ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

EMCUATI
Chứng Thực

emcuati
(emcuati do)
Điểm Uy Tín:
16745
Giới Tính:
Nam
Sinh Nhật:
11/11/78
(41 Tuổi)
Ngày Gia Nhập:
06/05/06
Ngày Chơi:
04/04/20 [ 5 Giờ trước ]
Nơi ở:
florida


Xem những bài viết của emcuatiCờ Tướng
Chinese Chess Player: emcuati Hạng #815 (2)
Đẳng Cấp 11
Điểm: 7595
Online 1 Giờ trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (15)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 12
Icon
1
1
Điểm
7595
1200
Điểm Uy Tín
16745
1200
Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
emcuati 0 - 1 satthu_phattam 1 Giờ trước
emcuati 1 - 0 kytutk 1 Giờ trước
emcuati 1 - 0 doicong 1 Giờ trước
emcuati 1 - 0 kytutk 1 Giờ trước
emcuati 1 - 0 lap_top_thoi 1 Giờ trước
emcuati 0 - 1 lap_top_thoi 15 Giờ trước
emcuati 1 - 0 xinduocthogiao 15 Giờ trước
emcuati 1 - 0 lap_top_thoi 15 Giờ trước
emcuati 0 - 1 xinduocthogiao 15 Giờ trước
emcuati 1 - 0 lap_top_thoi 15 Giờ trước
emcuati 1 - 0 satthu_phattam 15 Giờ trước
emcuati 0 - 1 khoailang_voito 1 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 conbuomxinh 1 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 netflix 1 Ngày trước 
emcuati 0 - 1 kyphung 1 Ngày trước 
emcuati 0 - 1 netflix 1 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 kytutk 2 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 kytutk 2 Ngày trước 
emcuati 0 - 1 kytutk 2 Ngày trước 
emcuati 0 - 1 kytutk 2 Ngày trước 
emcuati 0 - 1 kytutk 2 Ngày trước 
emcuati 0 - 1 kytutk 3 Ngày trước 
emcuati 0 - 1 kytutk 3 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 thugian 3 Ngày trước 
emcuati 0 - 1 satthu_phattam 3 Ngày trước 
emcuati 0 - 1 doicong 3 Ngày trước 
emcuati 0 - 1 kaven 3 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 xiaoxiao 4 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 kytutk 4 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 kytutk 4 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 ti_ui_ti 4 Ngày trước 
emcuati 0 - 1 kaven 4 Ngày trước 
emcuati 0 - 1 satthu_phattam 5 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 muitenxanh 5 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 muitenxanh 5 Ngày trước 
emcuati 0 - 1 satthu_phattam 5 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 kytutk 5 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 satthu_phattam 5 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 kytutk 5 Ngày trước 
emcuati 0 - 1 kyphung 5 Ngày trước 
emcuati 0 - 1 satthu_phattam 6 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 ti_ui_ti 6 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 baolinh_2007 6 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 satthu_phattam 6 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 baolinh_2007 6 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 satthu_phattam 6 Ngày trước 
emcuati 0 - 1 doicong 6 Ngày trước 
emcuati 0 - 1 satthu_phattam 6 Ngày trước 
emcuati 0 - 1 khoailang_voito 6 Ngày trước 
emcuati 0 - 1 happyman1 8 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 happyman1 8 Ngày trước 
emcuati 0 - 1 khoailang_voito 9 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 kytutk 9 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 doicong 9 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 kytutk 9 Ngày trước 
emcuati 0 - 1 kytutk 9 Ngày trước 
emcuati 0 - 1 satthu_phattam 9 Ngày trước 
emcuati 0 - 1 maovuong 9 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 lap_top_thoi 9 Ngày trước 
emcuati 0 - 1 lap_top_thoi 9 Ngày trước 
emcuati 0 - 1 khoailang_voito 10 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 kytutk 10 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 audiophile 10 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 ccc2 11 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 ccc2 11 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 suoimo 11 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 satthu_phattam 11 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 kyphung 12 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 thuytiennho2005 12 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 kaven 12 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 viet_boy_12 12 Ngày trước 
emcuati 0 - 1 audiophile 12 Ngày trước 
emcuati 0 - 1 xinduocthogiao 12 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 satthu_phattam 12 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 khehat1minh 12 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 pdkk 12 Ngày trước 
emcuati 0 - 1 satthu_phattam 12 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 lap_top_thoi 13 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 recca 13 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 lap_top_thoi 13 Ngày trước 
emcuati 0 - 1 lap_top_thoi 13 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 muitenxanh 13 Ngày trước 
emcuati 0 - 1 ti_ui_ti 14 Ngày trước 
emcuati 0 - 1 ti_ui_ti 14 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 viet_boy_12 14 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 maovuong 14 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 viet_boy_12 14 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 viet_boy_12 14 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 viet_boy_12 14 Ngày trước 
emcuati 0 - 1 xinduocthogiao 16 Ngày trước 
emcuati 0 - 1 xinduocthogiao 16 Ngày trước 
emcuati 0 - 1 muonmang_2002 16 Ngày trước 
emcuati 0 - 1 muonmang_2002 16 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 anhtholove 16 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 kyphung 16 Ngày trước 
emcuati 0 - 1 muitenxanh 16 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 kaven 16 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 muitenxanh 16 Ngày trước 
emcuati 1 - 0 kaven 16 Ngày trước 
emcuati 0 - 1 kaven 16 Ngày trước Carô
Caro Player: emcuati Đẳng Cấp 0
Điểm: 10

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
10
100
Điểm Uy Tín
16745
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy