ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

HUONGMIT73
Chứng Thực

huongmit73
(huongmit)
Điểm Uy Tín:
6109
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
08/04/07
Ngày Chơi:
07/01/20 [ 19 Giờ trước ]


Xem những bài viết của huongmit73Cờ Tướng
Chinese Chess Player: huongmit73 Đẳng Cấp 0
Điểm: 516
Online 10 Giờ trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
516
100
Điểm Uy Tín
6109
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
huongmit73 2 - 4 sonvico 10 Giờ trước
huongmit73 2 - 1 huythangvu 11 Giờ trước
huongmit73 1 - 4 hungdang8586 12 Giờ trước
huongmit73 0 - 3 chihuuluong 13 Giờ trước
huongmit73 0 - 4 tranphucninh 13 Giờ trước
huongmit73 4 - 0 dungden 14 Giờ trước
huongmit73 1 - 2 cauhon_thienxu 15 Giờ trước
huongmit73 3 - 2 hungdang 15 Giờ trước
huongmit73 0 - 3 play20 1 Ngày trước 
huongmit73 2 - 2 nguoihung1 1 Ngày trước 
huongmit73 2 - 3 dungden 1 Ngày trước 
huongmit73 0 - 4 kevodanh2020 1 Ngày trước 
huongmit73 5 - 3 blueskycity 1 Ngày trước 
huongmit73 2 - 4 vnpc 1 Ngày trước 
huongmit73 1 - 2 danh242279 1 Ngày trước 
huongmit73 2 - 1 trunguyenvn 1 Ngày trước 
huongmit73 4 - 2 ctxx100 1 Ngày trước 
huongmit73 3 - 0 huythangvu 2 Ngày trước 
huongmit73 5 - 2 tao_thao_duoi 2 Ngày trước 
huongmit73 2 - 1 nghiavn 2 Ngày trước 
huongmit73 0 - 4 pinky18 4 Ngày trước 
huongmit73 0 - 6 vudo89 4 Ngày trước 
huongmit73 2 - 3 drchess 4 Ngày trước 
huongmit73 5 - 2 huynh222 6 Ngày trước 
huongmit73 2 - 3 hoamanlaucali 6 Ngày trước 
huongmit73 2 - 1 tranphucninh 6 Ngày trước 
huongmit73 5 - 11 tv099 7 Ngày trước 
huongmit73 1 - 4 trunguyenvn 7 Ngày trước 
huongmit73 1 - 3 tx817 7 Ngày trước 
huongmit73 4 - 1 danh242279 7 Ngày trước 
huongmit73 0 - 3 nguyenbaohien 7 Ngày trước 
huongmit73 5 - 7 botom 7 Ngày trước 
huongmit73 0 - 3 tienongchilo 8 Ngày trước 
huongmit73 1 - 5 albertnguyen_cz 8 Ngày trước 
huongmit73 3 - 2 tongphiho 8 Ngày trước 
huongmit73 1 - 2 only20s 8 Ngày trước 
huongmit73 2 - 3 texas20120505 8 Ngày trước 
huongmit73 1 - 4 daongocthang 8 Ngày trước 
huongmit73 4 - 4 u___o___u 8 Ngày trước 
huongmit73 10 - 2 tonnghokhong 9 Ngày trước 
huongmit73 2 - 1 kietlam 9 Ngày trước 
huongmit73 3 - 3 bml 9 Ngày trước 
huongmit73 3 - 0 vuive35 9 Ngày trước 
huongmit73 2 - 1 vinhan607 9 Ngày trước 
huongmit73 2 - 3 nguyenvuong_hm 9 Ngày trước 
huongmit73 6 - 5 hoamanlaucali 10 Ngày trước 
huongmit73 0 - 4 tranphucninh 10 Ngày trước 
huongmit73 2 - 1 dnpmk 10 Ngày trước 
huongmit73 10 - 7 sonvico 12 Ngày trước 
huongmit73 2 - 3 nhopl 12 Ngày trước 
huongmit73 1 - 2 dannghien 12 Ngày trước 
huongmit73 2 - 1 thanhha2011 12 Ngày trước 
huongmit73 0 - 3 chihuuluong 12 Ngày trước 
huongmit73 2 - 5 pinky18 12 Ngày trước 
huongmit73 1 - 2 binclinton 12 Ngày trước 
huongmit73 2 - 6 texas20120505 12 Ngày trước 
huongmit73 6 - 6 danh242279 13 Ngày trước 
huongmit73 1 - 10 kythan 13 Ngày trước 
huongmit73 6 - 9 nhovinh 14 Ngày trước 
huongmit73 3 - 0 hino09 14 Ngày trước 
huongmit73 1 - 3 moclop3891 14 Ngày trước 
huongmit73 5 - 2 hanamichi_ptit 14 Ngày trước 
huongmit73 1 - 5 philip_cz 14 Ngày trước 
huongmit73 4 - 1 dnpmk 14 Ngày trước 
huongmit73 5 - 4 binclinton 14 Ngày trước 
huongmit73 2 - 5 quykiemsau11 14 Ngày trước 
huongmit73 8 - 6 huyen_bi 15 Ngày trước 
huongmit73 2 - 2 huyen_bi 15 Ngày trước 
huongmit73 0 - 6 xs 15 Ngày trước 
huongmit73 2 - 1 vuongtuan67 15 Ngày trước 
huongmit73 5 - 2 gianhapmon 15 Ngày trước 
huongmit73 0 - 3 kietlam 15 Ngày trước 
huongmit73 5 - 3 xs 16 Ngày trước 
huongmit73 2 - 2 cauhon_thienxu 16 Ngày trước 
huongmit73 3 - 6 nguyenvan12 16 Ngày trước 
huongmit73 9 - 3 nguyenvan12 16 Ngày trước 
huongmit73 0 - 3 kietlam 17 Ngày trước 
huongmit73 5 - 1 twenty 17 Ngày trước 
huongmit73 3 - 3 blueskycity 17 Ngày trước 
huongmit73 1 - 2 moclop3891 17 Ngày trước 
huongmit73 0 - 3 play20 17 Ngày trước 
huongmit73 1 - 2 ngdnamcm 17 Ngày trước 
huongmit73 4 - 4 cauhon_thienxu 17 Ngày trước 
huongmit73 2 - 2 trunguyenvn 17 Ngày trước 
huongmit73 4 - 5 kunpo 17 Ngày trước 
huongmit73 1 - 2 chen123 18 Ngày trước 
huongmit73 3 - 2 anhtam789 18 Ngày trước 
huongmit73 0 - 3 albertnguyen_cz 18 Ngày trước 
huongmit73 1 - 8 anhs_china 18 Ngày trước 
huongmit73 2 - 1 cauhon_thienxu 18 Ngày trước 
huongmit73 2 - 1 hhbg 19 Ngày trước 
huongmit73 0 - 5 quangnam111 19 Ngày trước 
huongmit73 2 - 3 quangxomcau 19 Ngày trước 
huongmit73 3 - 0 xemti 19 Ngày trước 
huongmit73 1 - 10 vudo89 19 Ngày trước 
huongmit73 3 - 1 nguoihung1 20 Ngày trước 
huongmit73 2 - 2 hocdanhco_hd 20 Ngày trước 
huongmit73 0 - 3 vudo89 20 Ngày trước 
huongmit73 2 - 2 huyen_bi 20 Ngày trước 
huongmit73 1 - 2 bighead45 20 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy