ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

JADON
Chứng Thực

jadon
(jasmine)
Điểm Uy Tín:
8395
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
02/18/10
Ngày Chơi:
04/06/20 [ 3 Giờ trước ]


Xem những bài viết của jadonCờ Tướng
Chinese Chess Player: jadon Hạng #487
Đẳng Cấp 15
Điểm: 6377
Online 0 Phút trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (14)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 16
Icon
1
1
Điểm
6377
1600
Điểm Uy Tín
8395
1600
Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
jadon 1 - 0 tmv11 0 Phút trước
jadon 1 - 0 ncov19 0 Phút trước
jadon 1 - 0 batgioidaisu 0 Phút trước
jadon 1 - 0 dothe 0 Phút trước
jadon 1 - 0 soncali1961 0 Phút trước
jadon 1 - 0 sungno04 0 Phút trước
jadon 1 - 0 batgioidaisu 0 Phút trước
jadon 1 - 0 soncali1961 0 Phút trước
jadon 1 - 0 tungkt12 0 Phút trước
jadon 1 - 0 nhatrang_8x 0 Phút trước
jadon 1 - 0 ut_sin 0 Phút trước
jadon 0 - 1 sungno04 0 Phút trước
jadon 1 - 0 soncali1961 0 Phút trước
jadon 1 - 0 billanh 0 Phút trước
jadon 1 - 0 tungkt12 0 Phút trước
jadon 1 - 0 iguread 0 Phút trước
jadon 0 - 1 ttieulongnu 3 Giờ trước
jadon 1 - 0 lap_top_thoi 3 Giờ trước
jadon 1 - 0 kyphung 3 Giờ trước
jadon 1 - 0 x5 3 Giờ trước
jadon 0 - 1 khehat1minh 3 Giờ trước
jadon 0 - 1 khehat1minh 4 Giờ trước
jadon 1 - 0 khehat1minh 4 Giờ trước
jadon 1 - 0 khehat1minh 4 Giờ trước
jadon 0 - 1 khehat1minh 4 Giờ trước
jadon 0 - 1 yenthanh1916 6 Giờ trước
jadon 1 - 0 thanhn 6 Giờ trước
jadon 0 - 1 diamondchess 6 Giờ trước
jadon 1 - 0 thangngo_adam 6 Giờ trước
jadon 1 - 0 thenewworld 22 Giờ trước
jadon 1 - 0 nhatrang_8x 22 Giờ trước
jadon 1 - 0 sungno04 22 Giờ trước
jadon 0 - 1 cuocsongtinhyeu 22 Giờ trước
jadon 0 - 1 sontra 22 Giờ trước
jadon 1 - 0 billanh 23 Giờ trước
jadon 0 - 1 soncali1961 23 Giờ trước
jadon 1 - 0 hungwoos 23 Giờ trước
jadon 1 - 0 chichung 23 Giờ trước
jadon 0 - 1 mikemai 23 Giờ trước
jadon 0 - 1 nhatrang_8x 23 Giờ trước
jadon 1 - 0 sungno04 23 Giờ trước
jadon 0 - 1 luugu 23 Giờ trước
jadon 1 - 0 soncali1961 1 Ngày trước 
jadon 1 - 0 mikemai 1 Ngày trước 
jadon 1 - 0 minhhai2008 1 Ngày trước 
jadon 0 - 1 cuocsongtinhyeu 1 Ngày trước 
jadon 0 - 1 tamnp 1 Ngày trước 
jadon 1 - 0 soncali1961 1 Ngày trước 
jadon 1 - 0 mimitao 1 Ngày trước 
jadon 0 - 1 ngucoctien 1 Ngày trước 
jadon 1 - 0 mikemai 1 Ngày trước 
jadon 1 - 0 mimitao 1 Ngày trước 
jadon 1 - 0 batgioidaisu 1 Ngày trước 
jadon 0 - 1 ngucoctien 1 Ngày trước 
jadon 1 - 0 soncali1961 1 Ngày trước 
jadon 0 - 1 suphu1kiem 1 Ngày trước 
jadon 1 - 0 thanhn 1 Ngày trước 
jadon 0 - 1 batgioidaisu 1 Ngày trước 
jadon 1 - 0 i3ai3yi3ooi3 1 Ngày trước 
jadon 1 - 0 giangkieu 1 Ngày trước 
jadon 1 - 0 yogurtngon61 1 Ngày trước 
jadon 1 - 0 nhomai 1 Ngày trước 
jadon 1 - 0 n131 1 Ngày trước 
jadon 0 - 1 mimitao 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 billanh 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 i3ai3yi3ooi3 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 soncali1961 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 mimitao 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 mikemai 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 cuocsongtinhyeu 2 Ngày trước 
jadon 0 - 1 nguyenlyban 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 billanh 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 cauthang99 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 tamhiepxephaoma 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 viet_boy_12 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 viet_boy_12 2 Ngày trước 
jadon 0 - 1 viet_boy_12 2 Ngày trước 
jadon 0 - 1 viet_boy_12 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 soncali1961 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 cuocsongtinhyeu 2 Ngày trước 
jadon 0 - 1 diamondchess 2 Ngày trước 
jadon 0 - 1 mimitao 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 nguoiviet_xauxi 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 cogai_xauxi 2 Ngày trước 
jadon 0 - 1 soncali1961 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 diamondchess 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 nguoiviet_xauxi 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 cauthang99 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 nhomai 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 batgioidaisu 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 anhhung12 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 nguoiviet_xauxi 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 khachai72 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 tiendaniel 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 ttieulongnu 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 kytutk 2 Ngày trước 
jadon 0 - 1 khehat1minh 2 Ngày trước 
jadon 0 - 1 maovuong 2 Ngày trước 
jadon 1 - 0 khehat1minh 2 Ngày trước 
jadon 0 - 1 khehat1minh 2 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy