trước
khihandatbac 0 - 1 cuongnhim_hlqn 1 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 cuongnhim_hlqn 1 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 cuongnhim_hlqn 1 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 cuongnhim_hlqn 1 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 cuongnhim_hlqn 1 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 cuongnhim_hlqn 1 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 thuy_my 1 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 thuy_my 1 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 thuy_my 1 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 netflix 1 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 netflix 1 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 lap_top_thoi 1 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 latajacy_smok 1 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 luandaica 1 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 luandaica 1 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 luandaica 1 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 luandaica 1 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 luandaica 1 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 cuongnhim_hlqn 1 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 cuongnhim_hlqn 1 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 xinduocthogiao 1 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 musician 2 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 lap_top_thoi 2 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 x5 2 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 x5 2 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 x5 2 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 x5 2 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 x5 2 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 x5 2 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 x5 2 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 cuongnhim_hlqn 2 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 luandaica 2 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 luandaica 2 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 cuongnhim_hlqn 2 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 cuongnhim_hlqn 2 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 luandaica 2 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 nuoccuonhoatroi 2 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 cuongnhim_hlqn 2 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 cuongnhim_hlqn 2 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 cuongnhim_hlqn 2 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 trongvang 3 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 luandaica 3 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 luandaica 3 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 acbchess7 3 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 acbchess7 3 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 aitinhphiennao 3 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 tieuquycz 3 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 gianghovu 3 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 anhbon 3 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 gianghovu 3 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 thuy_my 3 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 thuy_my 3 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 thuy_my 3 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 touran 3 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 touran 3 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 touran 3 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 mina2015 3 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 mina2015 3 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 x5 4 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 luandaica 4 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 xinduocthogiao 4 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 tuankhanhrs 4 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 hoa9999 4 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 chiu_choi_ 4 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 tuongthangtran 4 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 muongaptriky 4 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 quang117119 4 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 hoa9999 4 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 tuongthangtran 4 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 muongaptriky 4 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 hoa9999 4 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 tuongthangtran 4 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 thanhdx 4 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 muongaptriky 4 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 muongaptriky 4 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 xinduocthogiao 4 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 hungdang8586 4 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 hungdang8586 4 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 hungdang8586 4 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 latajacy_smok 4 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 latajacy_smok 4 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 latajacy_smok 4 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 latajacy_smok 4 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 latajacy_smok 4 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 latajacy_smok 4 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 latajacy_smok 4 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 latajacy_smok 4 Ngày trước 
khihandatbac 0 - 1 latajacy_smok 4 Ngày trước 
khihandatbac 1 - 0 x5 5 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy