ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

KAVEN
Chứng Thực

Thủy Bang
Bang Chủ
kaven
(kaventran)
Điểm Uy Tín:
21575
Giới Tính:
Nam
Sinh Nhật:
11/11/91
(829 Tuổi)
Ngày Gia Nhập:
10/02/03
Ngày Chơi:
04/21/21 [ 7 Giờ trước ]
Nơi ở:
usa


Xem những bài viết của kavenCờ Tướng
Chinese Chess Player: kaven Đẳng Cấp 4
Điểm: 6265
Online 0 Phút trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (19)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 5
Icon
1
1
Điểm
6265
500
Điểm Uy Tín
21575
500
Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
kaven 0 - 1 hoanglong_bt 0 Phút trước
kaven 1 - 0 huyendaugau 0 Phút trước
kaven 0 - 1 khihandatbac 0 Phút trước
kaven 1 - 0 huyendaugau 0 Phút trước
kaven 1 - 0 huyendaugau 0 Phút trước
kaven 0 - 1 huyendaugau 0 Phút trước
kaven 1 - 0 huyendaugau 0 Phút trước
kaven 1 - 0 huyendaugau 0 Phút trước
kaven 1 - 0 huyendaugau 0 Phút trước
kaven 1 - 0 huyendaugau 0 Phút trước
kaven 0 - 1 netflix 0 Phút trước
kaven 0 - 1 gianghovu 0 Phút trước
kaven 1 - 0 netflix 0 Phút trước
kaven 1 - 0 nhovo_thuongcon 0 Phút trước
kaven 0 - 1 nhovo_thuongcon 0 Phút trước
kaven 1 - 0 nhovo_thuongcon 0 Phút trước
kaven 1 - 0 nhovo_thuongcon 0 Phút trước
kaven 0 - 1 khihandatbac 2 Phút trước
kaven 0 - 1 taingoc 15 Phút trước
kaven 1 - 0 khihandatbac 16 Phút trước
kaven 1 - 0 x5 18 Phút trước
kaven 1 - 0 taingoc 22 Phút trước
kaven 0 - 1 hannt 31 Phút trước
kaven 0 - 1 hannt 44 Phút trước
kaven 0 - 1 hannt 56 Phút trước
kaven 0 - 1 hannt 1 Giờ trước
kaven 0 - 1 hannt 1 Giờ trước
kaven 0 - 1 taingoc 1 Giờ trước
kaven 1 - 0 cuongnhim_hlqn 1 Giờ trước
kaven 1 - 0 nanglai 2 Giờ trước
kaven 0 - 1 nanglai 2 Giờ trước
kaven 0 - 1 nanglai 2 Giờ trước
kaven 1 - 0 nanglai 2 Giờ trước
kaven 1 - 0 nanglai 2 Giờ trước
kaven 1 - 0 nanglai 2 Giờ trước
kaven 1 - 0 nanglai 2 Giờ trước
kaven 1 - 0 dethich_hoisinh 2 Giờ trước
kaven 0 - 1 dethich_hoisinh 3 Giờ trước
kaven 0 - 1 dethich_hoisinh 3 Giờ trước
kaven 1 - 0 cuongnhim_hlqn 3 Giờ trước
kaven 0 - 1 cuongnhim_hlqn 3 Giờ trước
kaven 1 - 0 nanglai 5 Giờ trước
kaven 1 - 0 cuongnhim_hlqn 5 Giờ trước
kaven 1 - 0 cuongnhim_hlqn 5 Giờ trước
kaven 1 - 0 cuongnhim_hlqn 5 Giờ trước
kaven 0 - 1 cuongnhim_hlqn 5 Giờ trước
kaven 1 - 0 cuongnhim_hlqn 5 Giờ trước
kaven 1 - 0 netflix 5 Giờ trước
kaven 1 - 0 trongvang 5 Giờ trước
kaven 0 - 1 iguread 1 Ngày trước 
kaven 1 - 0 huyendaugau 1 Ngày trước 
kaven 1 - 0 iguread 1 Ngày trước 
kaven 1 - 0 huyendaugau 1 Ngày trước 
kaven 1 - 0 iguread 1 Ngày trước 
kaven 1 - 0 leo_nail 1 Ngày trước 
kaven 1 - 0 huyendaugau 1 Ngày trước 
kaven 1 - 0 pho_kyniem 1 Ngày trước 
kaven 1 - 0 pho_kyniem 1 Ngày trước 
kaven 0 - 1 pho_kyniem 1 Ngày trước 
kaven 1 - 0 faobinh 1 Ngày trước 
kaven 0 - 1 x5 1 Ngày trước 
kaven 0 - 1 netflix 1 Ngày trước 
kaven 1 - 0 huyendaugau 1 Ngày trước 
kaven 1 - 0 hoanglong_bt 1 Ngày trước 
kaven 0 - 1 muonmang_2002 1 Ngày trước 
kaven 1 - 0 huyendaugau 1 Ngày trước 
kaven 1 - 0 baolinh_2007 1 Ngày trước 
kaven 0 - 1 faobinh 1 Ngày trước 
kaven 1 - 0 netflix 1 Ngày trước 
kaven 1 - 0 huyendaugau 1 Ngày trước 
kaven 1 - 0 hannt 1 Ngày trước 
kaven 1 - 0 thuy_my 2 Ngày trước 
kaven 1 - 0 linh_kientruc 2 Ngày trước 
kaven 0 - 1 yue_fei 2 Ngày trước 
kaven 0 - 1 yue_fei 2 Ngày trước 
kaven 1 - 0 hannt 2 Ngày trước 
kaven 1 - 0 netflix 2 Ngày trước 
kaven 1 - 0 netflix 2 Ngày trước 
kaven 0 - 1 netflix 2 Ngày trước 
kaven 1 - 0 bocap2008 2 Ngày trước 
kaven 1 - 0 netflix 2 Ngày trước 
kaven 1 - 0 bocap2008 2 Ngày trước 
kaven 1 - 0 netflix 2 Ngày trước 
kaven 1 - 0 hannt 3 Ngày trước 
kaven 0 - 1 hannt 3 Ngày trước 
kaven 0 - 1 huyendaugau 3 Ngày trước 
kaven 0 - 1 yue_fei 3 Ngày trước 
kaven 0 - 1 yue_fei 3 Ngày trước 
kaven 1 - 0 huyendaugau 3 Ngày trước 
kaven 1 - 0 hannt 3 Ngày trước 
kaven 1 - 0 huyendaugau 3 Ngày trước 
kaven 1 - 0 huyendaugau 3 Ngày trước 
kaven 1 - 0 hannt 3 Ngày trước 
kaven 0 - 1 hannt 3 Ngày trước 
kaven 1 - 0 hannt 3 Ngày trước 
kaven 0 - 1 hannt 3 Ngày trước 
kaven 0 - 1 hannt 3 Ngày trước 
kaven 1 - 0 hannt 3 Ngày trước 
kaven 0 - 1 hannt 3 Ngày trước 
kaven 0 - 1 hannt 3 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy