ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

DUCVO10
Chứng Thực

ducvo10
(duc)
Điểm Uy Tín:
8127
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
04/05/10
Ngày Chơi:
08/10/20 [ 57 Phút trước ]


Xem những bài viết của ducvo10Cờ Tướng
Hạng #601
Đẳng Cấp 14
Điểm: 5219
Online 0 Phút trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (13)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 15
Icon
1
1
Điểm
5219
1500
Điểm Uy Tín
8127
1500
Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
ducvo10 0 - 1 cogai_xauxi 0 Phút trước
ducvo10 0 - 1 jetli001 0 Phút trước
ducvo10 1 - 0 xongngua 0 Phút trước
ducvo10 1 - 0 jetli001 0 Phút trước
ducvo10 0 - 1 tommyreno 1 Giờ trước
ducvo10 0 - 1 tommyreno 1 Giờ trước
ducvo10 0 - 1 xinduocthogiao 3 Giờ trước
ducvo10 1 - 0 xinduocthogiao 3 Giờ trước
ducvo10 1 - 0 ti_ui_ti 3 Giờ trước
ducvo10 1 - 0 xinduocthogiao 3 Giờ trước
ducvo10 1 - 0 ti_ui_ti 3 Giờ trước
ducvo10 0 - 1 doicong 3 Giờ trước
ducvo10 1 - 0 xinduocthogiao 3 Giờ trước
ducvo10 1 - 0 nghia_ger 3 Giờ trước
ducvo10 0 - 1 nghia_ger 3 Giờ trước
ducvo10 0 - 1 thuy_my 7 Giờ trước
ducvo10 0 - 1 anhtrangdam 8 Giờ trước
ducvo10 0 - 1 anhtrangdam 8 Giờ trước
ducvo10 0 - 1 thuy_my 9 Giờ trước
ducvo10 1 - 0 smec_vietchao 9 Giờ trước
ducvo10 1 - 0 ti_ui_ti 9 Giờ trước
ducvo10 0 - 1 cotu01 9 Giờ trước
ducvo10 0 - 1 emcuati 2 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 ti_ui_ti 2 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 nhatrang_8x 2 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 alex2001 3 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 co_sinhvien 3 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 co_sinhvien 3 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 dethich_hoisinh 3 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 dethich_hoisinh 3 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 xongngua 3 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 tommyreno 4 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 tommyreno 5 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 recca 5 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 tommyreno 6 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 bidu 6 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 maovuong 7 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 bacbaphi1234 7 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 maovuong 7 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 bacbaphi1234 7 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 baolinh_2007 7 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 baolinh_2007 7 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 anhtrangdam 8 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 pdkk 8 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 anhtrangdam 8 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 pdkk 8 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 anhtrangdam 8 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 anhtrangdam 8 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 anhtrangdam 8 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 anhtrangdam 8 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 pdkk 8 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 huyendaugau 12 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 cogai_xauxi 12 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 khoailang_voito 12 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 xinduocthogiao 12 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 xinduocthogiao 12 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 xinduocthogiao 12 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 xinduocthogiao 12 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 bi99 12 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 xinduocthogiao 12 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 vannhungaydau78 12 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 bidu 12 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 khehat1minh 12 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 maovuong 12 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 maovuong 13 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 taheo 13 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 dethich_hoisinh 13 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 recca 13 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 dethich_hoisinh 13 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 taheo 13 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 happyman1 13 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 happyman1 13 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 taheo 13 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 ti_ui_ti 13 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 ti_ui_ti 13 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 ti_ui_ti 13 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 ti_ui_ti 13 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 ti_ui_ti 13 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 happyman1 13 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 bachhop1212 13 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 anhtrangdam 13 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 anhtrangdam 13 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 anhtrangdam 13 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 mina2015 13 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 anhtrangdam 13 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 rongreu 13 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 rongreu 13 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 audiophile 13 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 audiophile 13 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 smec_vietchao 13 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 taheo 13 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 recca 14 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 nghia_ger 14 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 maovuong 14 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 maovuong 14 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 taheo 14 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 huyendaugau 14 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 huyendaugau 14 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 nghia_ger 14 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 nghia_ger 14 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy