ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

HANNT
Chứng Thực

Mộc Bang
Bang Chủ
hannt
(Nguyen Tien Han)
Điểm Uy Tín:
1152
Giới Tính:
Nam
Sinh Nhật:
10/13/73
(46 Tuổi)
Ngày Gia Nhập:
05/21/05
Ngày Chơi:
04/01/20 [ 2 Ngày trước  ]
Nơi ở:
HN
Nghề Nghiệp:
KD


Xem những bài viết của hanntCờ Tướng
Chinese Chess Player: hannt Hạng #163
Đẳng Cấp 26
Điểm: 6099
Online 2 Ngày trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (16)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 27
Icon
1
1
Điểm
6099
2700
Điểm Uy Tín
1152
2700
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
hannt 1 - 0 bi99 2 Ngày trước 
hannt 1 - 0 bi99 2 Ngày trước 
hannt 0 - 1 netflix 2 Ngày trước 
hannt 1 - 0 netflix 2 Ngày trước 
hannt 1 - 0 netflix 2 Ngày trước 
hannt 1 - 0 netflix 2 Ngày trước 
hannt 0 - 1 bacbaphi1234 2 Ngày trước 
hannt 0 - 1 viet_boy_12 2 Ngày trước 
hannt 0 - 1 bacbaphi1234 2 Ngày trước 
hannt 0 - 1 bacbaphi1234 2 Ngày trước 
hannt 0 - 1 bacbaphi1234 2 Ngày trước 
hannt 1 - 0 bacbaphi1234 2 Ngày trước 
hannt 1 - 0 bacbaphi1234 2 Ngày trước 
hannt 1 - 0 baolinh_2007 2 Ngày trước 
hannt 0 - 1 baolinh_2007 2 Ngày trước 
hannt 1 - 0 maovuong 2 Ngày trước 
hannt 1 - 0 luugu 2 Ngày trước 
hannt 0 - 1 bacbaphi1234 2 Ngày trước 
hannt 1 - 0 bacbaphi1234 2 Ngày trước 
hannt 0 - 1 xinduocthogiao 2 Ngày trước 
hannt 1 - 0 satthu_phattam 2 Ngày trước 
hannt 1 - 0 satthu_phattam 2 Ngày trước 
hannt 1 - 0 ducvo10 2 Ngày trước 
hannt 1 - 0 khehat1minh 2 Ngày trước 
hannt 1 - 0 khehat1minh 2 Ngày trước 
hannt 0 - 1 satthu_phattam 2 Ngày trước 
hannt 1 - 0 satthu_phattam 2 Ngày trước 
hannt 1 - 0 x5 2 Ngày trước 
hannt 0 - 1 khehat1minh 2 Ngày trước 
hannt 1 - 0 bi99 2 Ngày trước 
hannt 1 - 0 khehat1minh 2 Ngày trước 
hannt 0 - 1 khehat1minh 2 Ngày trước 
hannt 1 - 0 maovuong 2 Ngày trước 
hannt 1 - 0 khehat1minh 2 Ngày trước 
hannt 1 - 0 maovuong 2 Ngày trước 
hannt 1 - 0 x5 2 Ngày trước 
hannt 0 - 1 x5 2 Ngày trước 
hannt 1 - 0 cuadong2002 2 Ngày trước 
hannt 1 - 0 netflix 2 Ngày trước 
hannt 0 - 1 dethich_hoisinh 2 Ngày trước 
hannt 1 - 0 netflix 2 Ngày trước 
hannt 1 - 0 dethich_hoisinh 2 Ngày trước 
hannt 0 - 1 bi99 3 Ngày trước 
hannt 0 - 1 kyphung 3 Ngày trước 
hannt 1 - 0 kyphung 3 Ngày trước 
hannt 0 - 1 kyphung 3 Ngày trước 
hannt 0 - 1 viet_boy_12 3 Ngày trước 
hannt 0 - 1 kyphung 3 Ngày trước 
hannt 0 - 1 bacbaphi1234 3 Ngày trước 
hannt 1 - 0 dethich_hoisinh 3 Ngày trước 
hannt 0 - 1 maovuong 3 Ngày trước 
hannt 0 - 1 ducvo10 3 Ngày trước 
hannt 0 - 1 ducvo10 3 Ngày trước 
hannt 1 - 0 luugu 3 Ngày trước 
hannt 1 - 0 ducvo10 3 Ngày trước 
hannt 0 - 1 ducvo10 3 Ngày trước 
hannt 1 - 0 ducvo10 3 Ngày trước 
hannt 0 - 1 lap_top_thoi 3 Ngày trước 
hannt 0 - 1 khoailang_voito 4 Ngày trước 
hannt 0 - 1 khoailang_voito 4 Ngày trước 
hannt 0 - 1 khoailang_voito 4 Ngày trước 
hannt 0 - 1 khoailang_voito 4 Ngày trước 
hannt 0 - 1 xiaoxiao 4 Ngày trước 
hannt 0 - 1 covoibac 4 Ngày trước 
hannt 1 - 0 covoibac 4 Ngày trước 
hannt 0 - 1 xinduocthogiao 4 Ngày trước 
hannt 0 - 1 bi99 4 Ngày trước 
hannt 0 - 1 ti_ui_ti 4 Ngày trước 
hannt 0 - 1 kaven 4 Ngày trước 
hannt 0 - 1 khehat1minh 4 Ngày trước 
hannt 1 - 0 bi99 4 Ngày trước 
hannt 1 - 0 happyman1 4 Ngày trước 
hannt 1 - 0 happyman1 4 Ngày trước 
hannt 0 - 1 maovuong 4 Ngày trước 
hannt 0 - 1 lap_top_thoi 4 Ngày trước 
hannt 0 - 1 kyphung 5 Ngày trước 
hannt 1 - 0 kaven 5 Ngày trước 
hannt 0 - 1 kaven 5 Ngày trước 
hannt 0 - 1 kaven 5 Ngày trước 
hannt 0 - 1 maovuong 5 Ngày trước 
hannt 1 - 0 kaven 5 Ngày trước 
hannt 0 - 1 kaven 5 Ngày trước 
hannt 1 - 0 kaven 8 Ngày trước 
hannt 0 - 1 kyphung 8 Ngày trước 
hannt 0 - 1 kyphung 8 Ngày trước 
hannt 0 - 1 kyphung 8 Ngày trước 
hannt 1 - 0 covoibac 8 Ngày trước 
hannt 1 - 0 kyphung 8 Ngày trước 
hannt 1 - 0 luugu 8 Ngày trước 
hannt 1 - 0 luugu 8 Ngày trước 
hannt 0 - 1 bi99 8 Ngày trước 
hannt 1 - 0 lap_top_thoi 8 Ngày trước 
hannt 1 - 0 lucky_twin 8 Ngày trước 
hannt 1 - 0 lap_top_thoi 8 Ngày trước 
hannt 1 - 0 lap_top_thoi 8 Ngày trước 
hannt 1 - 0 lap_top_thoi 8 Ngày trước 
hannt 1 - 0 lap_top_thoi 8 Ngày trước 
hannt 0 - 1 kyphung 9 Ngày trước 
hannt 1 - 0 khoailang_voito 9 Ngày trước 
hannt 0 - 1 khoailang_voito 9 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy