ENGLISH    -    TIẾNG VIỆT    -    FRANÇAIS    -    한국어    -    简体中文

DUCTUYET1956
Chứng Thực

ductuyet1956
(truong minh duc)
Điểm Uy Tín:
574
Giới Tính:
Nam
Ngày Gia Nhập:
03/03/19
Ngày Chơi:
07/03/20 [ 6 Ngày trước  ]


Xem những bài viết của ductuyet1956Cờ Tướng
Chinese Chess Player: ductuyet1956 Đẳng Cấp 0
Điểm: 265
Online 5 Ngày trước
Channel 2004

Kết quả các trận đấu
Thăng Cấp
Truy Lùng Cao Thủ (0)
Tiến Trình Thăng Cấp lên 1
Icon
0
1
Điểm
265
100
Điểm Uy Tín
574
100
Chưa Đạt Tiêu Chuẩn!
Cờ Tướng | Những Trận Đấu gần đây
ductuyet1956 0 - 3 dienznojmo 5 Ngày trước 
ductuyet1956 1 - 3 binclinton 6 Ngày trước 
ductuyet1956 3 - 5 hoamanlaucali 6 Ngày trước 
ductuyet1956 0 - 3 tranly 6 Ngày trước 
ductuyet1956 1 - 3 utlien 6 Ngày trước 
ductuyet1956 0 - 3 kunpo 6 Ngày trước 
ductuyet1956 0 - 3 macaobatbai 7 Ngày trước 
ductuyet1956 1 - 2 tranly 7 Ngày trước 
ductuyet1956 0 - 4 langtuhungyen 7 Ngày trước 
ductuyet1956 1 - 4 quansbic 7 Ngày trước 
ductuyet1956 1 - 4 kunpo 8 Ngày trước 
ductuyet1956 2 - 2 ngoquocvi 8 Ngày trước 
ductuyet1956 2 - 1 binclinton 8 Ngày trước 
ductuyet1956 0 - 3 burat 8 Ngày trước 
ductuyet1956 0 - 3 phao120k59 8 Ngày trước 
ductuyet1956 0 - 4 coldstone 8 Ngày trước 
ductuyet1956 1 - 2 cothanhlc 8 Ngày trước 
ductuyet1956 3 - 2 nhoquenha 9 Ngày trước 
ductuyet1956 2 - 1 vothanhduc 9 Ngày trước 
ductuyet1956 1 - 2 henry1234 9 Ngày trước 
ductuyet1956 4 - 8 daongocthang 9 Ngày trước 
ductuyet1956 1 - 3 phao120k59 9 Ngày trước 
ductuyet1956 1 - 5 tanmaphaoxe 9 Ngày trước 
ductuyet1956 2 - 2 daongocthang 9 Ngày trước 
ductuyet1956 1 - 3 lananh8x 9 Ngày trước 
ductuyet1956 2 - 2 thuyha 9 Ngày trước 
ductuyet1956 2 - 4 hamsa 10 Ngày trước 
ductuyet1956 6 - 6 kunpo 10 Ngày trước 
ductuyet1956 5 - 0 ngan100 10 Ngày trước 
ductuyet1956 2 - 2 ge 11 Ngày trước 
ductuyet1956 3 - 1 daongocthang 11 Ngày trước 
ductuyet1956 1 - 3 khanhvd 11 Ngày trước 
ductuyet1956 2 - 1 chauyen 11 Ngày trước 
ductuyet1956 4 - 5 songhuong65 11 Ngày trước 
ductuyet1956 3 - 0 anhtho_yb 11 Ngày trước 
ductuyet1956 1 - 3 anhtho_yb 11 Ngày trước 
ductuyet1956 3 - 3 gianhapmon 11 Ngày trước 
ductuyet1956 3 - 1 topcare 12 Ngày trước 
ductuyet1956 1 - 2 kythan 12 Ngày trước 
ductuyet1956 0 - 4 caobadung 12 Ngày trước 
ductuyet1956 1 - 7 bach48th 12 Ngày trước 
ductuyet1956 0 - 5 duongvoi 12 Ngày trước 
ductuyet1956 2 - 2 vantuat 13 Ngày trước 
ductuyet1956 2 - 1 tauvo 13 Ngày trước 
ductuyet1956 2 - 1 hxrx 13 Ngày trước 
ductuyet1956 2 - 1 kythan 13 Ngày trước 
ductuyet1956 2 - 2 dinhmang 13 Ngày trước 
ductuyet1956 2 - 2 binclinton 14 Ngày trước 
ductuyet1956 4 - 1 tamnp 14 Ngày trước 
ductuyet1956 1 - 2 levantuan789 14 Ngày trước 
ductuyet1956 0 - 4 kstvxdmc 15 Ngày trước 
ductuyet1956 0 - 3 thuatd 15 Ngày trước 
ductuyet1956 1 - 2 causaula 15 Ngày trước 
ductuyet1956 9 - 1 liew66 15 Ngày trước 
ductuyet1956 1 - 2 duc65 16 Ngày trước 
ductuyet1956 1 - 2 thuatd 16 Ngày trước 
ductuyet1956 3 - 1 quangtruong6868 18 Ngày trước 
ductuyet1956 2 - 1 sinh56 18 Ngày trước 
ductuyet1956 1 - 2 diepvien456 19 Ngày trước 
ductuyet1956 0 - 3 ahpeng 20 Ngày trước 
ductuyet1956 1 - 3 congtudaochoi 20 Ngày trước 
ductuyet1956 0 - 3 dangminhthuanh 20 Ngày trước 
ductuyet1956 3 - 1 mickynu 20 Ngày trước 
ductuyet1956 2 - 1 hung1975hp 20 Ngày trước 
ductuyet1956 1 - 2 randoc_halong 21 Ngày trước 
ductuyet1956 2 - 2 nphung1975 21 Ngày trước 
ductuyet1956 0 - 4 dangminhthuanh 21 Ngày trước 
ductuyet1956 2 - 2 hino09 21 Ngày trước 
ductuyet1956 3 - 0 khiemtruong 21 Ngày trước 
ductuyet1956 5 - 1 benq 21 Ngày trước 
ductuyet1956 1 - 3 boxe 21 Ngày trước 
ductuyet1956 2 - 3 binclinton 21 Ngày trước 
ductuyet1956 1 - 2 kythan 22 Ngày trước 
ductuyet1956 3 - 0 quykiemsau11 22 Ngày trước 
ductuyet1956 1 - 4 seabluelove 22 Ngày trước 
ductuyet1956 1 - 2 laixuanhung 22 Ngày trước 
ductuyet1956 1 - 2 soluuhuong_syd 22 Ngày trước 
ductuyet1956 0 - 3 binclinton 22 Ngày trước 
ductuyet1956 0 - 3 jungyumi 23 Ngày trước 
ductuyet1956 1 - 2 quangtruong6868 23 Ngày trước 
ductuyet1956 0 - 3 quangtruong6868 23 Ngày trước 
ductuyet1956 3 - 1 ge 23 Ngày trước 
ductuyet1956 0 - 3 huuchau123 23 Ngày trước 
ductuyet1956 1 - 3 thichco77 24 Ngày trước 
ductuyet1956 2 - 4 songhuong65 24 Ngày trước 
ductuyet1956 4 - 1 soluuhuong_syd 24 Ngày trước 
ductuyet1956 1 - 2 hxrx 24 Ngày trước 
ductuyet1956 2 - 2 laixuanhung 24 Ngày trước 
ductuyet1956 5 - 1 binclinton 25 Ngày trước 
ductuyet1956 1 - 5 duongvoi 25 Ngày trước 
ductuyet1956 1 - 3 kangarokick 26 Ngày trước 
ductuyet1956 4 - 1 hoamanlaucali 26 Ngày trước 
ductuyet1956 2 - 5 thuctamnu 27 Ngày trước 
ductuyet1956 4 - 4 hungb47 27 Ngày trước 
ductuyet1956 2 - 1 henry1234 27 Ngày trước 
ductuyet1956 3 - 0 em_da_sai 28 Ngày trước 
ductuyet1956 4 - 3 cau_am_nz 28 Ngày trước 
ductuyet1956 1 - 2 ge 29 Ngày trước 
ductuyet1956 2 - 1 nguyenbinh 29 Ngày trước 
ductuyet1956 2 - 1 lacyen 29 Ngày trước Thành Viên Đăng Nhập
Bí Danh:

Mật Mã:

Đăng ký
       |        trang chủ        |        cờ tướng        |        carô        |        bang hội        |        xổ số        |        diễn đàn        |        blog        |        tình yêu        |        liên hệ        |       

© 2000-2011 VietSon.com. All Rights Reserved. PO Box 51778, San Jose, CA 95151, USA. Terms of Service | Privacy Policy