ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

DUCVO10
Chứng Thực

ducvo10
(duc)
Điểm Uy Tín:
7867
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
04/05/10
Ngày Chơi:
07/03/20 [ 21 Giờ trước ]


Xem những bài viết của ducvo10Cờ Tướng
Hạng #597
Đẳng Cấp 14
Điểm: 6614
Online 16 Giờ trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (16)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 15
Icon
1
1
Điểm
6614
1500
Điểm Uy Tín
7867
1500
Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
ducvo10 0 - 1 bat_trando 16 Giờ trước
ducvo10 1 - 0 kaiser_quan 16 Giờ trước
ducvo10 0 - 1 kaiser_quan 16 Giờ trước
ducvo10 0 - 1 kaiser_quan 16 Giờ trước
ducvo10 0 - 1 kaiser_quan 16 Giờ trước
ducvo10 0 - 1 khoailang_voito 17 Giờ trước
ducvo10 1 - 0 maovuong 17 Giờ trước
ducvo10 1 - 0 lucky_twin 17 Giờ trước
ducvo10 1 - 0 khoailang_voito 17 Giờ trước
ducvo10 1 - 0 dethich_hoisinh 17 Giờ trước
ducvo10 0 - 1 netflix 17 Giờ trước
ducvo10 0 - 1 pdkk 2 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 khehat1minh 2 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 bi99 2 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 netflix 2 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 netflix 2 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 bi99 2 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 anhtrangdam 2 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 iguread 2 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 netflix 2 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 iguread 2 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 recca 2 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 maovuong 2 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 dethich_hoisinh 2 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 khoailang_voito 4 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 iguread 4 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 oma 4 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 kaiser_quan 4 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 cuopbank 4 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 baolinh_2007 4 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 khoailang_voito 4 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 cotu01 4 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 bacbaphi1234 4 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 bi99 4 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 linh_kientruc 4 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 khoailang_voito 4 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 khoailang_voito 4 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 dethich_hoisinh 4 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 bacbaphi1234 4 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 anhtrangdam 4 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 bat_trando 4 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 dethich_hoisinh 4 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 nhatrang_8x 4 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 happyman1 5 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 happyman1 5 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 happyman1 5 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 ti_ui_ti 6 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 ti_ui_ti 6 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 nghia_ger 8 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 xongngua 8 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 xinduocthogiao 8 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 bi99 9 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 ti_ui_ti 9 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 xinduocthogiao 9 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 lap_top_thoi 9 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 xinduocthogiao 9 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 dethich_hoisinh 9 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 linh_kientruc 11 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 xinduocthogiao 11 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 ti_ui_ti 18 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 ti_ui_ti 18 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 bachhop1212 19 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 xongngua 19 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 recca 19 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 recca 19 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 doicong 19 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 doicong 19 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 doicong 19 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 doicong 19 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 doicong 19 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 doicong 19 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 doicong 19 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 doicong 19 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 doicong 19 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 vannhungaydau78 19 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 nghia_ger 19 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 ti_ui_ti 19 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 ti_ui_ti 19 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 xiaoxiao 22 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 xiaoxiao 22 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 xiaoxiao 22 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 nhatrang_8x 22 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 nhatrang_8x 22 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 nhatrang_8x 22 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 nhatrang_8x 22 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 emcuati 23 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 recca 23 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 recca 23 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 emcuati 23 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 xongngua 23 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 emcuati 23 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 nghia_ger 23 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 visual 23 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 visual 23 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 visual 24 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 xongngua 24 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 xongngua 24 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 bat_trando 25 Ngày trước 
ducvo10 0 - 1 cogai_xauxi 25 Ngày trước 
ducvo10 1 - 0 cogai_xauxi 25 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy