ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

HANNT
Chứng Thực

Mộc Bang
Phần Tử
hannt
(Nguyen Tien Han)
Điểm Uy Tín:
1177
Giới Tính:
Nam
Sinh Nhật:
10/13/73
(47 Tuổi)
Ngày Gia Nhập:
05/21/05
Ngày Chơi:
04/08/21 [ 1 Ngày trước  ]
Nơi ở:
HN
Nghề Nghiệp:
KD


Xem những bài viết của hanntCờ Tướng
Chinese Chess Player: hannt Hạng #143
Đẳng Cấp 28
Điểm: 5724
Online 1 Ngày trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (18)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 29
Icon
1
1
Điểm
5724
2900
Điểm Uy Tín
1177
2900
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
hannt 0 - 1 yue_fei 1 Ngày trước 
hannt 1 - 0 cuongnhim_hlqn 1 Ngày trước 
hannt 1 - 0 kaven 1 Ngày trước 
hannt 1 - 0 cuongnhim_hlqn 1 Ngày trước 
hannt 1 - 0 thuy_my 1 Ngày trước 
hannt 1 - 0 netflix 1 Ngày trước 
hannt 0 - 1 thuy_my 1 Ngày trước 
hannt 1 - 0 thuy_my 1 Ngày trước 
hannt 1 - 0 khihandatbac 1 Ngày trước 
hannt 1 - 0 thuy_my 1 Ngày trước 
hannt 0 - 1 thuy_my 1 Ngày trước 
hannt 1 - 0 thuy_my 1 Ngày trước 
hannt 1 - 0 thuy_my 1 Ngày trước 
hannt 0 - 1 dethich_hoisinh 1 Ngày trước 
hannt 1 - 0 linh_kientruc 1 Ngày trước 
hannt 0 - 1 yue_fei 1 Ngày trước 
hannt 0 - 1 yue_fei 1 Ngày trước 
hannt 0 - 1 linh_kientruc 1 Ngày trước 
hannt 1 - 0 gagay0000 1 Ngày trước 
hannt 1 - 0 linh_kientruc 1 Ngày trước 
hannt 0 - 1 linh_kientruc 1 Ngày trước 
hannt 0 - 1 linh_kientruc 1 Ngày trước 
hannt 1 - 0 gagay0000 1 Ngày trước 
hannt 0 - 1 gagay0000 1 Ngày trước 
hannt 1 - 0 nhovo_thuongcon 1 Ngày trước 
hannt 0 - 1 kaven 1 Ngày trước 
hannt 1 - 0 huyendaugau 1 Ngày trước 
hannt 1 - 0 kaven 1 Ngày trước 
hannt 1 - 0 nhovo_thuongcon 1 Ngày trước 
hannt 1 - 0 huyendaugau 1 Ngày trước 
hannt 1 - 0 nhovo_thuongcon 1 Ngày trước 
hannt 1 - 0 kaven 1 Ngày trước 
hannt 1 - 0 gagay0000 1 Ngày trước 
hannt 0 - 1 gagay0000 1 Ngày trước 
hannt 0 - 1 nhovo_thuongcon 1 Ngày trước 
hannt 1 - 0 gagay0000 1 Ngày trước 
hannt 1 - 0 nhovo_thuongcon 1 Ngày trước 
hannt 1 - 0 gagay0000 1 Ngày trước 
hannt 0 - 1 tranminhvu 2 Ngày trước 
hannt 1 - 0 toanco 2 Ngày trước 
hannt 1 - 0 tranminhvu 2 Ngày trước 
hannt 1 - 0 phao1977 2 Ngày trước 
hannt 0 - 1 tranminhvu 2 Ngày trước 
hannt 0 - 1 khihandatbac 2 Ngày trước 
hannt 1 - 0 huyendaugau 2 Ngày trước 
hannt 0 - 1 nanglai 2 Ngày trước 
hannt 0 - 1 nanglai 2 Ngày trước 
hannt 0 - 1 huyendaugau 2 Ngày trước 
hannt 0 - 1 huyendaugau 2 Ngày trước 
hannt 0 - 1 huyendaugau 2 Ngày trước 
hannt 0 - 1 huyendaugau 2 Ngày trước 
hannt 1 - 0 huyendaugau 2 Ngày trước 
hannt 1 - 0 covi_19 2 Ngày trước 
hannt 0 - 1 toilatri 2 Ngày trước 
hannt 1 - 0 latajacy_smok 2 Ngày trước 
hannt 1 - 0 toilatri 2 Ngày trước 
hannt 1 - 0 hooan 2 Ngày trước 
hannt 0 - 1 toilatri 2 Ngày trước 
hannt 1 - 0 kaven 3 Ngày trước 
hannt 1 - 0 kaven 3 Ngày trước 
hannt 0 - 1 kaven 3 Ngày trước 
hannt 0 - 1 nanglai 3 Ngày trước 
hannt 1 - 0 cuongnhim_hlqn 3 Ngày trước 
hannt 1 - 0 kaven 3 Ngày trước 
hannt 1 - 0 cuongnhim_hlqn 3 Ngày trước 
hannt 1 - 0 kaven 3 Ngày trước 
hannt 1 - 0 cuongnhim_hlqn 3 Ngày trước 
hannt 1 - 0 cuongnhim_hlqn 3 Ngày trước 
hannt 0 - 1 cuongnhim_hlqn 3 Ngày trước 
hannt 1 - 0 cuongnhim_hlqn 3 Ngày trước 
hannt 1 - 0 cuongnhim_hlqn 3 Ngày trước 
hannt 0 - 1 yue_fei 3 Ngày trước 
hannt 0 - 1 hoanglong_bt 3 Ngày trước 
hannt 1 - 0 cuongnhim_hlqn 3 Ngày trước 
hannt 1 - 0 hoanglong_bt 3 Ngày trước 
hannt 1 - 0 cuongnhim_hlqn 3 Ngày trước 
hannt 0 - 1 cuongnhim_hlqn 3 Ngày trước 
hannt 0 - 1 cuongnhim_hlqn 3 Ngày trước 
hannt 0 - 1 cuongnhim_hlqn 3 Ngày trước 
hannt 1 - 0 khihandatbac 3 Ngày trước 
hannt 0 - 1 thuy_my 4 Ngày trước 
hannt 0 - 1 thuy_my 4 Ngày trước 
hannt 0 - 1 thuy_my 4 Ngày trước 
hannt 0 - 1 huyendaugau 4 Ngày trước 
hannt 0 - 1 thuy_my 4 Ngày trước 
hannt 1 - 0 thuy_my 4 Ngày trước 
hannt 1 - 0 netflix 4 Ngày trước 
hannt 0 - 1 netflix 4 Ngày trước 
hannt 1 - 0 ti_toe 4 Ngày trước 
hannt 0 - 1 netflix 4 Ngày trước 
hannt 1 - 0 huyendaugau 4 Ngày trước 
hannt 1 - 0 huyendaugau 4 Ngày trước 
hannt 0 - 1 netflix 4 Ngày trước 
hannt 0 - 1 huyendaugau 4 Ngày trước 
hannt 1 - 0 huyendaugau 4 Ngày trước 
hannt 1 - 0 huyendaugau 4 Ngày trước 
hannt 0 - 1 nanglai 4 Ngày trước 
hannt 0 - 1 nanglai 4 Ngày trước 
hannt 0 - 1 nanglai 4 Ngày trước 
hannt 1 - 0 tomnytung 4 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy